| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły

Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.

Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Powyższe nie dotyczy jednak szkół artystycznych.

Jeśli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły odpowiednim zarządzeniem (zob. wzór). Jednak dokonując tych czynności ma on obowiązek zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 Prawa oświatowego).

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa (art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego). Zatem w przypadku szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę dyrektor danej szkoły powinien uzyskać opinię dotyczącą imiennie wskazanego kandydata od wójta gminy. Powinien też uzyskać opinię rady szkoły i rady pedagogicznej szkoły, w której będzie powierzane to stanowisko.

Dokonując powierzenia stanowiska wybranemu przez siebie kandydatowi, dyrektor musi wskazać okres, na jaki powierza mu sprawowanie tej funkcji kierowniczej. Musi zdecydować, czy powierzenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony.

Stanowisko wicedyrektora może być powierzone zarówno osobie będącej nauczycielem, jak i nim niebędącej. W przypadku powierzenia funkcji wicedyrektora nauczycielowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony krótszy niż okres powierzenia, jego umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres tego powierzenia (art. 64 ust. 2 Prawa oświatowego).

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły

W artykule wskazano jakie są warunki powierzenie funkcji wicedyrektora nauczycielowi oraz osobie niebędącej nauczycielem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »