reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Reforma oświaty > Nowa sieć szkół Warszawa – Praga Południe

Nowa sieć szkół Warszawa – Praga Południe

Łączne koszty „dobrej zmiany” w oświacie na Pradze-Południe przekroczą kwotę 5 mln zł. Do tego, oczywiście, dojdą inne, nawet chyba ważniejsze koszty ludzkie (nauczyciele) oraz jakościowe (poziom nauczania zakłócony bałaganem i nowa wykładnia nauczanych treści) - Jerzy Gierszewski, Rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe


1. Łączne koszty reformy w Państwa Dzielnicy mają przekroczyć kwotę 5 mln zł. Na co konkretnie trzeba przeznaczyć tę kwotę?

Koszty reformy to niezbędne wydatki na:

- przygotowanie i wyposażenie pracowni przedmiotowych (biologiczna, fizyczna, chemiczna) w szkołach podstawowych – w SP nr 60, 72, 120, 141, 143,163, 185, 215, 246, 255, 279, 312;

- wyposażenie sali lekcyjnych w ławki i krzesła dla kolejnych roczników uczniów (kl. VII i VIII) - w SP nr 60, 72, 120, 141, 143, 185, 215, 246, 255, 279, 312;

- przygotowanie gimnazjów, które będą przekształcane w nowe szkoły podstawowe (Gimnazja nr 18, 20, 22, 27) do przyjęcia małych dzieci: przystosowanie i doposażenie sali lekcyjnych, łazienek, przygotowanie świetlic szkolnych, dostosowanie szatni, doposażenie stołówek szkolnych, wybudowanie placów zabaw, uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych do klas 0 - VI, zakup mniejszych stolików i krzesełek;

- wymiana tablic i pieczęci szkolnych;

- drobne remonty związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych do nowych potrzeb i nowego (młodszego lub starszego) ucznia;

- odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

2. Ilu nauczycieli w Państwa dzielnicy straci pracę?

Nie jest możliwe oszacowanie na tym etapie wdrażania reformy ilu nauczycieli straci pracę. Zależy to w dużej mierze od szczegółowych przepisów wykonawczych do ustawy, których na razie brak. Będziemy mieć taką wiedzę w kwietniu, po otrzymaniu arkuszy organizacyjnych. W ramach posiadanych możliwości oraz we współpracy ze wszystkimi dyrektorami jednostek oświatowych naszej Dzielnicy będziemy się starali pomóc zwalnianym nauczycielom w znalezieniu zatrudnienia w innych szkołach/placówkach Dzielnicy Praga-Południe.

3. Czy szkoły na Pradze - Południe są przygotowane przyjąć w 2019 roku zwiększony rocznik, czyli absolwentów gimnazjum oraz klas 8. szkół podstawowych?

Szkoły ponadgimnazjalne na Pradze-Południe przygotowują się już teraz do przyjęcia „podwójnego” rocznika uczniów we wrześniu 2019 r. Mamy rezerwy miejsc w niektórych liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych. W najbardziej obleganych szkołach już w tym roku zmniejszymy nieco liczbę przyjętych uczniów, by dostosować liczbę miejsc do potrzeb w 2019 r.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

4. Jakie problemy mogą dotknąć mieszkańców dzielnicy w związku z wprowadzanymi zmianami w oświacie? Czy odbije się to wyłącznie na edukacji, czy uderzy także w inne zadania samorządu?

Wprowadzenie tzw. reformy edukacji i to w tak szybki i nieprzemyślany sposób, wprowadza także do funkcjonowania samorządu dzielnicy zamieszanie i nieporządek – to oczywiste. Zadania oświatowe są przecież jednym z najważniejszych zadań samorządu terytorialnego. Poza tym w przypadku Pragi-Południe to jest naprawdę wielka operacja dotycząca ogromnej liczby uczniów. Staramy się, mimo wszelkich zawirowań, krótkich terminów i braku jasnych wykładni, ułożyć proces edukacyjny tak, aby uczniowie jak najmniej odczuli skutki tej „dobrej zmiany”.

5. Od września przedszkola mają obowiązek przyjąć wszystkie 3 – latki. Jak Wasze przedszkola przygotowują się do tej zmiany? Czy wszystkie 3 – latki mają faktycznie zagwarantowane miejsca w przedszkolach?

Dzielnica Praga-Południe od kilku lat zwiększa systematycznie liczbę miejsc przedszkolnych poprzez budowę nowych obiektów przedszkolnych oraz wykorzystanie i adaptację wszystkich wolnych powierzchni i przestrzeni w istniejących przedszkolach, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Mimo tych działań, po zmianie przepisów dotyczących dzieci sześcioletnich (cofnięcia obowiązku szkolnego dla 6-latków i ponownego włączenia tej grupy dzieci do edukacji przedszkolnej) stajemy przed koniecznością „wykupienia” dodatkowych miejsc dla 3-latków w przedszkolach niepublicznych.

6. Co z 6 – latkami? Czy będzie dla nich miejsce w przedszkolu w zerówce czy będą w tzw. oddziałach zamiejscowych? Jeśli tak to gdzie oddziały zamiejscowe będą tworzone?

Dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie I szkoły podstawowej – do czego serdecznie zachęcamy. Mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych lub pozostać w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają (jest to decyzja rodziców).

7. Czy uczniowie będą się uczyć w systemach zmianowych?

Tak, uczniowie niektórych szkół podstawowych naszej Dzielnicy - które już teraz są wypełnione - będą się uczyć w systemie zmianowym, ponieważ w szkołach podstawowych pozostaną dodatkowe roczniki uczniów klas VII i VIII, a żaden rocznik nie opuści szkoły w obecnym i w przyszłym roku szkolnym. Przewidujemy, że najtrudniejsza sytuacja lokalowa będzie w SP nr 141, 143, 168, 185 i 215.

8. W reformie edukacji najważniejsi dla wszystkich powinni być uczniowie. Czy tak jest w tym przypadku?

Dla nas, i to nie deklaratywnie, uczeń, młody człowiek rozwijający się, jest najważniejszym podmiotem i celem naszej pracy w tym obszarze. Czy „reformatorom” przyświeca ten sam cel? To za jakiś czas ocenią rodzice i sami uczniowie.

Z Jerzym Gierszewskim, Rzecznikiem prasowym Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe rozmawiała Marta Pawłowska-Ptaszyńska

Poniżej publikujemy szczegółową informację dotycząca zmian w sieci szkół podstawowych związanych z reformą systemu edukacji

W dniu 14 grudnia 2016 r. została podpisana ustawa -  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

I. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi:

 1. Szkoła Podstawowa nr 60,
  2) Szkoła Podstawowa nr 72,
  3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120,
  4) Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75,
  5) Szkoła Podstawowa nr 141,
  6) Szkoła Podstawowa nr 143,
  7) Szkoła Podstawowa nr 163,
  8) Szkoła Podstawowa nr 168 w Zespole Szkół nr 84,
  9) Szkoła Podstawowa nr 185,
  10) Szkoła Podstawowa nr 215,
  1 Szkoła Podstawowa nr 246,
  12) Szkoła Podstawowa nr 255,
  13) Szkoła Podstawowa nr 279,
  14) Szkoła Podstawowa nr 312.

II. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18,
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77,
 3. Gimnazjum nr 20,
 4. Gimnazjum Sportowego nr 21 w Zespole Szkół nr 12,
 5. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22,
 6. Gimnazjum nr 23,
 7. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84,
 8. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 27,
 9. Gimnazjum nr 28,
 10. Gimnazjum Integracyjnego nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75.

W dniu 9 lutego 2017 r. Rada m.st Warszawy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Zmiany w sieci szkół w Dzielnicy Praga-Południe, wynikające z reformy ustroju szkolnego:

I. Z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnie szkoły podstawowe (z oddziałami gimnazjalnymi - do 31 sierpnia 2019 r.) zostaną przekształcone następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Angorskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi,
 2. Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykańskiej 11 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami sportowymi,
 3. Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Boremlowskiej6/12 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi,
 4. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Abrahama 10 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.


II. Utworzenie ww. nowych szkół podstawowych w budynkach Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 wymaga zmiany obwodów wszystkich szkół podstawowych Dzielnicy – nową rejonizację szkół zawiera załączona mapa.

Nowe szkoły podstawowe utworzone w budynkach ww. Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 począwszy od roku szkolnego 2017/2018 będą prowadziły nabór dzieci/uczniów do oddziałów przedszkolnych i klas I ośmioletniej szkoły podstawowej, zgodnie z nowymi obwodami.

Ponadto będzie możliwość przeniesienia od nowego roku szkolnego do ww. nowych szkół podstawowych niektórych uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych – na wniosek rodziców – który należy złożyć w macierzystej szkole podstawowej do 10 marca br. (wzór wniosku do pobrania).

Ww. nowe szkoły podstawowe będą także prowadziły rekrutację na rok szkolny 2017/2018 dla chętnych uczniów do oddziałów sportowych na poziomie klas IV i VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej 11 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10) oraz do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej 2 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10).
III. Z dniem 1 września 2017 r. do ośmioletnich szkół podstawowych zostaną włączone  następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum nr 23 przy ul.Tarnowieckiej 4 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32; Szkoła Podstawowa nr 163 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
  2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84,
  przy ul. Zwycięzców 44 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 168 z oddziałami dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 44,
  3. Gimnazjum nr 28 przy ul.Umińskiego 11 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12; Szkoła Podstawowa nr 312 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
  4. Gimnazjum Integracyjne nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75,
  przy ul. Bartosika 5 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135, przy ul. Bartosika 5.

IV. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ze względu na przepełnienie Szkół Podstawowych nr: 163 i 312:

 • klasy VII Szkoły Podstawowej nr 163 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 163, mieszczącym się przy ul. Tarnowieckiej 4,
 • klasy VII Szkoły Podstawowej nr 312 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 312, mieszczącym się przy ul. Umińskiego 11.

V. Do liceów ogólnokształcących zostaną włączone następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77, przy ul. Zwycięzców 7/9 do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 7/9,
  2. Gimnazjum Sportowe nr 21 w Zespole Szkół nr 12, przy ul. Siennickiej 15 do XCVII Liceum Ogólnokształcącego (z oddziałami sportowymi) w Zespole Szkół nr 12, przy ul. Siennickiej 15.

VI. Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkole Podstawowej nr 60, przy ul. Zbaraskiej 3,
 • Szkole Podstawowej nr 72, przy ul. Paca 44,
 • Szkole Podstawowej nr 143, w al. Stanów Zjednoczonych 27,
 • Szkole Podstawowej nr 163, przy ul. Osieckiej 28/32,
 • Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 135, przy ul. Bartosika 5,
 • Szkole Podstawowej nr 312, przy ul. Umińskiego 12,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Angorskiej 2,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Afrykańskiej 11,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Boremlowskiej 6/12,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Abrahama 10.

Natomiast w Szkołach Podstawowych nr: 120, 141, 168, 185, 215, 246, 255, 279, oddziały przedszkolne nie będą tworzone, ze względu na konieczność uruchomienia klas VII SP.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama