REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1.472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania
Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1.472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

Jakie zmiany uposażeniach strażaków PSP w 2024 roku?

Omawiany projekt przewiduje, że w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750,  z późn. zm.) wprowadzone mają być następujące zmiany:

1) w § 9  dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)     w tabeli nr 1 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a i 2b w brzmieniu:

REKLAMA

2aDyrektor biura właściwego do spraw operacyjnych18
2bDyrektor biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom18

– po wierszu oznaczonym lp. 3 dodaje się wiersze oznaczone lp. 3a i 3b w brzmieniu:

3aZastępca dyrektora biura właściwego do spraw operacyjnych17
 3bZastępca dyrektora biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom17

b)    w tabeli nr 2 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a–2d w brzmieniu:

2aNaczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych15
2bNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom15
2cZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW I kat.)14
2dZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom  (w KW I kat.) 14

– po wierszu oznaczonym lp. 8 dodaje się wiersze oznaczone lp. 8a i 8b w brzmieniu:

8aZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW II kat.)13
8bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom  (w KW II kat.) 13

c)     w tabeli nr 3 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– po wierszu oznaczonym lp. 6 dodaje się wiersze oznaczone lp. 6a i 6b w brzmieniu:

    6aNaczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.)14
     6bNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.)14

– po wierszu oznaczonym lp. 10 dodaje się wiersze oznaczone lp. 10a–10c 
w brzmieniu:

10aNaczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.)13
10bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.)13
10cZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.)13

– po wierszu oznaczonym lp. 13 dodaje się wiersze oznaczone lp. 13a i 13b w brzmieniu:

13aZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP II kat.)12
13bZastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.)12

Rozporządzenie nowelizujące ma określić załącznik nr 1 do rozporządzenia nowelizowanego w następującym brzmieniu.

Załącznik nr 1
GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

 

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

1

20

5,737

2

19

5,136

3

18

3,987

4

17

3,557

5

16

3,224

6

15

2,958

7

14

2,814

8

13

2,696

9

12

2,600

10

11

2,509

11

10

2,421

12

9

2,341

13

8

2,266

14

7

2,194

15

6

2,124

16

5

2,062

17

4

2,006

18

3

1,954

19

2

1,900

20

1

1,773

W 2024 r. wzrost kwoty bazowej o 20% w porównaniu do 2023 roku

REKLAMA

Konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia z 13 września 2021 r. wynika z obowiązku wykonania ustawy budżetowej na rok 2024 z 18 stycznia 2024 r . (Dz. U. poz. 122), w której od 1 stycznia 2024 r. ustalono kwotę bazową dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wysokości 2.088,77 zł. Jest ona tym samym wyższa od kwoty bazowej roku 2023 o 20%. 
Wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.452 zł. Z kwoty 1.452 zł na wzrost uposażenia przypada kwota 1.340 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 112 zł. 

Środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 roku zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz w części 85 – Budżety wojewodów, w odniesieniu do strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP. 

Nowa miesięczna stawka uposażenia zasadniczego

Omawiana zmiana rozporządzenia z 13 września 2021 r. polega na ustaleniu nowej wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażonej w postaci mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego przez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego

Ponadto, w załączniku nr 2, dokonano zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego przez ich podwyższenie o jedną grupę dla stanowisk bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w Komendzie Głównej PSP, w Komendach Wojewódzkich PSP I i II kategorii oraz Komendach Powiatowych (Miejskich) PSP I i II kategorii. Konieczność ww. zmiany wynika bezpośrednio z hierarchii podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa zmiana będzie dotyczyła stanowisk:

  • w Komendzie Głównej PSP - dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, zastępcy dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom; 
  • w komendzie wojewódzkiej PSP I i II kategorii -  naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;
  • w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP I kategorii - naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;
  • w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP II kategorii - zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom.

Będzie to zrealizowane poprzez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia „Grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz odpowiadające im miesięczne stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej”. 

 

Łącznie wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2024 r. wyniesie ok. 1.340 zł miesięcznie na etat, z tego:

  1. na skutki wynikające ze zmiany załącznika nr 1 ok. 1.278 zł przeciętnie na etat miesięcznie i obejmie wszystkich strażaków;
  2. na skutki wynikające ze zmiany grup zaszeregowania strażaków bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w KG PSP i KW PSP oraz w KP/M PSP I i II kategorii ok. 2 zł przeciętnie na etat miesięcznie 
    i obejmie grupę ok. 162 strażaków;
  3. na skutki wynikające z prowadzonej przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP polityki kadrowej w zakresie awansowania strażaków na inne stanowiska służbowe oraz na podwyższenie i wypłatę pozostałych dodatków do uposażenia - kwota ok. 60 zł na etat miesięcznie.

REKLAMA

Od podwyżki w 2024 r. nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w 2025 r. przeciętnie miesięcznie na etat o ok. 112 zł. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

Dodano również przepis mający na celu wyeliminowanie różnicy w wyliczonej wysokości dodatku stołecznego w stosunku do wysokości dodatku w pozostałych formacjach resortu w brzmieniu, że kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę. 

Ważne
Termin wejścia w życie zmian

Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (być może jeszcze w marcu 2024 r.) i będą miały zastosowanie do uposażeń strażaków od dnia 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA