reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Kultura > Dopłata z ZFŚS do biletów na imprezy kulturalne

Dopłata z ZFŚS do biletów na imprezy kulturalne

Jednostka przekazuje pracownikom bilety wstępu na imprezy sportowe, kulturalne (bilety do kina, teatru), które są w 50% dofinansowane ze środków ZFŚS. Pozostałe 50% kwoty dopłacają pracownicy. Czy świadczenia te korzystają ze zwolnienia (w limitowanej wysokości 380 zł) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak, bilety wstępu na imprezy sfinansowane (dofinansowane) w 50% z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) są świadczeniem rzeczowym i podlegają zwolnieniu od podatku do limitu 380 zł w skali roku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów:

• wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz

• od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 updof).

Źródłem przychodów jest m.in. stosunek służbowy i stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 updof). Z kolei przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3 updof, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy i pokrewnych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i wszelkich innych kwot, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

A zatem przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenie majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia czy też świadczenia częściowo odpłatne. Do nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika można zaliczyć m.in. bilety do kina, teatru.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, zwalnia się od podatku dochodowego wartość świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Użyte w tym artykule sformułowanie „sfinansowane w całości z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych” oznacza, że pracodawca bądź związki zawodowe są ze swej strony zobligowane do finansowania lub współfinansowania świadczeń na rzecz pracownika wyłącznie z wymienionych w tym przepisie funduszy. Artykuł ten określa zatem źródło finansowania świadczeń rzeczowych, uznając, że dla zastosowania zwolnienia od podatku konieczne jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż ZFŚS.

Czytaj także: Administrowanie ZFŚS>>

Zapamiętaj!

Artykuł 21 ust. 1 pkt 67 updof nie odnosi się do wielkości udziału w finansowaniu świadczeń rzeczowych, tj. możliwe jest zarówno pokrycie przez zakład pracy 100% wartości świadczeń, jak i częściowe jego sfinansowanie z wymienionych w przepisie źródeł.

Przepisy podatkowe nie określają definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy posiłkować się zatem art. 45 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z którym rzeczami są wyłącznie przedmioty materialne. Skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof jest zatem możliwe, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki:

• świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego,

• źródłem finansowania są w całości środki z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,

• wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama