| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2013/2014

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2013/2014

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2013/2014 będą wypłacane od października 2013 r. Wnioski o świadczenia można składać od 1 sierpnia 2013 r.

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona składa w przypadku bezskuteczności egzekucji tj. egzekucji, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnioną do otrzymania świadczeń jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Członkowie rodziny

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa krąg osób, których dochody należy wykazać, aby otrzymać świadczenie alimentacyjne.

Świadczenia przysługują bowiem, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 rodzinę stanowią następujący członkowie rodziny:

rodzice osoby uprawnionej, małżonek rodzica osoby uprawnionej, osoba, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, a także osoba uprawniona.

Do rodziny nie zalicza się jednak:
- dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
- dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
- rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

W praktyce zatem małżonek rodzica osoby uprawnionej, który jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionego nie wlicza się do rodziny w rozumieniu ustawy. Nie można zatem żądać zaświadczenia o dochodach takiej osoby. Sprawą taką zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. W Wyroku z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt III SA Kr 222/11 orzekł, iż:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »