REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Program 6-miesieczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

REKLAMA

Rada Ministrów kierunkowo zaakceptowała dokument "Program 6-miesieczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.", przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE.

Polska w ramach prezydencji będzie dążyć do wprowadzenia Unii Europejskiej na tory rozwoju gospodarczo-politycznego i skupi się na trzech następujących priorytetach: integracja europejska jako źródło wzrostu, bezpieczna Europa, Europa korzystająca na otwartości.

REKLAMA

Integracja europejska jako źródło wzrostu

REKLAMA

Ponieważ w 2011 r. sytuacja gospodarcza będzie nadal trudna, a średni wzrost gospodarczy w UE nie przekroczy 2 proc. PKB, polska prezydencja będzie działać na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego przez: rozwój rynku wewnętrznego (w tym elektronicznego) i wykorzystanie budżetu unijnego do budowy konkurencyjnej Europy.

Ograniczenie deficytu budżetowego oraz redukcja zadłużenia publicznego będzie miała znaczenie nie tylko dla poszczególnych państw członkowskich, lecz również dla wzrostu gospodarczego całej Unii. Jeśli jednak Europa ma być konkurencyjna w skali globalnej, nie może się skupiać tylko na spłacie zaciągniętych długów, ale musi też zdecydowanie działać na rzecz wzrostu.

Trzy lata reform zarządzania gospodarczego, w tym ustanowienie nowych mechanizmów i instytucji świadczą o tym, że Unia wyciągnęła wnioski z kryzysu. Polska prezydencja wychodzi jednak z założenia, że teraz trzeba przejść do kolejnego etapu działań - czas na wypracowanie modelu wzrostu, dzięki któremu UE będzie zdolna do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zdaniem polskiej prezydencji, wzmocnienie wzrostu gospodarczego powinno odbywać się po przez rozwój rynku wewnętrznego (w tym elektronicznego) oraz wykorzystanie budżetu UE do budowy konkurencyjnej Europy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Polska, która rozpocznie negocjacje nad budżetem Unii po 2013 r., będzie chciała wypracować jak najkorzystniejszą ofertę finansową dla całej Wspólnoty. To nowy budżet unijny ma być narzędziem inwestycyjnym, które przyczyni się do wzrostu gospodarczego UE. Głównym elementem polityki inwestycyjnej Unii powinna pozostać polityka spójności, służąca realizacji celów strategii "Europa 2020". Istotna będzie także reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która zapewni modernizację europejskiego rolnictwa i większą konkurencyjność.

Celem naszej prezydencji będzie także zwiększenie możliwości transakcyjnych rynku wewnętrznego, który zapewnia wolny przepływ: osób, kapitału usług i towarów. Położony zostanie nacisk na rozwój usług elektronicznych. Oznacza to podjęcie działań na rzecz zniesienia barier, uniemożliwiających przeprowadzanie transakcji transgranicznych on line oraz kontynuowanie prac nad obniżaniem cen za roaming.

Pogłębienie i dokończenie budowy rynku wewnętrznego może się dokonać m.in. dzięki przygotowanemu przez Komisję Europejską pakietowi zmian w unijnych dyrektywach rynkowych, zwanym "Single Market Act". Zadaniem polskiej prezydencji będą ponadto działania związane z dalszym rozwojem rynku usług, który generuje ok. 70 proc. unijnego PKB. Polska zorganizuje ważne wydarzenie wspierające rozwój rynku wewnętrznego - Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum - SIMFO).

W ramach prezydencji podejmiemy prace w celu stworzenia 28 systemu prawnego, który ułatwiłby zawieranie umów sprzedaży na rynku wewnętrznym, w tym uprościł potencjalne transakcje internetowe dla 500 mln obywateli. Nowy system funkcjonowałby obok 27 obecnych. Przewidziano także dalsze otwieranie się rynku europejskiego na kontakty handlowe z partnerami zewnętrznymi.

Nasza prezydencja podejmie też działania, które będą sprzyjać lepszemu wykorzystaniu kapitału intelektualnego Europy. Służyć temu będzie modernizacja uniwersytetów, wykorzystanie potencjału naukowego i mobilność młodzieży. Nacisk położony zostanie na współpracę szkół wyższych z biznesem. Polska podejmie działania na rzecz wdrożenia inicjatywy "Unia Innowacji".

Czytaj także: W każdym ministerstwie rzecznik prezydencji>>

Bezpieczna Europa

Taka Europa nie będzie możliwa bez zapewnienia bezpieczeństwa w wielu dziedzinach. Podstawowym zadaniem polskiej prezydencji w obszarze gospodarczym i finansowym będzie wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Unia na stałe musi odzyskać zaufanie rynków finansowych. Ponieważ ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności będzie wymagać zmian w Traktacie z Lizbony, nasz kraj dołoży starań, aby jak najszybciej zakończyć ten proces.

Polska uważa, że ze względu na prace nad nową strategią energetyczną na najbliższą dekadę, potrzebne jest przeanalizowanie stanu zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej i wypracowanie rozwiązań, które ją wzmocnią.

Podjęte zastaną działania dotyczące ochrony granic. Będziemy dążyć do zakończenia prac nad zmianą rozporządzenia o Fronteksie (Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej). Chodzi o to, aby Fronteks efektywniej wspierał państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych, np. takich, jakich doświadczamy w związku z wydarzeniami w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie.

W czasie polskiego przewodnictwa w fazę rozstrzygającą wejdzie dyskusja nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej. Rada Ministrów stoi na stanowisku, że WPR powinna zapewnić większą orientację na rynek, uwzględniać dobra publiczne, w tym bezpieczeństwo żywnościowe i wielofunkcyjny rozwój. Istotnym elementem w ramach reformowanej WPR będą zwłaszcza rozstrzygnięcia dotyczące dopłat bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, ale także polityki jakości produktów rolnych. Prezydencja będzie ponadto prowadziła prace nad wdrażaniem unijnego planu działań na rzecz bioróżnorodności.

Istotnym elementem polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie też wzmocnienie zdolności wojskowych i cywilnych UE. Będziemy wspierać działania na rzecz utrwalania bezpośredniego dialogu Unii Europejskiej z NATO.

Europa korzystająca na otwartości

Polska będzie wspierać unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, która ma służyć wzmocnieniu pozycji UE na arenie międzynarodowej.

Nasz kraj będzie działał na rzecz poszerzenia strefy wartości i regulacji europejskich m.in. przez dalsze rozszerzanie Unii i rozwój współpracy z państwami sąsiedzkimi. Przez budowę stref wolnego handlu z państwami Partnerstwa Wschodniego, nasza prezydencja przyczyni się do powiększenia strefy objętej zasadami i regulacjami unijnymi. Z kolei kontynuowanie procesu rozszerzenia UE sprawi, że rynek wewnętrzny powiększy się o miliony kolejnych konsumentów.

Polska chce też rozpocząć prace nad wdrażaniem poszerzonej oferty dla sąsiedztwa, zgodnie z wynikami przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (oficjalna polityka UE wobec krajów z nią sąsiadujących). Celem EPS jest dzielenie się korzyściami z sąsiednimi krajami i w ten sposób wzmacnianie stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich partnerów.

W ramach Partnerstwa Wschodniego będziemy dążyć do: zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu (chodzi m.in. o finalizację lub znaczący postęp w negocjacjach z Ukrainą i Mołdową); postępów w liberalizacji wizowej; pogłębiania współpracy sektorowej. Impulsem do dalszego rozwoju partnerstwa będzie Szczyt Partnerstwa Wschodniego z udziałem szefów państw oraz rządów wszystkich państw członkowskich i partnerskich. Wyznaczy on dalsze cele współpracy UE z jej wschodnimi sąsiadami. Na listopad zaplanowano w Polsce Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Podczas naszej prezydencji będziemy zachęcać Białoruś do współpracy z Zachodem, jednak pod warunkiem respektowania przez ten kraj podstawowych zasad demokracji i praw człowieka. W trakcie prezydencji Polska będzie chciała ustanowić nowe ramy współpracy między UE a Rosją. Będziemy wspierać działania służące podpisaniu nowego porozumienia z Rosją oraz rozwijać Unijno-Rosyjskie Partnerstwo na rzecz Modernizacji.

Czytaj także: NIK: Polska dobrze przygotowuje się do prezydencji>>

Prezydencja będzie wspierać działania zmierzające do wypracowania nowych relacji UE ze światem arabskim oraz kompleksowej strategii działań na rzecz tego regionu. Będziemy wspomagać demokratyzację i budowę nowoczesnych struktur państwowych w krajach Afryki Płn.

Ponieważ rozszerzenie jest strategicznym projektem politycznym Unii, istotnym celem polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akcesyjnego. Będziemy też wykorzystywać wszystkie okoliczności sprzyjające kontynuowaniu negocjacji akcesyjnych z Turcją. Zadbamy o znaczny postęp w negocjacjach akcesyjnych Islandii, będziemy wspierać europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich.

W dziedzinie wspólnej polityki handlowej najistotniejszą sprawą będzie doprowadzenie do zakończenia obecnej rundy wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (tzw. Rundy Doha). Obecne uwarunkowania polityczno-gospodarcze sprzyjają zakończeniu negocjacji trwających od ponad 10 lat. Obok kolejnych kroków na rzecz liberalizacji handlu dyskutowane są tam kwestie dotyczące m.in. subsydiowania rolnictwa, prawa patentowego, regulacji antydupingowch oraz ochrony własności intelektualnej.

Do końca maja br. dokument ponownie ma trafić pod obrady rządu, tak aby nie później niż 1 czerwca Rada Ministrów mogła przedstawić informację o priorytetach polskiej prezydencji w Sejmie i Senacie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

REKLAMA

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

REKLAMA