Kategorie

Rozbiórka z warunkami zabudowy

Zgodne z prawem przeprowadzenie robót rozbiórkowych wymaga wcześniejszego wystąpienia przez inwestora do właściwego starosty ze stosownym wnioskiem. Dla urzędników starostw powiatowych praktycznym problemem może okazać się ustalenie katalogu dokumentów, jakie powinien przedstawić wnioskodawca, co w konsekwencji wiąże się z ustaleniem przesłanek wydania decyzji pozytywnej dla wnioskodawcy.

Rozbiórka obiektu budowlanego zalicza się do robót budowlanych, dla których co do zasady konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), który wskazuje na wyjątki od obowiązku wcześniejszego uzyskania powyższej decyzji. W stosunku do tych wyjątków organ powinien stosować wykładnię zawężającą. Taka wykładnia wynika nie tylko z przyjętych reguł wykładni, ale także z faktu, że roboty rozbiórkowe są często bardziej skomplikowane i niebezpieczne niż budowa nowego obiektu budowlanego.

Zamów książkę: Gospodarowanie odpadami komunalnymi »

W przypadku budynków i budowli, których rozbiórka nie wymaga uzyskania pozwolenia, konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót. Natomiast prace rozbiórkowe tych obiektów i urządzeń budowlanych, które wyłączone zostały z obowiązku zatwierdzenia decyzją rozbiórkową, nie wymagają już zgłoszenia. W konsekwencji decyzji rozbiórkowej ani dokonania zgłoszenia przykładowo nie wymaga likwidacja studzienki kanalizacji deszczowej (por. wyrok NSA z 25 stycznia 2008 r., sygn. akt II OSK 1941/06) czy rozbiórka ogrodzenia placu budowy (por. wyrok NSA w Rzeszowie z 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Rz 1118/00).

Warunki wydania decyzji

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o rozbiórce następuje w momencie doręczenia właściwemu staroście wniosku o wydanie decyzji. Artykuł 33 ust. 4 Prawa budowlanego wymienia dokumenty, które powinny zostać załączone przez inwestora do wniosku. Do dokumentów tych należą:

● zgoda właściciela obiektu,

● szkic usytuowania obiektu budowlanego,

● opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robót rozbiórkowych,

● opis sposobu zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz

● pozwolenia, uzgodnienia lub opinie, a także

● dokumenty wymagane przepisami odrębnymi.

W zależności od potrzeby konieczne może okazać się również przedłożenie projektu rozbiórki. O istnieniu takiego obowiązku decyduje urzędnik rozpatrujący sprawę, który na podstawie art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia projektu rozbiórki. Wątpliwości natomiast budzi rozstrzygnięcie, czy katalog zawarty w art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego ma charakter zamknięty, tj. czy możliwe jest zobowiązanie wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów, rozstrzygnięć administracyjnych itd.


Nierzadko do urzędników organu administracji architektoniczno-budowlanej wpływają wnioski ograniczające projektowane roboty budowlane wyłącznie do czystej rozbiórki. Najczęściej przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbiórka dawnych obiektów i budowa na ich miejscu nowych obiektów, stąd w sprawie konieczne jest uwzględnienie parametrów wynikających z ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Znaczenie warunków zabudowy

Reklama

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 marca 2006 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1405/05) wykluczył możliwość nałożenia na inwestora obowiązku przedłożenia w postępowaniu rozbiórkowym decyzji o warunkach zabudowy. Niemniej już w samym orzeczeniu wskazał, że zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości nie będzie miała trwałego charakteru, ponieważ na miejsce obiektu wyburzonego powstanie nowy budynek. W sytuacji ograniczenia robót budowlanych wyłącznie do rozbiórki bez zamiaru postawienia nowego obiektu na miejsce rozebranego dochodzi natomiast do trwałej zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości. W efekcie rozbudowy z działki zniknie bowiem obiekt budowlany i nieruchomość stanie się przez to działką niezabudowaną. Tymczasem zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy, jeśli dla tego terenu nie uchwalono planu miejscowego.

Urzędnik rozpatrujący wniosek o wydanie decyzji rozbiórkowej powinien zatem w każdej sprawie indywidualnie rozważyć, czy ze względu na skutek w postaci zmiany sposobu zagospodarowania terenu przeprowadzenie rozbiórki nie wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZBIÓRKA BEZ POZWOLENIA

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

● budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków i nieobjętych ochroną konserwatorską, których wysokość jest niższa niż 8 m, a ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

● obiektów i urządzeń budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę i które jednocześnie nie podlegają ochronie jako zabytki.

Z orzecznictwa

Zmiana zagospodarowania terenu następuje nie tylko przez wprowadzeniu nowego elementu przestrzennego, ale także przez wyeliminowanie z terenu dotychczas istniejących elementów przestrzennych. Dlatego treść art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego nie może być interpretowana w kierunku bezwzględnego wyłączenia potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w każdym wypadku.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 232/10

Podstawy prawne

•  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 153, poz. 901)

•  Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092)

•  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 186, poz. 1100)


Zamów czasopismo: Gazeta Samorządu i Administracji »

Radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dawniej pracownik administracji publicznej, obecnie prowadzi w Krakowie i w Radomiu własną kancelarię radcowską zajmującą się reprezentacją w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej (z tego zakresu obroniona praca doktorska w 2016 r.), planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Współautor książki Dyplom z Internetu (2015 r.) oraz komentarza do Ustawy o samorządzie gminnym (2015 r.) i autor przeszło trzystu artykułów, głównie z zakresu prawa samorządowego, publikowanych m.in. w „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie Mieszkaniowej”, „Inwestorze”, „Sekretarzu i Organizacji Urzędu” oraz „Skarbniku i Finansach Publicznych” czy „Inwestycjach Sektora Publicznego”.
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?