reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Kto może prowadzić dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej?

Nie tylko jednostki samorządu terytorialnego uprawione są do prowadzenia domów pomocy społecznej. Po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia mogą się tego podjąć także kościoły, fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne lub fizyczne.

Domy pomocy społecznej to instytucje świadczące usługi bytowe, edukacyjne i wspomagające osobom wymagającym całodobowej opieki  z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności. 

Z uwagi na ich bardzo istotną z punktu widzenia społeczeństwa rolę oraz odpowiedzialność z tym związaną wiele aspektów dotyczących działalności domów pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593) (dalej: ustawa o pomocy społecznej).

Podmioty uprawnione

Jednym z elementów objętych materią ustawy jest kwestia tego, kto może prowadzić taki ośrodek. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- Kościół katolicki, inne związki wyznaniowe,

- fundacje i stowarzyszenia,

- pozostałe osoby prawne,

- osoby fizyczne.

Zobacz: Pomoc społeczna

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie domu opieki społecznej jest wojewoda właściwy ze względu na położenie domu. Zezwolenie jest wydawane wówczas, jeśli ubiegający się o nie:

- złoży odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją,

- spełnia warunki wymienione w ustawie o pomocy społecznej,

- spełnia standardy określone w ustawie.

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony po przeprowadzeniu wizytacji obiektu. Wojewoda prowadzi jawny rejestr domów opieki społecznej, może on także w uzasadnionych przypadkach cofnąć zezwolenie na prowadzenie placówki.

Treść wniosku oraz dodatkowa dokumentacja

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej powinien zawierać takie informacje jak:

- nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile  osoba taki posiada),

- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- numer identyfikacyjny REGON,

- nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej,

- liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu,

- strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu.

Ponadto, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wymagana jest odpowiednia dokumentacja w postaci:

- kopii dokumentu potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom,

- regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami.

W przypadku podmiotów innych niż jednostka samorządu terytorialnego koniecznie będą dodatkowe dokumenty, takie jak:

- potwierdzenie statusu prawnego, jeśli podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- informacja o sposobie finansowania domu,

- zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- potwierdzenie odpowiedniej zdolności zdrowotnych osoby mającej prowadzić dom opieki społecznej,

- zaświadczenie o niekaralności osoby mającej prowadzić ośrodek.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama