REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ćwiczenia wojskowe 2022 r. i 2023 r. [powołanie, ochotnicze zgłoszenie, świadczenie rekompensujące, wzór wniosku]

Ćwiczenia wojskowe 2022 r. i 2023 r.
Ćwiczenia wojskowe 2022 r. i 2023 r.
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Informacje o ćwiczeniach wojskowych z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku.

OBOWIĄZEK SŁUŻBY WOJSKOWEJ POLEGA NA:

odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez:

REKLAMA

 • żołnierzy rezerwy;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy;
 • ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 1. ĆWICZENIA WOJSKOWE DZIELĄ SIĘ NA:
 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające od 2 do 30 dni;
 • długotrwałe – trwające od 31 do 90 dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

POWOŁANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE:

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w trybie:

 • natychmiastowego stawiennictwa;
 • zwykłym;
 • ochotniczym, na wniosek osoby.

REKLAMA

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą kart powołania.
Karta powołania jest decyzją administracyjną i powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w tej karcie.

Powoływanie do czynnej służby wojskowej należy do szefa wojskowego centrum rekrutacji. Od decyzji Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku o powołaniu na ćwiczenia wojskowe służy powołanemu odwołanie do organu wyższej instancji, składane za pośrednictwem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. UWAGA: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powołani na ćwiczenia wojskowe są obowiązani stawić się do służby w określonym w karcie powołania terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek szefa wojskowego centrum rekrutacji, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Terminu 14- dniowego w doręczeniu karty powołania nie stosuje się, jeżeli:

 • ćwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
 • żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie szefa wojskowego centrum rekrutacji w celu powołania do odbycia ćwiczenia wojskowego;
 • powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.

POWOŁANIU DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH NIE PODLEGAJĄ ŻOŁNIERZE REZERWY, JEŻELI:

 • są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych;
 • są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • są przeznaczeni do służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub do służby w obronie cywilnej;
 • pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej zawodowej lub wyższej;
 • pełnią służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei lub Służbie Więziennej;
 • są kobietami sprawującymi opiekę nad osobą, która ukończyła 75 lat życia, jeżeli osoba ta wspólnie z nimi zamieszkuje i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • są mężczyznami samotnie sprawującymi bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki;
 • stale zamieszkują za granicą.

OCHOTNICZE ZGŁASZANIE SIĘ DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Wzór wniosku w PDF do ściągnięcia:

WNIOSEK ochotniczego zgłoszenia się do ćwiczeń wojskowych [PDF]

UWAGA: Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Lp.

Stopień wojskowy

Stawka najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

1

generał (admirał)

611,04

2

generał broni (admirał floty)

510,72

3

generał dywizji (wiceadmirał)

437,76

4

generał brygady (kontradmirał)

360,24

5

pułkownik (komandor)

319,20

6

podpułkownik (komandor porucznik)

269,04

7

major (komandor podporucznik)

232,56

8

kapitan (kapitan marynarki)

205,20

9

porucznik (porucznik marynarki)

193,80

10

podporucznik (podporucznik marynarki)

191,52

11

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

180,12

12

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

175,56

13

chorąży (chorąży marynarki)

168,72

14

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

164,16

15

starszy sierżant (starszy bosman)

159,60

16

sierżant (bosman)

157,32

17

plutonowy (bosmanmat)

152,76

18

starszy kapral (starszy mat)

150,48

19

kapral (mat)

148,20

20

starszy szeregowy (starszy marynarz)

134,52

21

szeregowy (marynarz)

129,96

ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE

Świadczenie rekompensujące przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał
od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych
. Świadczenie ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacane świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

 • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Wysokość kwoty rekompensacyjnej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:

 • naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego:

 • Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.
 • Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki.
  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Źródło zewnętrzne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(6)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Max.
  2022-12-07 09:29:10
  Mam iść do wojska żeby bronić pisowcow.Wole chlac gorzałę i trzymać się z dala od tego cyrku.Jesli miałbym iść to tylko na ochotnika- nikt mnie nie zmusi,jestem wolnym czlowiekiem.
  5
  pokażodpowiedzi (2)
 • Wku.........
  2022-12-10 10:27:45
  Jestem przedsiębiorcą, prowadzę działalność gospodarczą mam dwójkę małych dzieci, żona obecnie nie pracuje a oni powołają mnie do wojska ? Zniszczą mi życie rodzinne , zawodowe , plany i ambicje można włożyć sobie w buty. Może najpierw zapytajcie ludzi kto chce iść do wojska? Z niewolnika nie ma pracownika !!!!
  4
  pokażodpowiedzi (1)
 • Alf
  2022-12-10 18:38:19
  Jak ktoś niema pieniędzy na bilet to co ma pujsc piechotą bo za komuny dostawał bilet
  1
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

REKLAMA

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

REKLAMA

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

REKLAMA