| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka przestrzenna > Jak dostać od gminy mieszkanie komunalne

Jak dostać od gminy mieszkanie komunalne

Mieszkania, którymi dysponują gminy, mają dawać dach nad głową uboższej części społeczeństwa – osobom, które nie mają własnych mieszkań albo nie stać ich na wynajem lokalu od prywatnego właściciela lub zaciągnięcie kredytu na jego zakup. Nie ma jednak jednolitych dla całego kraju kryteriów przyznawania tych mieszkań – informacji, kto, kiedy i na jakich zasadach ma prawo do mieszkania komunalnego – trzeba więc ich szukać w swojej gminie.

Zobacz aktualny: Od stycznia 2018 r. więcej zapłacimy za grunty i mieszkania

Przepisy o ochronie praw lokatorów są lakoniczne, gdyż art. 21 ustawy (patrz podstawa prawna) przewiduje jedynie, że to rada gminy powinna opracować zasady wynajmowania lokali komunalnych. Najwięcej potrzebnych informacji znajdziemy więc w uchwałach rad gmin – każda osoba starająca się o mieszkanie komunalne powinna się z taką uchwałą swojej gminy zapoznać, gdyż może mieć ona rozwiązania znacząco odbiegające od przyjętych np. w sąsiedniej miejscowości. W tym poradniku będę się posługiwał przykładami z kilku dużych polskich miast, m.in. z Łodzi, Szczecina, Krakowa i Gdańska.

Polecamy: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Sprawdź, czy ci się należy

Głównym kryterium, które uzasadnia oddanie w najem mieszkania komunalnego, jest wysokość dochodu kandydata na najemcę (limit maksymalny, po którego przekroczeniu mieszkanie komunalne nie przysługuje). Wysokość ta jest bardzo zróżnicowana w zależności od gminy. Z reguły określa się ją jako stosunek (wyrażony w procentach) do najniższej emerytury.

PRZYKŁAD

W Gdańsku o lokal komunalny może się starać osoba, której dochód nie przekracza 200 proc. najniższej emerytury (w gospodarstwie jednoosobowym) lub 150 proc. najniższej emerytury (w gospodarstwie wieloosobowym). Natomiast w Krakowie limity te wynoszą – odpowiednio – 150 proc. i 100 proc. najniższej emerytury.

Redakcja poleca: Podatki 2015 - komplet

Gminy ustalają również – oprócz kryterium dochodowego – swoje preferencje przy warunkach zamieszkania, które kwalifikują do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego. Podobnie jak przy wysokości dochodów, także przy warunkach zamieszkania, nie ma jednolitych kryteriów i każda rada gminy ustala je indywidualnie w swojej uchwale.

PRZYKŁAD

W Gdańsku preferuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadające wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego. Osoby te muszą też mieszkać w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 mkw. na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania. Inny warunek to aby w czasie ostatnich pięciu lat osoby te nie zbyły lub nie przekazały innym osobom np. prawa własności lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa najmu lokalu mieszkalnego itp. Szczecin natomiast przyjmuje zasadę, iż osoba starająca się o mieszkanie komunalne nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu zarówno w Szczecinie, jak i w pobliskich miejscowościach (bezpośrednio sąsiadujących ze Szczecinem).

Wiele gmin wprowadza też takie kryteria, jak swoisty „domicyl”, czyli konieczność zamieszkiwania lub zameldowania na terenie gminy przez kilka lat albo związanie aktywnością życiową lub zawodową z daną gminą (np. praca w firmie na terenie gminy przez określony czas itp.). Ma to utrudnić łatwy przepływ osób polujących na mieszkania komunalne z jednej gminy do drugiej.

PRZYKŁAD

Kraków uznaje, że miasto stanowi „centrum życiowe” kandydata na najemcę w przypadku udokumentowania przez wnioskodawcę faktycznego zamieszkiwania na jego terenie przez okres co najmniej 5 lat przed datą złożenia wniosku. Udokumentowania wymaga również fakt posiadania przez wnioskodawcę stałego źródła dochodu na terenie miasta, a w przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym – pobierania przez dzieci wnioskodawcy nauki na terenie Krakowa.

Wszystkie te ograniczenia w ubieganiu się o mieszkanie komunalne nie wynikają z ustawy, ale są wprowadzane uchwałami rad gmin, dlatego też w każdej gminie może to być uregulowane inaczej.

Nierzadko gminy przewidują też preferencje dla niektórych kategorii osób, np. niepełnosprawnych, wychowanków domu dziecka. Dotyczy to nie tylko mieszkań komunalnych, ale też np. lokali socjalnych. Na przykad Kraków daje przywilej pierwszeństwa w ubieganiu się o lokal socjalny pogorzelcom oraz osobom, którym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego.

WARTO WIEDZIEĆ

Nie ma jednolitych dla całej Polski kryteriów dochodowych, które uprawniałyby do starania się o mieszkanie komunalne. Maksymalny limit dochodu każda gmina ustala indywidualnie w swojej uchwale – różnice pomiędzy sąsiednimi miastami mogą wynosić nawet po kilkaset złotych miesięcznie.

Jeśli mieszkamy w ciasnym lokum w złym stanie technicznym lub z byłym małżonkiem albo uważamy, że nie stać nas na płacenie czynszu za tak duże mieszkanie, to sprawdźmy, czy możliwa jest zamiana. Uchwały rad gmin muszą zawierać regulacje dotyczące zamian (zarówno wśród zasobu komunalnego, jak i pomiędzy najemcami lokali komunalnych a np. spółdzielnią mieszkaniową). W uchwale znajdziemy określenie, kiedy zamiana jest możliwa.

Czytaj także: Kiedy gmina wypłaci odszkodowanie za brak lokalu socjalnego

PRZYKŁAD

W Gdańsku uchwała rady miasta przewiduje m.in. możliwość zamiany przy konieczności zagęszczenia, rozgęszczenia, z uwagi na stan zdrowia lub kalectwo, z powodu złych warunków technicznych oraz z innych względów społecznych. Gdańsk proponuje też zamianę lokali np. osobom zalegającym z czynszem.

Jeśli jesteśmy mieszkańcami spółdzielni, a chcielibyśmy (lub jesteśmy zmuszeni) dokonać zamiany mieszkania spółdzielczego na komunalne (np. z powodu dużego zadłużenia), to warto też zapoznać się z regulacjami spółdzielni dotyczącymi zamian. Spółdzielnie z reguły określają te zasady w specjalnych regulaminach i w swoim statucie.

Złóż wniosek i czekaj

Osoby, które starają się o mieszkanie komunalne i zorientowały się, że spełniają wymagane przez gminę kryteria, powinny złożyć wniosek o najem mieszkania w wydziale lokalowym swojej gminy. Warto wcześniej zapytać urzędników gminnych o dokumenty wymagane przy składaniu wniosku (np. zaświadczenie, że od kilku lat pracuje się na terenie tej gminy, zaświadczenie o wysokości dochodu itp.). Uchwała rady gminy opisuje dokładnie, jaki jest tryb załatwiania wniosków o najem mieszkania komunalnego. Uchwała określa też kolejność rozpatrywania wniosków, przypadki skreślenia z listy oczekujących, zasady okresowej weryfikacji osób oczekujących na mieszkania komunalne itp. Dlatego warto znać te regulacje, aby nie trafić na koniec kolejki chętnych, gdyż w niektórych miastach czas oczekiwania na mieszkanie komunalne wynosi kilka lat. Taką swoistą karą może być np. niedostarczenie na czas wymaganych dokumentów. Dotyczy to również okresowej weryfikacji listy oczekujących.

Gminy określają szczegółowe zasady przydziału mieszkań.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »