REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ćwiczenia wojskowe 2022 r. i 2023 r. [powołanie, ochotnicze zgłoszenie, świadczenie rekompensujące, wzór wniosku]

Ćwiczenia wojskowe 2022 r. i 2023 r.
Ćwiczenia wojskowe 2022 r. i 2023 r.
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Informacje o ćwiczeniach wojskowych z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku.

OBOWIĄZEK SŁUŻBY WOJSKOWEJ POLEGA NA:

odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez:

REKLAMA

 • żołnierzy rezerwy;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy;
 • ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 1. ĆWICZENIA WOJSKOWE DZIELĄ SIĘ NA:
 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające od 2 do 30 dni;
 • długotrwałe – trwające od 31 do 90 dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

POWOŁANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE:

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w trybie:

 • natychmiastowego stawiennictwa;
 • zwykłym;
 • ochotniczym, na wniosek osoby.

REKLAMA

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą kart powołania.
Karta powołania jest decyzją administracyjną i powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w tej karcie.

Powoływanie do czynnej służby wojskowej należy do szefa wojskowego centrum rekrutacji. Od decyzji Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku o powołaniu na ćwiczenia wojskowe służy powołanemu odwołanie do organu wyższej instancji, składane za pośrednictwem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. UWAGA: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powołani na ćwiczenia wojskowe są obowiązani stawić się do służby w określonym w karcie powołania terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek szefa wojskowego centrum rekrutacji, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Terminu 14- dniowego w doręczeniu karty powołania nie stosuje się, jeżeli:

 • ćwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
 • żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie szefa wojskowego centrum rekrutacji w celu powołania do odbycia ćwiczenia wojskowego;
 • powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.

POWOŁANIU DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH NIE PODLEGAJĄ ŻOŁNIERZE REZERWY, JEŻELI:

 • są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych;
 • są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • są przeznaczeni do służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub do służby w obronie cywilnej;
 • pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej zawodowej lub wyższej;
 • pełnią służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei lub Służbie Więziennej;
 • są kobietami sprawującymi opiekę nad osobą, która ukończyła 75 lat życia, jeżeli osoba ta wspólnie z nimi zamieszkuje i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • są mężczyznami samotnie sprawującymi bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki;
 • stale zamieszkują za granicą.

OCHOTNICZE ZGŁASZANIE SIĘ DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Wzór wniosku w PDF do ściągnięcia:

WNIOSEK ochotniczego zgłoszenia się do ćwiczeń wojskowych [PDF]

UWAGA: Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Lp.

Stopień wojskowy

Stawka najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

1

generał (admirał)

611,04

2

generał broni (admirał floty)

510,72

3

generał dywizji (wiceadmirał)

437,76

4

generał brygady (kontradmirał)

360,24

5

pułkownik (komandor)

319,20

6

podpułkownik (komandor porucznik)

269,04

7

major (komandor podporucznik)

232,56

8

kapitan (kapitan marynarki)

205,20

9

porucznik (porucznik marynarki)

193,80

10

podporucznik (podporucznik marynarki)

191,52

11

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

180,12

12

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

175,56

13

chorąży (chorąży marynarki)

168,72

14

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

164,16

15

starszy sierżant (starszy bosman)

159,60

16

sierżant (bosman)

157,32

17

plutonowy (bosmanmat)

152,76

18

starszy kapral (starszy mat)

150,48

19

kapral (mat)

148,20

20

starszy szeregowy (starszy marynarz)

134,52

21

szeregowy (marynarz)

129,96

ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE

Świadczenie rekompensujące przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał
od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych
. Świadczenie ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacane świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

 • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Wysokość kwoty rekompensacyjnej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:

 • naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego:

 • Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.
 • Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki.
  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Źródło zewnętrzne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA