REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop wypoczynkowy żołnierza zawodowego, wymiar i zasady przyznawania

Andrzej Szczerbowski
Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

REKLAMA

Żołnierz zawodowy zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych otrzymuje corocznie, urlopu wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych.

Jest to podstawowa wysokość urlop wypoczynkowego, która uzależniona jest jedynie od posiadania statusu żołnierza zawodowego. Poza urlopem podstawowym żołnierz zawodowy ma również prawo do tak zwanego urlopu dodatkowego. Otrzymanie urlopu dodatkowego uzależnione jest od spełnienie jednego z poniższych warunków:

REKLAMA

1) Pełnienia służby wojskowej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tj. wówczas, gdy z opisu stanowiska wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych w pełnym wymiarze czasu służby przewidzianym dla danego stanowiska służbowego w warunkach szkodliwych dla zdrowia zaliczanych do jednego z czterech stopni szkodliwości.

Pierwszy stopień szkodliwości uprawnia do otrzymania 5 dni roboczych i dotyczy m.in.:

- narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

- pracy w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80 %, w wodzie lub błocie,

- narażenia na wibrację ogólną,

- obsługi aparatury w gabinetach fizykoterapii,

- narażenia na działanie promieniowania laserowego.

Drugi stopnień szkodliwości daje prawo do 7 dni urlopu, a objętym nim są następujące czynności:

- narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej , jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- narażenia na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego, w szczególności w komorach ciśnieniowych i kesonowych,

- narażenia na szkodliwe działanie miejscowych wibracji, w szczególności używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

- pracy w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- narażenia na hałas, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- pracy przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,

- pracy przy magazynowaniu i dystrybucji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym,

- pracy w pracowniach i laboratoriach lub prosektoriach anatomii patologicznej i medycyny sądowej,

- załadunku, rozładunku, transportu i magazynowania paliw oraz uzupełniania nimi sprzętu.

Trzeci stopień szkodliwości uprawnia do otrzymania 10 dni urlopu i dotyczy:

- narażenia na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- narażenia na promieniowanie jonizujące,

- narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,

- przewijania kabli oraz remont i konserwacja linii kablowej w osłonie ołowianej.

Czwarty stopień szkodliwości daje prawo do otrzymania 15 dni i dotyczy m.in.:

- wytwarzania, remontowania, niszczenia oraz magazynowania i transportowania materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,

- wytwarzania, magazynowania, transportowania oraz napełniania i instalowania zbiorników gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem,

- narażenia na działanie fazy ciekłej lub gazowej paliw, w szczególności benzyny, RMN oraz niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym - w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-badawczych z tymi materiałami,

- wykonywania prób z bronią i materiałami wybuchowymi,

- naprawy urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, wykonywana zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

- rozbudowy, remonty, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,

- pracy wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów i studni,

- pracy pod ziemią lub pod wodą,

- pracy przy neutralizacji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym,

- narażenia na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- pracy w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami,

- pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi chorymi na choroby psychiczne lub upośledzonymi w znacznym stopniu,

- pracy na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.

Czytaj także: Status żołnierza zawodowego ze względu na jego uposażenie>>

2) Szczególnych właściwości zajmowanego stanowiska służbowego, gdzie żołnierz otrzymuje:

a) urlop w wymiarze 10 dni, jeżeli:

- pełni służbę w jednostkach desantowo-szturmowych lub innych jednostkach, jeżeli wykonywał co najmniej dziesięć skoków spadochronowych w ciągu roku,

- zajmuje stanowisko nurka lub płetwonurka oraz stanowisko lekarza lub instruktora sanitarnego zabezpieczającego nurkowanie, który systematycznie nurkuje lub przebywa w komorze dekompresyjnej,

- wchodzi w skład etatowych załóg trałowców, ścigaczy okrętów podwodnych, kutrów rakietowych i zwalczania okrętów podwodnych, jeżeli okręty wychodziły w morze co najmniej 60 dni w ciągu roku,

b) urlop w wymiarze 15 dni, jeżeli:

- zajmuje stanowisko instruktora szkolenia spadochronowego,

-  wchodzi w skład etatowych załóg okrętów podwodnych, jeżeli okręty wychodziły w morze co najmniej 60 dni w ciągu roku,

- pełni służbę w jednostce przeznaczonej do zwalczania terroryzmu na stanowisku, którego zajmowanie uprawnia do podwyższenia podstawy wymiaru emerytury wojskowej.

3) Posiadania odpowiedniego staż w czynnej służbie wojskowej, tj. po:

a)    piętnastu latach służby  żołnierz otrzymuje - 5 dni urlopu,

b)    dwudziestu latach służby żołnierz otrzymuje – 10 dni urlopu,

c)    dwudziestu pięciu latach służby żołnierz otrzymuje – 15 dni urlopu;

4) Zajmowania stanowiska służbowego sędziego wojskowego lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury – na zasadach przewidzianych w ustawie prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawie  o prokuraturze.

Czytaj także: Wojsko zmienia zasady żywienia żołnierzy>>

5) Zajmowania stanowiska służbowego pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicznego – w związku z którym otrzymuje urlop w wymiarze 12 dni.

REKLAMA

Niemniej jednak, z treści art. 62 ust. 7 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynika, iż łączny wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć pięćdziesięciu dni roboczych.

Urlop wypoczynkowy przyznawany jest w oparciu o plan urlopów, który to plan sporządzany jest do 10 grudnia każdego roku na podstawie wniosków określających planowany termin urlopu na następny rok składanych przez żołnierzy do dnia 30 listopada każdego roku. Tak sporządzony plan urlopów wypoczynkowych oraz urlopów dodatkowych przed końcem roku kalendarzowego zatwierdzany jest przez dowódcę jednostki.  Natomiast samo udzielenie żołnierzowi urlopu oraz ewentualne dokonywanie zmian dotyczących udzielenia urlopu ogłasza się w rozkazie dowódcy jednostki.

Warto zauważyć, że żołnierzowi w roku kalendarzowym, w którym został powołany do zawodowej służby wojskowej, udziela się urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostającego do końca danego roku kalendarzowego. Co oznacza, że jeżeli żołnierz rozpoczyna służbę od 5 lipca 2010 r. – jego urlop za 2010 rok będzie wynosił 13 dni.

Andrzej Szczerbowski

samorzad.infor.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2008 Nr 141 poz. 892 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (DZ. U. 2010 Nr 2 poz. 9).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

REKLAMA

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA

Taki jest stan budżetu państwa. Są najnowsze dane

Są nowe dane dotyczące stanu budżetu państwa. Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł. Tak podało w opublikowanych szacunkowych danych Ministerstwo Finansów. Co jeszcze wiadomo o wykonaniu budżetu?

Skromniejsze podwyżki dla pielęgniarek i położnych? Ile zarabiają w 2024 roku?

Jakie jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych? Jakie podwyżki i zmiany zasad ustalania tych wynagrodzeń są przewidziane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

REKLAMA