REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1.472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania
Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1.472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

Jakie zmiany uposażeniach strażaków PSP w 2024 roku?

Omawiany projekt przewiduje, że w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750,  z późn. zm.) wprowadzone mają być następujące zmiany:

1) w § 9  dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)     w tabeli nr 1 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a i 2b w brzmieniu:

REKLAMA

2aDyrektor biura właściwego do spraw operacyjnych18
2bDyrektor biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom18

– po wierszu oznaczonym lp. 3 dodaje się wiersze oznaczone lp. 3a i 3b w brzmieniu:

3aZastępca dyrektora biura właściwego do spraw operacyjnych17
 3bZastępca dyrektora biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom17

b)    w tabeli nr 2 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a–2d w brzmieniu:

2aNaczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych15
2bNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom15
2cZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW I kat.)14
2dZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom  (w KW I kat.) 14

– po wierszu oznaczonym lp. 8 dodaje się wiersze oznaczone lp. 8a i 8b w brzmieniu:

8aZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW II kat.)13
8bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom  (w KW II kat.) 13

c)     w tabeli nr 3 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– po wierszu oznaczonym lp. 6 dodaje się wiersze oznaczone lp. 6a i 6b w brzmieniu:

    6aNaczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.)14
     6bNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.)14

– po wierszu oznaczonym lp. 10 dodaje się wiersze oznaczone lp. 10a–10c 
w brzmieniu:

10aNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.)13
10bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.)13
10cZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.)13

– po wierszu oznaczonym lp. 13 dodaje się wiersze oznaczone lp. 13a i 13b w brzmieniu:

13aZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP II kat.)12
13bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.)12

Rozporządzenie nowelizujące ma określić załącznik nr 1 do rozporządzenia nowelizowanego w następującym brzmieniu.

Załącznik nr 1
GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

 

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

1

20

5,737

2

19

5,136

3

18

3,987

4

17

3,557

5

16

3,224

6

15

2,958

7

14

2,814

8

13

2,696

9

12

2,600

10

11

2,509

11

10

2,421

12

9

2,341

13

8

2,266

14

7

2,194

15

6

2,124

16

5

2,062

17

4

2,006

18

3

1,954

19

2

1,900

20

1

1,773

W 2024 r. wzrost kwoty bazowej o 20% w porównaniu do 2023 roku

REKLAMA

Konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia z 13 września 2021 r. wynika z obowiązku wykonania ustawy budżetowej na rok 2024 z 18 stycznia 2024 r . (Dz. U. poz. 122), w której od 1 stycznia 2024 r. ustalono kwotę bazową dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wysokości 2.088,77 zł. Jest ona tym samym wyższa od kwoty bazowej roku 2023 o 20%. 
Wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.452 zł. Z kwoty 1.452 zł na wzrost uposażenia przypada kwota 1.340 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 112 zł. 

Środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 roku zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz w części 85 – Budżety wojewodów, w odniesieniu do strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP. 

Nowa miesięczna stawka uposażenia zasadniczego

Omawiana zmiana rozporządzenia z 13 września 2021 r. polega na ustaleniu nowej wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażonej w postaci mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego przez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego

Ponadto, w załączniku nr 2, dokonano zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego przez ich podwyższenie o jedną grupę dla stanowisk bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w Komendzie Głównej PSP, w Komendach Wojewódzkich PSP I i II kategorii oraz Komendach Powiatowych (Miejskich) PSP I i II kategorii. Konieczność ww. zmiany wynika bezpośrednio z hierarchii podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa zmiana będzie dotyczyła stanowisk:

 • w Komendzie Głównej PSP - dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, zastępcy dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom; 
 • w komendzie wojewódzkiej PSP I i II kategorii -  naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;
 • w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP I kategorii - naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;
 • w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP II kategorii - zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom.

Będzie to zrealizowane poprzez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia „Grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz odpowiadające im miesięczne stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej”. 

 

Łącznie wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2024 r. wyniesie ok. 1.340 zł miesięcznie na etat, z tego:

 1. na skutki wynikające ze zmiany załącznika nr 1 ok. 1.278 zł przeciętnie na etat miesięcznie i obejmie wszystkich strażaków;
 2. na skutki wynikające ze zmiany grup zaszeregowania strażaków bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w KG PSP i KW PSP oraz w KP/M PSP I i II kategorii ok. 2 zł przeciętnie na etat miesięcznie 
  i obejmie grupę ok. 162 strażaków;
 3. na skutki wynikające z prowadzonej przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP polityki kadrowej w zakresie awansowania strażaków na inne stanowiska służbowe oraz na podwyższenie i wypłatę pozostałych dodatków do uposażenia - kwota ok. 60 zł na etat miesięcznie.

REKLAMA

Od podwyżki w 2024 r. nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w 2025 r. przeciętnie miesięcznie na etat o ok. 112 zł. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

Dodano również przepis mający na celu wyeliminowanie różnicy w wyliczonej wysokości dodatku stołecznego w stosunku do wysokości dodatku w pozostałych formacjach resortu w brzmieniu, że kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę. 

Ważne
Termin wejścia w życie zmian

Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (być może jeszcze w marcu 2024 r.) i będą miały zastosowanie do uposażeń strażaków od dnia 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(19)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Strażak666
  2024-03-04 18:52:30
  Podwyżki miały być od marca, jakoś na koncie nie ma 🤷 poza tym nie wiem kto dostanie te 20%, jak zwykle pięknie wszystko wygląda na papierze.
  4
  pokażodpowiedzi (2)
 • Krzysztof Slu
  2024-03-05 09:13:15
  Nie wiem po co ta frustracja..., trzeba było zostać strażakiem nikt nikomu nie bronił, szczerze mówiąc czy 5 tyś. Miesięcznie to taka super wypłata... Wątpię.
  3
  pokażodpowiedzi (2)
 • Homer
  2024-03-04 16:47:52
  ZZ walczyły o podwyżki z wyrównaniem od stycznia, by ci co odeszli na emeryturę w styczniu I lutym mogli skorzystać z podwójnej waloryzacji. Tego roku odeszło mnóstwo ludzi bo zachętą była ogromna.
  6
 • ZOSIA
  2024-03-04 16:37:12
  A cywil w straży na najniższej krajowej.
  6
  pokażodpowiedzi (1)
 • Punisher
  2024-03-05 03:44:37
  A czy ktoś zauważył że spanie na nockach się liczy? Nieroby. A piersi na miejscu zaraz kołnierz na szyję. Znawcy.
  20
  pokażodpowiedzi (3)
 • Jkkk
  2024-03-05 05:35:44
  A plebs do roboty. Trzeba pracować na emerytury po 6 tysięcy dla 45 letnich strażaków
  12
  pokażodpowiedzi (2)
 • Prawda
  2024-03-04 23:01:25
  Nikt nie da ci tyle co ja ci obiecam ha
  0
 • Paweł
  2024-03-05 19:48:32
  Dopiero czytałem o sukcesie związkowców z SW. Taki sukces a tu jak zwykle dymanie narazie podwyżka najmniejsza . Mam nadzieje ze te pajace będą kiedyś potrzebować pomocy strażaków policji, może jakiś zwyrol wydyma ich żony córki może syna albo ojca w tedy sobie o nas przypomną
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wygląda jak karta kredytowa z atomem i mapą Polski. A to nowa legitymacja nauczyciela. Co ze starymi?

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

Ministerstwo Rodziny: Nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Niestety nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację.

Nowa era komunikacji. RDK może ułatwić Ci życie

Rejestr Danych Kontaktowych, znany jako RDK, to baza danych zawierająca aktualne dane kontaktowe obywateli, do której mają dostęp urzędnicy administracji państwowej. Usługa ta, uruchomiona 22 grudnia 2019 roku, ma na celu usprawnienie komunikacji między urzędem a obywatelem.

Wybory 2024 - druga tura. Czy cisza wyborcza będzie obowiązywać w całym kraju?

Druga tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę i potrwa do godz. 21 w niedzielę. Czy będzie obowiązywać w całym kraju? 

REKLAMA

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ [WNIOSEK]

Kto może się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ? Jak to zrobić? Kiedy trzeba uiścić opłatę dodatkową? 

Oszuści podszywają się pod NFZ. Na te strony uważaj

Oszuści próbują nowych sposobów, tym razem "na NFZ". W internecie pojawiły się fałszywe strony, które łudząco przypominają oficjalny serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czym polega oszustwo?

Stop Smog. MKiŚ zapowiada zmiany w programie

Resort klimatu chce uatrakcyjnić program "Stop Smog". Jakie zmiany proponuje? Które gminy mogą otrzymać środki na inwestycje?

Minister edukacji: Będą kolejne zmiany w szkołach - edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie

1 września 2025 r. w szkołach pojawi się nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna zastąpi wychowane do życia w rodzinie – poinformowała Barbara Nowacka, minister edukacji. Uczniowie będą się uczyć m.in. o ochronie zdrowia psychicznego, odżywianiu i edukacji seksualnej.

REKLAMA

600 tys. zł na innowacyjny biznes. Jak się zgłosić do programu?

Osoby z innowacyjnymi pomysłami na biznes mogą teraz zgłaszać się do Platform Startowych, które działają w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pod okiem ekspertów będą mogli rozwijać swoje pomysły, a najlepsi mają szansę na dotację wynoszącą blisko 600 tys. zł.

Min. Leszczyna: szczepienia HPV dzieci w szkołach w obecności rodzica; w soboty lub po obiedzie

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna przypomniała 12 kwietnia 2024 r., że szczepienie przeciw HPV w szkole byłoby świadczeniem medycznym. W związku z tym w jego trakcie będzie konieczna obecność rodzica. Chciałybyśmy organizować to w soboty albo po obiedzie, żeby rodzice, którzy pracują, mogli towarzyszyć dzieciom - wyjaśniła.

REKLAMA