reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Dyrektor szkoły jest uprawniony do ustalenia w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni jest jednak uzależniona od typu szkoły. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów nie może przekroczyć 8 dni, w przypadku liceów ogólnokształcących i techników - 10 dni, a w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - 6 dni.

Polecamy: Karta Nauczyciela Komentarz

Co do zasady, organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności:

 • terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • przerw świątecznych i ferii szkolnych

- określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. Jednak dyrektor szkoły lub placówki - biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne - może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć. Dokonuje tego po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki. W przypadku gdy rada nie została powołana, dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego; dalej: rozporządzenie).

Wymiar dodatkowych dni wolnych

Dodatkowe dni wolne dyrektor może ustalić w wymiarze dla:

 • szkół podstawowych - do 8 dni,

 • liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni,

 • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - do 6 dni.

Termin dni wolnych

Wolne może być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

 • egzamin ósmoklasisty,
 • egzamin maturalny,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor może także określić dniem wolnym dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, jeśli są określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych. Ponadto dniem wolnym może być ustalony inny dzień - pod warunkiem, że jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (§5 ust. 2 rozporządzenia).

Obowiązek informacyjny dyrektora

Do 30 września dyrektor ma czas na poinformowanie nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§5 ust. 3 rozporządzenia). W przypadku ustalenia wolnego w czasie odbywania się egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się ten egzamin, informuje o ustalonych dniach w terminie do 31 grudnia (§ 5 ust. 4 rozporządzenia).

W czasie dodatkowych dni wolnych szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i poinformować o nich rodziców uczniów.

Inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W szczególnie uzasadnionych przypadkach - niezależnie od powyższych dodatkowych dni wolnych - dyrektor może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć. Może to jednak zrobić pod warunkiem zrealizowania zajęć za te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor podejmuje taką decyzję za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki. W przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, potrzebna jest opinia rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego (§ 5 ust. 5 rozporządzenia).

Dodatkowe dni wolne dla gimnazjum i innych szkół starego typu

Przepisy rozporządzenia z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego nie obejmują:

 • gimnazjum,
 • trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • czteroletniego technikum,
 • klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Na podstawie art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w stosunku do tych szkół do czasu zakończenia w nich kształcenia, a także na podstawie art. 129 ust. 9 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe - w stosunku do klas gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu - do czasu likwidacji tych klas, należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Wymiar dodatkowych dni wolnych w szkołach starego typu

Dodatkowe dni wolne dyrektor może ustalić w wymiarze dla:

 • klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy - do 6 dni,

 • gimnazjów - do 8 dni,

 • liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.

Natomiast dni wolne w powyższych szkołach mogą być ustalone w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

 • egzamin gimnazjalny,
 • egzamin maturalny,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

a także w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

dr Anna Ryl

Podstawy prawne

 • art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

 • art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

 • § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

 • § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?/ fot. Shutterstock
Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?/ fot. Shutterstock

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN378.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama