REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Zgodne z prawem przeprowadzenie robót rozbiórkowych wymaga wcześniejszego wystąpienia przez inwestora do właściwego starosty ze stosownym wnioskiem. Dla urzędników starostw powiatowych praktycznym problemem może okazać się ustalenie katalogu dokumentów, jakie powinien przedstawić wnioskodawca, co w konsekwencji wiąże się z ustaleniem przesłanek wydania decyzji pozytywnej dla wnioskodawcy.

Rozbiórka obiektu budowlanego zalicza się do robót budowlanych, dla których co do zasady konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), który wskazuje na wyjątki od obowiązku wcześniejszego uzyskania powyższej decyzji. W stosunku do tych wyjątków organ powinien stosować wykładnię zawężającą. Taka wykładnia wynika nie tylko z przyjętych reguł wykładni, ale także z faktu, że roboty rozbiórkowe są często bardziej skomplikowane i niebezpieczne niż budowa nowego obiektu budowlanego.

REKLAMA

Zamów książkę: Gospodarowanie odpadami komunalnymi »

W przypadku budynków i budowli, których rozbiórka nie wymaga uzyskania pozwolenia, konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót. Natomiast prace rozbiórkowe tych obiektów i urządzeń budowlanych, które wyłączone zostały z obowiązku zatwierdzenia decyzją rozbiórkową, nie wymagają już zgłoszenia. W konsekwencji decyzji rozbiórkowej ani dokonania zgłoszenia przykładowo nie wymaga likwidacja studzienki kanalizacji deszczowej (por. wyrok NSA z 25 stycznia 2008 r., sygn. akt II OSK 1941/06) czy rozbiórka ogrodzenia placu budowy (por. wyrok NSA w Rzeszowie z 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Rz 1118/00).

Warunki wydania decyzji

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o rozbiórce następuje w momencie doręczenia właściwemu staroście wniosku o wydanie decyzji. Artykuł 33 ust. 4 Prawa budowlanego wymienia dokumenty, które powinny zostać załączone przez inwestora do wniosku. Do dokumentów tych należą:

● zgoda właściciela obiektu,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● szkic usytuowania obiektu budowlanego,

● opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robót rozbiórkowych,

● opis sposobu zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz

● pozwolenia, uzgodnienia lub opinie, a także

● dokumenty wymagane przepisami odrębnymi.

W zależności od potrzeby konieczne może okazać się również przedłożenie projektu rozbiórki. O istnieniu takiego obowiązku decyduje urzędnik rozpatrujący sprawę, który na podstawie art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia projektu rozbiórki. Wątpliwości natomiast budzi rozstrzygnięcie, czy katalog zawarty w art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego ma charakter zamknięty, tj. czy możliwe jest zobowiązanie wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów, rozstrzygnięć administracyjnych itd.


Nierzadko do urzędników organu administracji architektoniczno-budowlanej wpływają wnioski ograniczające projektowane roboty budowlane wyłącznie do czystej rozbiórki. Najczęściej przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbiórka dawnych obiektów i budowa na ich miejscu nowych obiektów, stąd w sprawie konieczne jest uwzględnienie parametrów wynikających z ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Znaczenie warunków zabudowy

REKLAMA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 marca 2006 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1405/05) wykluczył możliwość nałożenia na inwestora obowiązku przedłożenia w postępowaniu rozbiórkowym decyzji o warunkach zabudowy. Niemniej już w samym orzeczeniu wskazał, że zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości nie będzie miała trwałego charakteru, ponieważ na miejsce obiektu wyburzonego powstanie nowy budynek. W sytuacji ograniczenia robót budowlanych wyłącznie do rozbiórki bez zamiaru postawienia nowego obiektu na miejsce rozebranego dochodzi natomiast do trwałej zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości. W efekcie rozbudowy z działki zniknie bowiem obiekt budowlany i nieruchomość stanie się przez to działką niezabudowaną. Tymczasem zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy, jeśli dla tego terenu nie uchwalono planu miejscowego.

Urzędnik rozpatrujący wniosek o wydanie decyzji rozbiórkowej powinien zatem w każdej sprawie indywidualnie rozważyć, czy ze względu na skutek w postaci zmiany sposobu zagospodarowania terenu przeprowadzenie rozbiórki nie wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZBIÓRKA BEZ POZWOLENIA

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

● budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków i nieobjętych ochroną konserwatorską, których wysokość jest niższa niż 8 m, a ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

● obiektów i urządzeń budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę i które jednocześnie nie podlegają ochronie jako zabytki.

Z orzecznictwa

Zmiana zagospodarowania terenu następuje nie tylko przez wprowadzeniu nowego elementu przestrzennego, ale także przez wyeliminowanie z terenu dotychczas istniejących elementów przestrzennych. Dlatego treść art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego nie może być interpretowana w kierunku bezwzględnego wyłączenia potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w każdym wypadku.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 232/10

Podstawy prawne

•  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 153, poz. 901)

•  Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092)

•  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 186, poz. 1100)


Zamów czasopismo: Gazeta Samorządu i Administracji »

Autopromocja
Radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dawniej pracownik administracji publicznej, obecnie prowadzi w Krakowie i w Radomiu własną kancelarię radcowską zajmującą się reprezentacją w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej (z tego zakresu obroniona praca doktorska w 2016 r.), planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Współautor książki Dyplom z Internetu (2015 r.) oraz komentarza do Ustawy o samorządzie gminnym (2015 r.) i autor przeszło trzystu artykułów, głównie z zakresu prawa samorządowego, publikowanych m.in. w „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie Mieszkaniowej”, „Inwestorze”, „Sekretarzu i Organizacji Urzędu” oraz „Skarbniku i Finansach Publicznych” czy „Inwestycjach Sektora Publicznego”.

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA