Kategorie

Nowe zasady gospodarowania gruntami rolnymi w miastach

Marcin Polit
inforCMS
Zlikwidowano obowiązek uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi lub marszałka województwa na zmianę przeznaczenia wszystkich gruntów rolnych w miastach oraz gruntów rolnych klas IV - VI w gminach wiejskich.

1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady gospodarowania gruntami rolnymi położonymi w granicach administracyjnych miast (ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; dalej: nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nowe przepisy zostały uchwalone (19 grudnia 2008 r. posłowie odrzucili weto prezydenta RP do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) mimo sprzeciwu samorządowców, urbanistów i architektów.

Przed nowelizacją

Według obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. przepisów (ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na cele nierolne i nieleśne można było przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Wykorzystanie gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne mogło nastąpić jedynie po przeprowadzeniu procedury składającej się z dwóch etapów:

1) zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na nierolne i leśnych na nieleśne,

2) wyłączenia tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Po nowelizacji

Reklama

Według nowych przepisów (art. 5b nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) procedury wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Zlikwidowano bowiem konieczność uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub marszałka województwa (w zależności od klasy i rodzaju gruntu) na zmianę przeznaczenia gruntu oraz zgody starosty na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Dotyczy to w praktyce także gruntów rolnych klas IV - VI w gminach wiejskich, bowiem nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje również, że by zmienić przeznaczenie tych obszarów, nie trzeba będzie, jak do 1 stycznia 2009 r., uzyskiwać zgody marszałka województwa.

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie objęła gruntów leśnych, co oznacza, że dla wykorzystania na cele nieleśne lasu położonego w granicach administracyjnych miasta konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntu z leśnego na nieleśny oraz wyłączenie go z produkcji leśnej.

Reklama

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie dokonała także automatycznego „odrolnienia” gruntów rolnych, rozumianego jako zmiana przeznaczenia gruntów. Oznacza to, że nieruchomości określone w ewidencji gruntów jako rolne, położone na terenach miast, pozostaną gruntami rolnymi z taką jedynie różnicą, że ich wykorzystanie np. na cele budowlane będzie możliwe bez potrzeby przeprowadzania postępowań administracyjnych celem uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia oraz zgody na wyłączenie z produkcji rolnej.

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie eliminuje obowiązku zmiany przeznaczenia gruntu rolnego poprzez uchwalenie (lub zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiany przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można dokonać jedynie w trybie zmiany planu lub uchwalenia nowego. Wymaga to przeprowadzenia całej procedury planistycznej, zakończonej uchwałą rady gminy, przyjmującej nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianę.

Do 1 stycznia 2009 r. nie można było bowiem wydawać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla gruntów, które wymagały uzyskania zgody odpowiedniego organu (ministra rolnictwa, marszałka województwa) na odrolnienie.

Bez planu miejscowego

Jeżeli plan miejscowy nie zmieni przeznaczenia gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast i tym samym nie nastąpi wyłączenie ich z produkcji rolnej, to wszystkie czynności prawne z zakresu sprzedaży i zabudowy tych gruntów muszą być zgodne z zasadami gospodarowania nieruchomościami rolnymi (ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; dalej: ustawa o ustroju rolnym).

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy gruntu, a w przypadku jego braku - Agencji Nieruchomości Rolnych (art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ustroju rolnym).

Żadna czynność prawna z zakresu obrotu nieruchomością rolną położoną w granicach administracyjnych miast nie będzie więc mogła zostać zrealizowana bez umożliwienia dotychczasowemu dzierżawcy lub Agencji Nieruchomości Rolnych wykonania prawa pierwokupu. Czynność prawna dokonana z naruszeniem uprawnień dzierżawcy lub Agencji Nieruchomości Rolnych będzie nieważna (art. 9 ust. 1 ustawy o ustroju rolnym).

SŁOWNICZEK

Nieruchomość rolna to każda nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Marcin Polit

Podstawy prawne:

• Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 237, poz. 1657)

• Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 64, poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1112)

• Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1657)

• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 163, poz. 1012)

KOMENTARZ

Odrolnienie uprości i przyspieszy proces inwestycyjny

ANDRZEJ ARENDARSKI,

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres

- W obliczu poważnego kryzysu na rynku nieruchomości, który jest skutkiem załamania na międzynarodowych rynkach finansowych, odrolnienie gruntów rolnych w obrębie miast może wpłynąć na obniżkę cen terenów inwestycyjnych, a tym samym zwiększenie popytu i powstanie nowych inwestycji.

Dzięki większej liczbie inwestycji odrolnienie może wpłynąć także na wzrost dochodów budżetu państwa i samorządów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a także wzrost dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat adiacenckich

Granica miasta nie może decydować o przeznaczeniu gruntów

ANDRZEJ PORAWSKI,

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

- Żeby uchronić się przed niekontrolowanym zagospodarowywaniem odrolnionych gruntów, samorządy powinny przystąpić do opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przewidujące zrównoważony rozwój budownictwa na tych obszarach.

Wydaje się, co prawda, że nasze obawy dotyczące dzikiej zabudowy nie sprawdzą się w związku z kryzysem finansowym, albo ograniczą się jedynie do pojedynczych przypadków. Grunty, które do 1 stycznia 2009 r. miały status rolny, nie są bowiem objęte ani planami miejscowymi, ani nie posiadają wymaganej przy inwestycjach budowlanych infrastruktury. Nie są więc atrakcyjne dla inwestorów, zwłaszcza gdy mogą oni wybierać w ofertach terenów uzbrojonych.

Jednak nadal będziemy postulować o zmianę prawa poprzez nowelizację, albo ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, albo ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przede wszystkim chcemy, aby to nie rodzaj gminy decydował o sposobie odrolnienia gruntów (miejska, miejsko-wiejska, wiejska). Naszym zdaniem granica miasta jest tu sztucznym wyznacznikiem, zwłaszcza w gminach miejsko-wiejskich. Podstawą odrolnienia powinna być granica obszarów przeznaczonych do urbanizacji.

Będziemy się domagać także, aby o odrolnieniu gruntów decydowała, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rada gminy, a odrolnienie następowało automatycznie, poprzez wyznaczenie obszarów do urbanizacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Notowała Wioletta Kępka

 

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 - terminy

  Rekrutacja do szkół 2021/2022 - terminy. Od 17 maja 2021 roku można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum). Przedstawiamy szczegółowy harmonogram podany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem dla 16 i 17-latków

  Szczepienia 16 i 17-latków - kwestionariusz. Ministerstwo Zdrowia udostępniło kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem nastolatków. Kwestionariusz do pobrania poniżej.

  Systemy dla sygnalistów w gminach - wykrywanie nieprawidłowości

  Jaki sposób wykrywania nieprawidłowości w gminach był najskuteczniejszy? Jakie wnioski i rekomendacje zawiera raport Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i E-nform Sp. z o.o.?

  Dokonywanie pomiaru temperatury ciała osób w urzędzie

  Czy w urzędzie można dokonywać pomiaru temperatury ciała pracowników i interesantów? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na takie działanie pracodawcy wobec pracowników? Jeśli urząd zdecyduje się na takie działanie, to czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych wymagana jest zgoda osób, którym dokonuje się pomiaru temperatury?

  Rejestracja na szczepienia osób niepełnoletnich

  Rejestracja na szczepienia osób niepełnoletnich ma ruszyć już od poniedziałku (17 maja 2021 r.). Rozporządzenie dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 osób 16+ ma się ukazać w piątek wieczorem. Czy do rejestracji na szczepienia osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodziców?

  Matura z geografii 2021 - arkusz

  Matura z geografii 2021 – co było na egzaminie? Pobierz arkusz matury z geografii na poziomie rozszerzonym i sprawdź zadania z jakimi musieli się zmierzyć maturzyści.

  Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w PPP to dobry wybór

  Partnerstwo publiczno-prywatne może być bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym samorządom prowadzić efektywną gospodarkę odpadami komunalnymi. Dzięki temu możemy zapewnić efektywne gospodarowanie odpadami tworząc infrastrukturę opartą na innowacyjnych technologiach i wprowadzając nowoczesne standardy zarządzania i utrzymania powstałej infrastruktury.

  Powrót do szkół 2021 - zasady bezpieczeństwa

  Powrót do szkół 2021 - zasady bezpieczeństwa. Jak będzie wyglądało nauczanie stacjonarne? Czy w szkole trzeba nosić maseczki? Przedstawiamy zaktualizowane wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią z Polski [RANKING]

  Uniwersytet Jagielloński (UJ) zajął najwyższe miejsce spośród polskich uczelni w międzynarodowym rankingu Round University Ranking (RUR). Pierwsze na liście znalazły się uczelnie amerykańskie, zwyciężył Uniwersytet Harvarda.

  Liczba miejsc na uczelniach 2021

  Liczba miejsc na uczelniach 2021 - spada liczba miejsc na bezpłatnych studiach. Czy ciężko będzie dostać się na studia w 2021 roku?

  Szczepienia dla 16- i 17-latków na koronawirusa

  Szczepienia dla 16- i 17-latków - kiedy i jaką szczepionkę na koronawirusa otrzyma młodzież? Mówił o tym na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

  Otwarcie kin, teatrów i instytucji kultury - od kiedy?

  Otwarcie kin, teatrów i instytucji kultury - od kiedy? Rząd przyspiesza luzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

  Dodatek covidowy dla personelu niemedycznego szpitali

  Dodatek covidowy - personel niemedyczny szpitali zaangażowany w walkę z epidemią koronawirusa powinien otrzymać jednorazowy dodatek - to jedno z ustaleń spotkania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z przedstawicielami związków zawodowych.

  Bon 500+ na zdrowie

  500+ na zdrowie - bon zdrowotny na badania profilaktyczne dla Polaków powyżej 40 roku życia to zapowiadany nowy program rządu. Na czym ma polegać? Od kiedy wejdzie w życie?

  Matura z WOSu 2021 - arkusz

  Matura z WOSu 2021 - 11 maja o godzinie 14. rozpoczął się egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie. Pobierz arkusz CKE i sprawdź odpowiedzi.

  Jak sprawdzić wolne terminy szczepień przeciwko koronawirusowi?

  Wolne terminy szczepień - koronawirus. Jak sprawdzić wolne terminy szczepień przeciwko COVID-19 w całej Polsce? Gdzie najszybciej można dostać szczepionkę?

  Zmiana terminu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

  Zmiana terminu drugiego szczepienia na COVID. Rząd, po konsultacjach z ekspertami, podjął decyzję o skróceniu odstępu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek przeciwko koronawirusowi od firm Moderna, Pfizer i AstraZeneca.

  Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli, pensum i awansie zawodowym

  Podwyżki dla nauczycieli, zmiany w pensum i awansie zawodowym. Znamy szczegóły propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmian dotyczących statusu zawodowego nauczycieli.

  Do kiedy praca zdalna w urzędach 2021?

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy? Jakie sprawy możemy załatwić w urzędzie? Jakie są zasady pracy zdalnej urzędników?

  Matura 2021 z matematyki (poziom rozszerzony) - arkusz

  Matura matematyka rozszerzona 2021 - pobierz arkusz CKE. Co na maturze z matematyki? Czy trzeba zdać rozszerzenie?

  Sieć kardiologiczna - od 10 maja pilotaż na Mazowszu

  Sieć kardiologiczna. 10 maja 2021 r. minister zdrowia podpisał rozporządzenie uruchamiające pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu. Pacjent m.in.: z niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami rytmu, gdy zostanie zakwalifikowany do pilotażu będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę począwszy od diagnostyki na leczeniu skończywszy. Tego samego dnia została też powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii.

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2021 - zmiany

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2021. Sprawdź, jakie kwoty wynagrodzeń przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jakie będą zarobki urzędników?

  Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2021?

  Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – kiedy zaczną się wakacje? Do kiedy trzeba wystawić oceny?

  Matura 2021 z polskiego poziom rozszerzony - arkusz

  Matura rozszerzona z polskiego na poziomie rozszerzonym – pobierz arkusz. Sprawdź, jakie tematy wypracowań mieli do wyboru maturzyści.

  Limit osób w autobusach, tramwajach i pociągach od 15 maja 2021 r.

  Limit osób w autobusach, tramwajach i pociągach zwiększy się od 15 maja 2021 r. Czy będzie trzeba nosić maseczki? Rząd luzuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, także te dotyczące przemieszczania się i transportu publicznego.