Kategorie

Nowy system płatności unijnych

Wioletta Kępka
inforCMS
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe zasady uruchamiania środków europejskich, które różnią się od poprzedniego systemu. Wprowadziła je ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W tym roku środki unijne wypłacać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) z funduszy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów (dalej: MF). Pieniądze będą wypłacane na podstawie zleceń płatności wystawianych przez instytucję, z którą beneficjent (np. jednostka samorządu terytorialnego; dalej: JST, spółka komunalna itd.) zawarł umowę o dofinansowanie projektu. W przypadku regionalnych programów operacyjnych (dalej: RPO) oraz niektórych działań krajowych programów operacyjnych, dla których samorządy wojewódzkie pełnią rolę instytucji pośredniczącej (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki), będą to urzędy marszałkowskie. Natomiast dla pozostałych krajowych programów operacyjnych będą to m.in. ministerstwa: Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji itd.

Zasady płatności przed 1 stycznia 2010 r.

Do 31 grudnia 2009 r. środki unijne były przekazywane w formie dotacji rozwojowej. Większość dotacji rozwojowych przekazywały samorządy województw (jako instytucje zarządzające RPO i pośredniczące w części krajowych programów operacyjnych).

Istniały 3 rodzaje dotacji rozwojowych:

1) refundacja części wydatków kwalifikowanych już poniesionych przez beneficjenta,

2) przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach,

3) przekazanie całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub w kilku transzach.

Dotacja rozwojowa była udzielana na podstawie umowy. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) całkowicie zmieniła ten system.

Płatności ze środków unijnych

Reklama

Od nowego roku płatności realizowane przez BGK są jedyną formą przekazywania środków unijnych beneficjentom. Za obsługę płatności z programów unijnych odpowiada MF (art. 187 ustawy o finansach publicznych), a samych płatności dokona BGK, któremu ministerstwo przekaże środki na specjalny rachunek (art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Środki na rachunek w BGK mają być przekazywane kilka razy w miesiącu tak, by nie zabrakło ich na bieżące wypłaty.

Podstawą przekazania środków jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję (zleceniodawcę), z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W przypadku projektów realizowanych przez samorząd województw zlecenia płatności będzie wystawiał zarząd województwa.

Wzór zlecenia płatności określi MF w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o finansach publicznych (w dniu oddania numeru do druku MF jeszcze nie wydało takiego rozporządzenia – przyp. red.).

Zaliczki w nowym systemie

W nowym systemie przekazywania płatności unijnych pozostały zaliczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE. O przyznaniu zaliczki będzie decydowała instytucja, z którą beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie (art. 189 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Niestety, uruchamianie zaliczek będzie możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzenia określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania zaliczek. Obecnie (w dniu oddania numeru do druku – przyp. red.) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad takim rozporządzeniem. Nowy system zaliczkowy ma ułatwić i przyśpieszyć realizację inwestycji unijnych.

Płatności ze środków krajowych

Reklama

Ustawa o finansach publicznych obligatoryjnie przekazuje BGK obsługę części dotacji (zazwyczaj 85% całego dofinansowania) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dalej: UE). Natomiast wypłacanie przez BGK środków na współfinansowanie projektów unijnych pochodzących z budżetu państwa (15% dofinansowania) zależy od zgody dysponenta części budżetowej, z której pochodzi wkład krajowy dla poszczególnych programów operacyjnych (np. w przypadku RPO jest to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Może to być problemem, a przynajmniej czynnikiem opóźniającym uruchomienie płatności unijnych w 2010 r., gdyż podpisywanie umów może trwać kilka miesięcy.

Instytucja, która zgodzi się na powierzenie BGK przekazywania beneficjentom płatności z części krajowej, będzie musiała przekazywać na rachunek banku środki przeznaczone na ten cel.

Od zgody wszystkich instytucji dysponujących wkładem krajowym zależy skuteczność nowego systemu płatności unijnych.

Czytaj także: Zasady podziału rezerwowych funduszy unijnych>>

 

Procedura wypłaty środków unijnych przez BGK

Mimo że nie ma jeszcze rozporządzenia MF określającego formę zleceń płatności przekazywanych do BGK, bank przygotował swoje propozycje organizacji systemu.

Procedura przekazywania płatności unijnych według BGK ma przebiegać następująco:

1) na podstawie wniosku o płatność (lub wniosku o zaliczkę) instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, ma określać kwotę do wypłaty,

2) dane o kwocie mają być wprowadzane do zlecenia płatności w udostępnionym tej instytucji przez BGK portalu komunikacyjnym,

3) zanim zostanie przekazane BGK zlecenie płatności ma być autoryzowane przez pracownika instytucji, która podpisała umowę z beneficjentem,

4) zlecenie płatności ma być przekazane do BGK,

5) BGK przekaże MF zapotrzebowanie na środki,

6) MF zasili rachunek w BGK,

7) BGK przekaże środki beneficjentowi (lub wskazanej przez niego instytucji),

8) BGK przekaże MF informację o zrealizowanych płatnościach.

Od momentu otrzymania przez BGK zlecenia płatności do przekazania środków na konto beneficjenta minie kilka, maksymalnie kilkanaście dni.

Za poprawność zlecenia płatności odpowiada instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem. W przypadku m.in. RPO będą to urzędy marszałkowskie.

TERMIN PRZEKAZANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Gwarancją efektywności nowego systemu płatności ma być zasada, że za każdy wydatek kwalifikowalny jednostki sektora finansów publicznych (a więc również JST), wniosek o płatność powinien zostać przekazany do instytucji wystawiającej zlecenie płatności do BGK w ciągu 3 miesięcy.

Wioletta Kępka

 

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.