Kategorie

Odwołania w regionalnych programach operacyjnych

Andrzej Okrasiński
inforCMS
Są dwie formy odwołania od decyzji instytucji oceniającej wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków z regionalnych programów operacyjnych. To protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dano beneficjentom możliwości składania odwołań od decyzji komisji organizującej konkursy na wnioski o dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Jedną z nich jest protest, który składa się do urzędu wojewody. Jeżeli ta pierwsza forma okaże się nieskuteczna, to należy odwołać się do wyższej instancji w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek składa się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ogłaszane są kolejne konkursy, w których wnioskodawcy stają w szranki z nowymi przepisami, procedurami, wytycznymi, a także urzędnikami.

Reklama

- Niestety już na etapie oceny formalnej, która może wydawać się banalna, pojawiają się pierwsze problemy. A przecież przedstawiciele np. samorządu terytorialnego postępują tak, jak nakazują kolejne dokumenty: uzupełniają odpowiednie formularze, wypełniają właściwe rubryki, pieczętują wnioski, podpisują, parafują, a po 14 dniach dowiadują się, że cała praca poszła na marne, bo wniosek został odrzucony. Zapoznając się z uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia niedoszły beneficjent zastanawia się, czy poprawiać wniosek czy dać sobie spokój z dofinansowywaniem przedsięwzięcia z funduszy unijnych. Odpowiedź jest prosta. Trzeba walczyć, jeśli jest się przekonanym o prawidłowości sporządzonego wniosku o dofinansowanie i argumentach przemawiających za określonym przedsięwzięciem - radzi Agnieszka Łagan, ekspert z Eficom.

Protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy służy ochronie interesów beneficjenta. Dlatego z punktu widzenia odbiorcy dotacji, jeżeli protest jest uzasadniony, zawsze warto się odwołać, zarówno na etapie oceny formalnej jak i na etapie oceny merytorycznej, gdzie beneficjent odwołuje się od punktacji przyznanej przez instytucję oceniającą konkurs (IOK). Oczywiste jest, że gmina po złożeniu jednego wniosku o dofinansowanie nabywa doświadczenia i kolejne składane wnioski są lepiej przygotowane. Jednak nie w każdym działaniu w danym RPO przewidziane jest kilka naborów, a nawet jeśli kolejne nabory są przewidywane, to są one ogłaszane w sporym odstępie czasowym (np. dwa lata). W takim wypadku to od oceny samego beneficjenta zależy, czy zgłasza protest czy też jego inwestycja może czekać na ogłoszenie kolejnego naboru. Z całą pewnością nie warto zgłaszać do konkursu projektów słabo wpisujących się w kryteria oceny, ponieważ przygotowanie dokumentacji konkursowej zawsze generuje pewne koszty, a konkurencja między projektami jest duża.

Nieskuteczny protest

Reklama

Jeżeli instytucja oceniająca konkurs nie przychyla się do zarzutów podniesionych w proteście, to przekazuje dokumentację do tzw. instytucji właściwej (np. pośredniczącej w przyjmowaniu wniosków), która ma możliwość rozpatrzyć protest pozytywnie lub negatywnie.

Instytucja rozpatrująca protest związana jest zakresem protestu, stąd tak istotne jest wyczerpujące i precyzyjne podniesienie oraz opisanie wszystkich zarzutów. Sprawdzana jest zgodność wniosku tylko z tymi kryteriami, które wskazane zostały w proteście. W przypadku, gdy protest nie został uwzględniony, a ponadto zachodzą przesłanki umożliwiające skierowanie sprawy do dalszej instancji, jest możliwość skorzystania z drugiego środka odwoławczego. Jest to wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, by mógł być skutecznie wniesiony, musi być skierowany do właściwej instytucji. W przypadku RPO taką instytucją jest minister rozwoju regionalnego.

Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoduje związanie treścią protestu, co oznacza, że podnoszone zarzuty muszą być tożsame z tymi, które podniesione zostały w proteście. Wniosek rozpatrywany jest w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku do instytucji.

Procedura w II instancji

Na tym etapie oceny mogą być wydane dwa rozstrzygnięcia:

• rozstrzygnięcie protestu pozytywnie, czyli uznanie zasadności protestu;

• rozstrzygnięcie protestu negatywnie, co oznacza, iż protest nie był zasadny i nie było przesłanek do jego uwzględnienia.

W przypadku ponownej oceny merytorycznej instytucja odpowiedzialna za jej przeprowadzenie zapoznaje się z całością dokumentacji i analizuje wskazane nieprawidłowości pod względem treści rozstrzygnięcia. Wyniki ponownie przeprowadzonej oceny są wiążące i kończą procedurę odwoławczą. Ponowny negatywny wynik oceny projektu powoduje zakończenie procedury wyboru w przypadku danego projektu.

Korzyści z odwołań

Warto składać protest, jeśli służyć ma to obronie projektów przygotowywanych przez długie miesiące. Nie należy tego unikać szczególnie w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów, dokumentacji konkursowej czy dokumentów programowych. Po stronie instytucji czasami zawodzi czynnik ludzki. Korzyści są jednoznaczne. Jest szansa, że określony projekt otrzyma dofinansowanie już w obecnej turze konkursów. Po co czekać i tracić czas, jeśli można wykorzystać go bardziej efektywnie przygotowując kolejne projekty. Jeżeli nawet w toku postępowania odwoławczego nie uda się dowieść swoich racji, to jest szansa na ponowne złożenie tego samego wniosku w kolejnym konkursie.

Minusy odwołania

- Jeśli chodzi o zagrożenia dla beneficjenta, to jedyną negatywną konsekwencją w procesie odwoławczym, jaka może go spotkać, jest odrzucenie protestu i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Poza tym należy podkreślić, że nawet jeśli protest lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie gwarantuje to, że projekt otrzyma dofinansowanie. Ponieważ może zdarzyć się sytuacja, że mimo ponownej oceny wniosku i przyznania mu dodatkowych punktów, i tak w procesie oceny projektowi zostanie przyznanych zbyt mało punktów, aby mógł otrzymać dofinansowanie - informuje Marcin Leśniak z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Wojewody Małopolskiego. Beneficjent, wnoszący protest lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, powinien bardzo dokładnie zapoznać się z procedurą odwoławczą w ramach RPO, z regulaminem konkursu i kryteriami oceny projektu. Przede wszystkim powinien jednak dokonać wnikliwej analizy, od jakich kryteriów powinien się odwołać, ponieważ w wypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, tak jak wspomniano o tym wyżej, może zostać złożony wyłącznie w takim zakresie, w jakim wniesiony był protest.

4 KROKI

JAK SIĘ ODWOŁYWAĆ OD OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Pouczenie. Należy na początku drogi odwoławczej przeanalizować dokładnie pouczenie, jakie musi się znaleźć w piśmie informującym o wynikach oceny wniosku.

2. Protest. Ten środek odwoławczy składany jest do wojewody, na decyzję IOK albo instytucji wdrażającej lub instytucji pośredniczącej. Musi być zachowana forma pisemna. Protest można składać na każdym etapie oceny wniosku, tj. formalnym lub merytorycznym.

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ten środek odwoławczy składany jest do ministra rozwoju regionalnego. We wniosku poruszane są te same sprawy, jakie były ujęte w proteście. Termin na rozpatrzenie wniosku trwa jeden miesiąc.

4. Decyzja i sąd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydaje decyzję, na którą wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do sądu administracyjnego.

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 ze zm.).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?