reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Jak ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Dyrektor szkoły jest uprawniony do ustalenia w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni jest jednak uzależniona od typu szkoły. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów nie może przekroczyć 8 dni, w przypadku liceów ogólnokształcących i techników - 10 dni, a w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - 6 dni.

Polecamy: Karta Nauczyciela Komentarz

Co do zasady, organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności:

 • terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • przerw świątecznych i ferii szkolnych

- określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. Jednak dyrektor szkoły lub placówki - biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne - może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć. Dokonuje tego po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki. W przypadku gdy rada nie została powołana, dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego; dalej: rozporządzenie).

Wymiar dodatkowych dni wolnych

Dodatkowe dni wolne dyrektor może ustalić w wymiarze dla:

 • szkół podstawowych - do 8 dni,

 • liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni,

 • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - do 6 dni.

Termin dni wolnych

Wolne może być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

 • egzamin ósmoklasisty,
 • egzamin maturalny,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor może także określić dniem wolnym dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, jeśli są określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych. Ponadto dniem wolnym może być ustalony inny dzień - pod warunkiem, że jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (§5 ust. 2 rozporządzenia).

Obowiązek informacyjny dyrektora

Do 30 września dyrektor ma czas na poinformowanie nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§5 ust. 3 rozporządzenia). W przypadku ustalenia wolnego w czasie odbywania się egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się ten egzamin, informuje o ustalonych dniach w terminie do 31 grudnia (§ 5 ust. 4 rozporządzenia).

W czasie dodatkowych dni wolnych szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i poinformować o nich rodziców uczniów.

Inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W szczególnie uzasadnionych przypadkach - niezależnie od powyższych dodatkowych dni wolnych - dyrektor może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć. Może to jednak zrobić pod warunkiem zrealizowania zajęć za te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor podejmuje taką decyzję za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki. W przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, potrzebna jest opinia rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego (§ 5 ust. 5 rozporządzenia).

Dodatkowe dni wolne dla gimnazjum i innych szkół starego typu

Przepisy rozporządzenia z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego nie obejmują:

 • gimnazjum,
 • trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • czteroletniego technikum,
 • klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Na podstawie art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w stosunku do tych szkół do czasu zakończenia w nich kształcenia, a także na podstawie art. 129 ust. 9 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe - w stosunku do klas gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu - do czasu likwidacji tych klas, należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Wymiar dodatkowych dni wolnych w szkołach starego typu

Dodatkowe dni wolne dyrektor może ustalić w wymiarze dla:

 • klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy - do 6 dni,

 • gimnazjów - do 8 dni,

 • liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.

Natomiast dni wolne w powyższych szkołach mogą być ustalone w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

 • egzamin gimnazjalny,
 • egzamin maturalny,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

a także w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

dr Anna Ryl

Podstawy prawne

 • art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

 • art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

 • § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

 • § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama