Kategorie

Urlop wypoczynkowy żołnierza zawodowego, wymiar i zasady przyznawania

Andrzej Szczerbowski
Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.
Żołnierz zawodowy zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych otrzymuje corocznie, urlopu wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych.

Jest to podstawowa wysokość urlop wypoczynkowego, która uzależniona jest jedynie od posiadania statusu żołnierza zawodowego. Poza urlopem podstawowym żołnierz zawodowy ma również prawo do tak zwanego urlopu dodatkowego. Otrzymanie urlopu dodatkowego uzależnione jest od spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) Pełnienia służby wojskowej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tj. wówczas, gdy z opisu stanowiska wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych w pełnym wymiarze czasu służby przewidzianym dla danego stanowiska służbowego w warunkach szkodliwych dla zdrowia zaliczanych do jednego z czterech stopni szkodliwości.

Pierwszy stopień szkodliwości uprawnia do otrzymania 5 dni roboczych i dotyczy m.in.:

- narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C,

- narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

- pracy w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80 %, w wodzie lub błocie,

- narażenia na wibrację ogólną,

- obsługi aparatury w gabinetach fizykoterapii,

- narażenia na działanie promieniowania laserowego.

Drugi stopnień szkodliwości daje prawo do 7 dni urlopu, a objętym nim są następujące czynności:

- narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej , jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- narażenia na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego, w szczególności w komorach ciśnieniowych i kesonowych,

- narażenia na szkodliwe działanie miejscowych wibracji, w szczególności używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

- pracy w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- narażenia na hałas, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- pracy przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,

- pracy przy magazynowaniu i dystrybucji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym,

- pracy w pracowniach i laboratoriach lub prosektoriach anatomii patologicznej i medycyny sądowej,

- załadunku, rozładunku, transportu i magazynowania paliw oraz uzupełniania nimi sprzętu.

Trzeci stopień szkodliwości uprawnia do otrzymania 10 dni urlopu i dotyczy:

- narażenia na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- narażenia na promieniowanie jonizujące,

- narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,

- przewijania kabli oraz remont i konserwacja linii kablowej w osłonie ołowianej.

Czwarty stopień szkodliwości daje prawo do otrzymania 15 dni i dotyczy m.in.:

- wytwarzania, remontowania, niszczenia oraz magazynowania i transportowania materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,

- wytwarzania, magazynowania, transportowania oraz napełniania i instalowania zbiorników gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem,

- narażenia na działanie fazy ciekłej lub gazowej paliw, w szczególności benzyny, RMN oraz niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym - w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-badawczych z tymi materiałami,

- wykonywania prób z bronią i materiałami wybuchowymi,

- naprawy urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, wykonywana zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

- rozbudowy, remonty, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,

- pracy wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów i studni,

- pracy pod ziemią lub pod wodą,

- pracy przy neutralizacji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym,

- narażenia na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich, jeżeli przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,

- pracy w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami,

- pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi chorymi na choroby psychiczne lub upośledzonymi w znacznym stopniu,

- pracy na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.

Czytaj także: Status żołnierza zawodowego ze względu na jego uposażenie>>

2) Szczególnych właściwości zajmowanego stanowiska służbowego, gdzie żołnierz otrzymuje:

a) urlop w wymiarze 10 dni, jeżeli:

- pełni służbę w jednostkach desantowo-szturmowych lub innych jednostkach, jeżeli wykonywał co najmniej dziesięć skoków spadochronowych w ciągu roku,

- zajmuje stanowisko nurka lub płetwonurka oraz stanowisko lekarza lub instruktora sanitarnego zabezpieczającego nurkowanie, który systematycznie nurkuje lub przebywa w komorze dekompresyjnej,

- wchodzi w skład etatowych załóg trałowców, ścigaczy okrętów podwodnych, kutrów rakietowych i zwalczania okrętów podwodnych, jeżeli okręty wychodziły w morze co najmniej 60 dni w ciągu roku,

b) urlop w wymiarze 15 dni, jeżeli:

- zajmuje stanowisko instruktora szkolenia spadochronowego,

-  wchodzi w skład etatowych załóg okrętów podwodnych, jeżeli okręty wychodziły w morze co najmniej 60 dni w ciągu roku,

- pełni służbę w jednostce przeznaczonej do zwalczania terroryzmu na stanowisku, którego zajmowanie uprawnia do podwyższenia podstawy wymiaru emerytury wojskowej.

3) Posiadania odpowiedniego staż w czynnej służbie wojskowej, tj. po:

a)    piętnastu latach służby  żołnierz otrzymuje - 5 dni urlopu,

b)    dwudziestu latach służby żołnierz otrzymuje – 10 dni urlopu,

c)    dwudziestu pięciu latach służby żołnierz otrzymuje – 15 dni urlopu;

4) Zajmowania stanowiska służbowego sędziego wojskowego lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury – na zasadach przewidzianych w ustawie prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawie  o prokuraturze.

Czytaj także: Wojsko zmienia zasady żywienia żołnierzy>>

5) Zajmowania stanowiska służbowego pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicznego – w związku z którym otrzymuje urlop w wymiarze 12 dni.

Reklama

Niemniej jednak, z treści art. 62 ust. 7 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynika, iż łączny wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć pięćdziesięciu dni roboczych.

Urlop wypoczynkowy przyznawany jest w oparciu o plan urlopów, który to plan sporządzany jest do 10 grudnia każdego roku na podstawie wniosków określających planowany termin urlopu na następny rok składanych przez żołnierzy do dnia 30 listopada każdego roku. Tak sporządzony plan urlopów wypoczynkowych oraz urlopów dodatkowych przed końcem roku kalendarzowego zatwierdzany jest przez dowódcę jednostki.  Natomiast samo udzielenie żołnierzowi urlopu oraz ewentualne dokonywanie zmian dotyczących udzielenia urlopu ogłasza się w rozkazie dowódcy jednostki.

Warto zauważyć, że żołnierzowi w roku kalendarzowym, w którym został powołany do zawodowej służby wojskowej, udziela się urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostającego do końca danego roku kalendarzowego. Co oznacza, że jeżeli żołnierz rozpoczyna służbę od 5 lipca 2010 r. – jego urlop za 2010 rok będzie wynosił 13 dni.

Andrzej Szczerbowski

samorzad.infor.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2008 Nr 141 poz. 892 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (DZ. U. 2010 Nr 2 poz. 9).

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.