Kategorie

Nowe przepisy o pomocy regionalnej

Wioletta Kępka
Pomoc regionalna - nowe przepisy/ Fot. Fotolia
Pomoc regionalna - nowe przepisy/ Fot. Fotolia
Weszły w życie nowe przepisy o pomocy regionalnej, które regulują zasady udzielania takiego wsparcia w latach 2014–2020. Zaostrzają one dotychczasowe regulacje, zwłaszcza w stosunku do dużych przedsiębiorstw.

1 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać przygotowane przez Komisję Europejską „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020” (dalej: nowe wytyczne KE). Nowa będzie także mapa pomocy regionalnej dla Polski, którą KE zatwierdziła w lutym br.

Pomoc regionalna

Według art. 107 ust. 3a i 3c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, za zgodną z rynkiem wewnętrznym Wspólnoty można uznać pomoc państwa na:

1) wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów na terenie Unii Europejskiej (UE) znajdujących się w niekorzystnym położeniu, tzn. w których poziom życia jest nienormalnie niski lub w których istnieje problem wysokiego bezrobocia,

2) ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub regionów gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

Reklama

Jest to pomoc regionalna. Pomocy regionalnej będzie można udzielać zarówno na podstawie programu pomocowego, jak i indywidualnie, dla konkretnego przedsiębiorstwa. Zasady jej udzielania określają wytyczne KE. Do 30 czerwca 2014 r. obowiązują, przedłużone o pół roku, wytyczne na lata 2007–2014. Nowe wytyczne KE znacznie się od nich różnią. Przede wszystkim zaostrzają zasady udzielania pomocy regionalnej. Należy przy tym pamiętać, że nowych wytycznych KE nie stosuje się do sektorów żelaza i stali, włókien syntetycznych, rybołówstwa i akwakultury, transportu, energetyki oraz pomocy publicznej dla portów lotniczych. Dla tych sektorów obowiązują oddzielne akty prawne w tym zakresie. .

Największe zmiany, jakie wprowadzają nowe wytyczne KE, to znaczne zróżnicowanie sytuacji dużych przedsiębiorstw w stosunku do małych i średnich firm. Pomoc regionalna będzie mogła zostać udzielona zarówno jako inwestycyjna, jak też operacyjna. – W praktyce jednak pomoc operacyjną będą mogły otrzymać jedynie małe i średnie firmy – informuje dr Stefan Jarecki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. – Przy czym w ocenie KE przedsiębiorstwo państwowe zawsze jest traktowane jako duże.

O pomocy publicznej w latach 2014–2020 dla portów lotniczych pisaliśmy w nr. 8 z 2014 roku GSiA w artykule „Zmiany w pomocy publicznej dla lotnisk regionalnych”.

Zobacz również: Rezygnacja z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Do pomocy inwestycyjnej zaliczają się m.in. inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

● tworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

● rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w szczególności zwiększenie zdolności produkcyjnych, przy czym rozbudowy przedsiębiorstwa nie stanowi samo powiększenie jego majątku o środki trwałe),

● dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów,

● zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Do pomocy regionalnej nie kwalifikują się inwestycje prowadzące jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

Oceniając zasadność udzielenia pomocy regionalnej według nowych przepisów, trzeba będzie brać pod uwagę m.in.:

1) to, że musi się ona przyczyniać do osiągnięcia dobrze zdefiniowanego celu leżącego we wspólnym interesie,

2) istnienie potrzeby interwencji państwa,

3) odpowiedniość środka pomocy,

4) efekt zachęty,

5) proporcjonalność pomocy, co oznacza pomoc ograniczoną do niezbędnego minimum,

6) uniknięcie nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej,

7) przejrzystość pomocy.

Reklama

W przypadku celu pomocy regionalnej leżącego we wspólnym interesie należy brać pod uwagę przede wszystkim liczbę i jakość nowych miejsc pracy, które powstaną dzięki interwencji, w tym także pośrednio utworzone etaty. Ponadto znaczenie ma ewentualny transfer technologii i współpraca z lokalnymi szkołami wyższymi.

Efekt zachęty to zmiana zachowania wspieranego przedsiębiorstwa, czyli doprowadzenie do podjęcia decyzji o wyborze konkretnej lokalizacji dla nowego projektu, lub o nowej inwestycji już działającego podmiotu. – Duże przedsiębiorstwa muszą w zakresie nowych lokalizacji lub inwestycji przedstawiać stosowane dokumenty – tłumaczy Stefan Jarecki.

Przedsiębiorstwa w złej sytuacji finansowej nie kwalifikują się do otrzymania pomocy regionalnej.

Przesłanka pomocy ograniczonej do minimum oznacza natomiast, że dla:

● małych i średnich przedsiębiorstw wysokość pomocy ograniczona jest zasadniczo do maksimum wynikającego z mapy pomocy regionalnej dla danego kraju,

● dużych przedsiębiorstw jest to pomoc odpowiadająca dodatkowym kosztom netto realizacji inwestycji na danym obszarze, wynikającym z porównania np. innych lokalizacji.

W praktyce pomoc regionalna dla dużych przedsiębiorstw będzie ograniczona jedynie do projektów dotyczących budowy nowego zakładu lub dywersyfikację dotychczasowej działalności.

– Nowe wytyczne KE znacznie zmieniają też zasady dotyczące kumulacji pomocy – twierdzi Stefan Jarecki.

Intensywność pomocy regionalnej

Zgodnie z nowymi wytycznymi KE, intensywność pomocy regionalnej w latach 2014–2020 wynosi:

● 50% w regionach, w których PKB na mieszkańca jest niższe niż 45% średniej UE (dla 27 krajów),

● 35% w regionach, w których PKB na mieszkańca wynosi od 45% do 60% średniej UE,

● 25% w regionach, w których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 60% średniej UE.

Dla Polski, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014–2020, oznacza to, że intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

● 50% w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim,

● 35% w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz w podregionach ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim, radomskim oraz warszawskim wschodnim na Mazowszu,

● 25% w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim,

● 20% w podregionie warszawskim zachodnim,

● 15% na obszarze Warszawy od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.,

● 10% na obszarze Warszawy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

– Przewidziano bonusy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Małe mogą liczyć na zwiększenie pomocy regionalnej o 20%, a średnie – o 10% – przekonuje Stefan Jarecki.

Dodatkowe warunki

Nowe wytyczne KE wprowadziły dodatkowe wymagania dla niektórych rodzajów inwestycji. Dotyczy to m.in. pomocy na rzecz sieci szerokopasmowych. Poza warunkami ogólnymi takie projekty muszą też spełnić następujące wymogi szczegółowe:

1) pomoc została przyznana wyłącznie obszarom, na których nie ma sieci tej samej kategorii (albo podstawowych sieci szerokopasmowych, albo dostępu nowej generacji) i na których powstanie takich sieci w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne,

2) dotowany operator sieci oferuje aktywny i pasywny dostęp hurtowy na sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunkach, z możliwością skutecznego i pełnego dostępu,

3) pomoc jest przyznawana podmiotom wybranym w drodze konkurencyjnych procedur.

W przypadku pomocy na inwestycje dotyczące infrastruktury naukowo-badawczej wymaga się, aby była ona udostępniana na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

WIOLETTA KĘPKA

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce samorządowej

Podstawy prawne

● art. 107 ust. 3a i 3c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864)

● wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.Urz. UE C 209 z 23 lipca 2013 r., str. 1)

Tekst powstał po zorganizowanej przez Hallmark Events konferencji „Pomoc publiczna i usługi w ogólnym interesie gospodarczym w relacjach JST i podmiotów zależnych”, która odbyła się 27 maja 2014 r. w Warszawie. Patronem medialnym była Gazeta Samorządu i Administracji.

Polecamy serwis: Rozwój i promocja

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?