Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Status żołnierza zawodowego ze względu na jego uposażenie

Andrzej Szczerbowski
Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.
Wynagrodzenie żołnierza zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego, dodatków oraz należności pieniężnych. Katalog ten znacznie przekracza typowy zestaw składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom sfery budżetowej.

Zgodnie z art. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1, żołnierzem zawodowym jest żołnierz (w czynnej służbie), który pełni stałą albo kontraktową zawodową służbę wojskową. Natomiast służba wojskowa pełniona jest dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga od żołnierzy odpowiedniego zdyscyplinowania, lojalności oraz poświęcenia.

W zamian za służbę wojskową państwo zapewnia żołnierzom zawodowym godne warunki życia, umożliwiające oddanie się służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Na podstawie powyższej regulacji, w najprostszy sposób można określić status prawny żołnierza zawodowego (dalej jako: żołnierz), w odniesieniu do jego obowiązków oraz uprawnień.

Z jednej strony ustawodawca mówi o tym, czego oczekuje od żołnierza tj. służby wojskowej, z drugiej strony natomiast mówi to, co państwo oferuje żołnierzom w zamian za ich służbę wojskową. O ile charakter oraz zakres obowiązków spoczywających na żołnierzach jest w ogólnym zarysie znany. O tyle warto w tym miejscu, dokładniej przedstawić niektóre z finansowych uprawnień, jakie otrzymuje lub może otrzymać żołnierz, w związku ze swoją służbą wojskową, szczególnie mając na uwadze zapewnienie godnych warunków życia, rekompensatę trudu oraz wyrzeczeń związanych ze służbą. Zagadnienia te uregulowane są w szereg aktów prawnych, z których najważniejsze to:

- ustawa o służbie zawodowej żołnierzy (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie żołnierza zasadniczo składa się z następujących składników:

- uposażenia zasadniczego;

- dodatków do uposażenia;

- należności pieniężnych.

Wysokość uposażenia zasadniczego uzależniona jest od stopnia wojskowego, zakresu wykonywanych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji (grupy uposażenia).

Szczegółowo wysokość uposażenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zgodnie, z którym wynosi ono min. 2.500 zł brutto. 

Czytaj także: Wojsko zrekompensuje firmie nieobecność pracownika>>

Dodatki

Ponadto żołnierze zawodowi w formie decyzji mogą otrzymywać następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

a)    dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej, do których zalicza się m.in.:

- wykonywanie określonych lotów oraz obsługę wojskowych statków powietrznych,,

-  pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze,

- wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego,

- wykonywanie skoków ze spadochronem,

- pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie,

- wykonywanie czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych,

- pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

- wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięciem oraz ratowniczych.

Dodatek specjalny ustala się w oparciu o mnożnik kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.500 zł. Szczegółowe zasady ustalania mnożnika kwoty bazowej dla każdego rodzaju pełnionych zadań określa rozdział II Rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

b)   dodatek służbowy - za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych;

c)   dodatek za długoletnią służbę wojskową  –  przyznawany już po trzech latach służby wojskowej  w wysokości - 3 % kwoty należnego uposażenia zasadniczego, następnie kwota wzrasta aż do 30% po 30 latach służby;

d)  dodatek motywacyjny - przyznawany żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

Ważne!

Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do otrzymywania dodatków specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów, przysługuje jeden dodatek specjalny w wyższej stawce miesięcznej. Co ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku zbiegu uprawnień do dodatku służbowego.

Wyżej wskazane dodatki przyznawane są w formie decyzji dowódcy jednostki wojskowej.

Należności pieniężne

Na podstawie art. 73 ustawy o służbie wojskowej, żołnierzy zawodowych może otrzymać następujące należności pieniężne:

  1)   zasiłek na zagospodarowanie - przyznawany jednokrotnie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, żołnierzowi służby stałej - po objęciu stanowiska służbowego oraz żołnierzowi służby kontraktowej - po zawarciu drugiego kontraktu;

  2)   dodatkowe uposażenie roczne - tzw. trzynastka, wypłacana w terminie wypłaty uposażenia w okresie pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne;

  3)   nagrody uznaniowe - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych;

  4)   zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych;

  5)   nagrody jubileuszowe - przyznawane w związku z długotrwałą służbą wojskową, gdzie min. staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej wynosi 20 lat;

  6)   należności za podróże i przeniesienia służbowe - żołnierzowi na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału: służbowe przysługują: ryczałt z tytułu przeniesienia,  diety - za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do nowego miejsca pełnienia służby, a w przypadku przesiedlenia również  zasiłek osiedleniowy oraz zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych;

  7)   gratyfikacje urlopowe - przyznawane żołnierzowi małżonkowi oraz dzieciom w wysokości nie niższej niż 35 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza – na jedną osobę;

  8)   dodatkowe wynagrodzenie - za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych (trwające co najmniej dwa miesiące) i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;

  9)   należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa - jest to  szeroko rozbudowany katalog należności pieniężnych, które przysługują żołnierzowi w związku z jego wyjazdem zagranicznym;

 10)  należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej – dotyczy to odpraw oraz  dodatkowych składników związanych ze zwolnieniem po 15 latach służby.

Czytaj także: Od 1 lipca kilkaset wniosków o przyjęcie do NSR>>

Kwestie związane z zasadami oraz kryteriami przyznawania należności pieniężnych oraz dodatków do uposażenia szczegółowo określają rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy.

Przedstawione powyżej składniki uposażenia oraz należności pieniężnych żołnierzy w pewnym stopniu są powtórzeniem składników wynagrodzenia, które przysługują pracownikom służby cywilnej np. trzynastka, gratyfikacje urlopowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to jednak katalog znacznie szerszy od tego, jaki oferowany jest innym pracownikom szeroko rozumianej sfery budżetowej (w tym również formacji umundurowanych). Co w głównej mierze uzasadnione jest charakterem pełnionej przez żołnierzy służby.    

Fakt, że państwo stara się zapewnić żołnierzom odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia, wydaje się być koniecznym elementem mającym na celu przyciągnięcie oraz utrzymanie odpowiedniej liczby osób zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej.

Andrzej Szczerbowski

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]