reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Połączenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół szkół

Połączenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół szkół

W jednym budynku jako odrębne podmioty działają przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Od nowego roku szkolnego jednostki te zostały połączone w zespół szkół. Każda z wymienionych jednostek posiada własny NIP i REGON. Jak z punktu widzenia ustawy o rachunkowości powinno nastąpić to połączenie? Czy należało zamknąć księgi poszczególnych jednostek i otworzyć nowe? Czy podmioty te zachowają dotychczasowe numery NIP i REGON, czy należy dokonać aktualizacji i zgłoszenia nowego podmiotu (zespołu szkół)?

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez samorząd gminny, kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 62 ust. 1, stanowiącym, że organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w jeden zespół, wykonuje rada gminy (art. 5a pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Łącząc jednostki budżetowe, rada gminy ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tych jednostek (art. 21 ust. 5 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Z opisu konta 800 „Fundusz jednostki” w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z 15 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych wynika, że aktywa przejęte od połączonych jednostek zwiększają fundusz jednostki, a przejęte pasywa – zmniejszają fundusz jednostki.

W danym przypadku, po połączeniu przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum na podstawie uchwały rady gminy w nową jednostkę budżetową, np. o nazwie Zespół Placówek Oświatowych (ZPO), od początku nowego roku szkolnego należało prowadzić księgi rachunkowe tylko dla ZPO.

Należałoby również zmienić umowy o pracę z pracownikami połączonych placówek oświatowych i prowadzić rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystąpić do urzędu skarbowego i wojewódzkiego urzędu statystycznego o nadanie NIP i REGON dla ZPO.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka (art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z 29 września o rachunkowości; dalej: uor), a otwiera się je na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek powodującego powstanie nowych jednostek (art. 12 ust. 1 pkt 4 uor). W związku z tym należało:

• zamknąć na dzień 31 sierpnia 2009 r. księgi rachunkowe przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum,

• sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowe tych jednostek obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,

• otworzyć na dzień 1 września 2009 r. księgi rachunkowe dla ZPO.

Bilanse zamknięcia połączonych jednostek oświatowych po ich zsumowaniu nie stanowią bilansu otwarcia dla ZPO.

Aktywa i pasywa, przejęte zgodnie z uchwałą rady gminy przez ZPO od przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, są ujmowane w księgach rachunkowych tej jednostki według przedstawionego schematu.

Schemat. Ewidencja aktywów i pasywów przejętych od połączonych jednostek budżetowych

Jan Charytoniuk

Podstawy prawne

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 72, poz. 422)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama