REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1.472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania
Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1.472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

Jakie zmiany uposażeniach strażaków PSP w 2024 roku?

Omawiany projekt przewiduje, że w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750,  z późn. zm.) wprowadzone mają być następujące zmiany:

1) w § 9  dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)     w tabeli nr 1 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a i 2b w brzmieniu:

REKLAMA

2aDyrektor biura właściwego do spraw operacyjnych18
2bDyrektor biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom18

– po wierszu oznaczonym lp. 3 dodaje się wiersze oznaczone lp. 3a i 3b w brzmieniu:

3aZastępca dyrektora biura właściwego do spraw operacyjnych17
 3bZastępca dyrektora biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom17

b)    w tabeli nr 2 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a–2d w brzmieniu:

2aNaczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych15
2bNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom15
2cZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW I kat.)14
2dZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom  (w KW I kat.) 14

– po wierszu oznaczonym lp. 8 dodaje się wiersze oznaczone lp. 8a i 8b w brzmieniu:

8aZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW II kat.)13
8bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom  (w KW II kat.) 13

c)     w tabeli nr 3 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– po wierszu oznaczonym lp. 6 dodaje się wiersze oznaczone lp. 6a i 6b w brzmieniu:

    6aNaczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.)14
     6bNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.)14

– po wierszu oznaczonym lp. 10 dodaje się wiersze oznaczone lp. 10a–10c 
w brzmieniu:

10aNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.)13
10bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.)13
10cZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.)13

– po wierszu oznaczonym lp. 13 dodaje się wiersze oznaczone lp. 13a i 13b w brzmieniu:

13aZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP II kat.)12
13bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.)12

Rozporządzenie nowelizujące ma określić załącznik nr 1 do rozporządzenia nowelizowanego w następującym brzmieniu.

Załącznik nr 1
GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

 

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

1

20

5,737

2

19

5,136

3

18

3,987

4

17

3,557

5

16

3,224

6

15

2,958

7

14

2,814

8

13

2,696

9

12

2,600

10

11

2,509

11

10

2,421

12

9

2,341

13

8

2,266

14

7

2,194

15

6

2,124

16

5

2,062

17

4

2,006

18

3

1,954

19

2

1,900

20

1

1,773

W 2024 r. wzrost kwoty bazowej o 20% w porównaniu do 2023 roku

REKLAMA

Konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia z 13 września 2021 r. wynika z obowiązku wykonania ustawy budżetowej na rok 2024 z 18 stycznia 2024 r . (Dz. U. poz. 122), w której od 1 stycznia 2024 r. ustalono kwotę bazową dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wysokości 2.088,77 zł. Jest ona tym samym wyższa od kwoty bazowej roku 2023 o 20%. 
Wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.452 zł. Z kwoty 1.452 zł na wzrost uposażenia przypada kwota 1.340 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 112 zł. 

Środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 roku zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz w części 85 – Budżety wojewodów, w odniesieniu do strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP. 

Nowa miesięczna stawka uposażenia zasadniczego

Omawiana zmiana rozporządzenia z 13 września 2021 r. polega na ustaleniu nowej wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażonej w postaci mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego przez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego

Ponadto, w załączniku nr 2, dokonano zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego przez ich podwyższenie o jedną grupę dla stanowisk bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w Komendzie Głównej PSP, w Komendach Wojewódzkich PSP I i II kategorii oraz Komendach Powiatowych (Miejskich) PSP I i II kategorii. Konieczność ww. zmiany wynika bezpośrednio z hierarchii podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa zmiana będzie dotyczyła stanowisk:

  • w Komendzie Głównej PSP - dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, zastępcy dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom; 
  • w komendzie wojewódzkiej PSP I i II kategorii -  naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;
  • w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP I kategorii - naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;
  • w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP II kategorii - zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom.

Będzie to zrealizowane poprzez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia „Grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz odpowiadające im miesięczne stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej”. 

 

Łącznie wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2024 r. wyniesie ok. 1.340 zł miesięcznie na etat, z tego:

  1. na skutki wynikające ze zmiany załącznika nr 1 ok. 1.278 zł przeciętnie na etat miesięcznie i obejmie wszystkich strażaków;
  2. na skutki wynikające ze zmiany grup zaszeregowania strażaków bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w KG PSP i KW PSP oraz w KP/M PSP I i II kategorii ok. 2 zł przeciętnie na etat miesięcznie 
    i obejmie grupę ok. 162 strażaków;
  3. na skutki wynikające z prowadzonej przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP polityki kadrowej w zakresie awansowania strażaków na inne stanowiska służbowe oraz na podwyższenie i wypłatę pozostałych dodatków do uposażenia - kwota ok. 60 zł na etat miesięcznie.

REKLAMA

Od podwyżki w 2024 r. nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w 2025 r. przeciętnie miesięcznie na etat o ok. 112 zł. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

Dodano również przepis mający na celu wyeliminowanie różnicy w wyliczonej wysokości dodatku stołecznego w stosunku do wysokości dodatku w pozostałych formacjach resortu w brzmieniu, że kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę. 

Ważne
Termin wejścia w życie zmian

Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (być może jeszcze w marcu 2024 r.) i będą miały zastosowanie do uposażeń strażaków od dnia 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

Dostajesz podejrzane SMS-y? Twój operator sieci komórkowej je zablokuje

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni podłączyli się do systemu służącego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach – telegraf.cert.pl. System służy do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS.

Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zrób powtórkę z naszymi testami wiedzy

Egzamin ósmoklasisty już coraz bliżej. Uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpią do sprawdzianów wiedzy w dniach 14-16 maja 2024. Przygotowaliśmy małą powtórkę z języka polskiego. 

REKLAMA

Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

Kongresmeni USA: Charków na krawędzi upadku, sytuacja jest rozpaczliwa

Charków jest na krawędzi upadku, historia nas osądzi, czy będziemy Chamberlainem, czy Churchillem - powiedział 16 kwietnia 2024 r. szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Wezwał do przyjęcia ustaw o pomocy Ukrainie i Izraelowi mimo gróźb rewolty skrajnego skrzydła partii.

ZNP interweniuje przeciwko zwolnieniom z pracy nauczycieli albo zmniejszeniu im liczby godzin

W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie przedmiotu HIT oraz edukacja obywatelska. Co z nauczycielami prowadzącymi te przedmioty. Niektórzy dla nich wrócili do pracy w szkole. Czy będą zwolnieni? Co ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycieli, którzy nie zostaną zwolnieni?

Żmije pojawiły się w Tatrach. Co robić, gdy spotkamy je na szlaku?

Na tatrzańskich szlakach pojawiły się żmije zygzakowate. To efekt wyjątkowo ciepłego początku kwietnia. Jak się zachować, gdy natkniemy się na ten jadowity gatunek węża? 

REKLAMA

Nowy wzór legitymacji nauczyciela [Rozporządzenie z 11 kwietnia 2024 r. Dziennik Ustaw poz. 565]

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca 2024 r. nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

Rząd: Nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karty tylko terminowe

Niestety nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację.

REKLAMA