Kategorie

Nowa sieć szkół Warszawa – Praga Południe

Nowa sieć szkół Warszawa – Praga Południe. /fot. Fotolia
Łączne koszty „dobrej zmiany” w oświacie na Pradze-Południe przekroczą kwotę 5 mln zł. Do tego, oczywiście, dojdą inne, nawet chyba ważniejsze koszty ludzkie (nauczyciele) oraz jakościowe (poziom nauczania zakłócony bałaganem i nowa wykładnia nauczanych treści) - Jerzy Gierszewski, Rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe


1. Łączne koszty reformy w Państwa Dzielnicy mają przekroczyć kwotę 5 mln zł. Na co konkretnie trzeba przeznaczyć tę kwotę?

Koszty reformy to niezbędne wydatki na:

- przygotowanie i wyposażenie pracowni przedmiotowych (biologiczna, fizyczna, chemiczna) w szkołach podstawowych – w SP nr 60, 72, 120, 141, 143,163, 185, 215, 246, 255, 279, 312;

- wyposażenie sali lekcyjnych w ławki i krzesła dla kolejnych roczników uczniów (kl. VII i VIII) - w SP nr 60, 72, 120, 141, 143, 185, 215, 246, 255, 279, 312;

- przygotowanie gimnazjów, które będą przekształcane w nowe szkoły podstawowe (Gimnazja nr 18, 20, 22, 27) do przyjęcia małych dzieci: przystosowanie i doposażenie sali lekcyjnych, łazienek, przygotowanie świetlic szkolnych, dostosowanie szatni, doposażenie stołówek szkolnych, wybudowanie placów zabaw, uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych do klas 0 - VI, zakup mniejszych stolików i krzesełek;

- wymiana tablic i pieczęci szkolnych;

- drobne remonty związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych do nowych potrzeb i nowego (młodszego lub starszego) ucznia;

- odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

2. Ilu nauczycieli w Państwa dzielnicy straci pracę?

Nie jest możliwe oszacowanie na tym etapie wdrażania reformy ilu nauczycieli straci pracę. Zależy to w dużej mierze od szczegółowych przepisów wykonawczych do ustawy, których na razie brak. Będziemy mieć taką wiedzę w kwietniu, po otrzymaniu arkuszy organizacyjnych. W ramach posiadanych możliwości oraz we współpracy ze wszystkimi dyrektorami jednostek oświatowych naszej Dzielnicy będziemy się starali pomóc zwalnianym nauczycielom w znalezieniu zatrudnienia w innych szkołach/placówkach Dzielnicy Praga-Południe.

3. Czy szkoły na Pradze - Południe są przygotowane przyjąć w 2019 roku zwiększony rocznik, czyli absolwentów gimnazjum oraz klas 8. szkół podstawowych?

Szkoły ponadgimnazjalne na Pradze-Południe przygotowują się już teraz do przyjęcia „podwójnego” rocznika uczniów we wrześniu 2019 r. Mamy rezerwy miejsc w niektórych liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych. W najbardziej obleganych szkołach już w tym roku zmniejszymy nieco liczbę przyjętych uczniów, by dostosować liczbę miejsc do potrzeb w 2019 r.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

4. Jakie problemy mogą dotknąć mieszkańców dzielnicy w związku z wprowadzanymi zmianami w oświacie? Czy odbije się to wyłącznie na edukacji, czy uderzy także w inne zadania samorządu?

Reklama

Wprowadzenie tzw. reformy edukacji i to w tak szybki i nieprzemyślany sposób, wprowadza także do funkcjonowania samorządu dzielnicy zamieszanie i nieporządek – to oczywiste. Zadania oświatowe są przecież jednym z najważniejszych zadań samorządu terytorialnego. Poza tym w przypadku Pragi-Południe to jest naprawdę wielka operacja dotycząca ogromnej liczby uczniów. Staramy się, mimo wszelkich zawirowań, krótkich terminów i braku jasnych wykładni, ułożyć proces edukacyjny tak, aby uczniowie jak najmniej odczuli skutki tej „dobrej zmiany”.

5. Od września przedszkola mają obowiązek przyjąć wszystkie 3 – latki. Jak Wasze przedszkola przygotowują się do tej zmiany? Czy wszystkie 3 – latki mają faktycznie zagwarantowane miejsca w przedszkolach?

Dzielnica Praga-Południe od kilku lat zwiększa systematycznie liczbę miejsc przedszkolnych poprzez budowę nowych obiektów przedszkolnych oraz wykorzystanie i adaptację wszystkich wolnych powierzchni i przestrzeni w istniejących przedszkolach, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Mimo tych działań, po zmianie przepisów dotyczących dzieci sześcioletnich (cofnięcia obowiązku szkolnego dla 6-latków i ponownego włączenia tej grupy dzieci do edukacji przedszkolnej) stajemy przed koniecznością „wykupienia” dodatkowych miejsc dla 3-latków w przedszkolach niepublicznych.

6. Co z 6 – latkami? Czy będzie dla nich miejsce w przedszkolu w zerówce czy będą w tzw. oddziałach zamiejscowych? Jeśli tak to gdzie oddziały zamiejscowe będą tworzone?

Dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie I szkoły podstawowej – do czego serdecznie zachęcamy. Mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych lub pozostać w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają (jest to decyzja rodziców).

7. Czy uczniowie będą się uczyć w systemach zmianowych?

Tak, uczniowie niektórych szkół podstawowych naszej Dzielnicy - które już teraz są wypełnione - będą się uczyć w systemie zmianowym, ponieważ w szkołach podstawowych pozostaną dodatkowe roczniki uczniów klas VII i VIII, a żaden rocznik nie opuści szkoły w obecnym i w przyszłym roku szkolnym. Przewidujemy, że najtrudniejsza sytuacja lokalowa będzie w SP nr 141, 143, 168, 185 i 215.

8. W reformie edukacji najważniejsi dla wszystkich powinni być uczniowie. Czy tak jest w tym przypadku?

Dla nas, i to nie deklaratywnie, uczeń, młody człowiek rozwijający się, jest najważniejszym podmiotem i celem naszej pracy w tym obszarze. Czy „reformatorom” przyświeca ten sam cel? To za jakiś czas ocenią rodzice i sami uczniowie.

Z Jerzym Gierszewskim, Rzecznikiem prasowym Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe rozmawiała Marta Pawłowska-Ptaszyńska

Poniżej publikujemy szczegółową informację dotycząca zmian w sieci szkół podstawowych związanych z reformą systemu edukacji

W dniu 14 grudnia 2016 r. została podpisana ustawa -  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

I. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi:

 1. Szkoła Podstawowa nr 60,
  2) Szkoła Podstawowa nr 72,
  3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120,
  4) Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75,
  5) Szkoła Podstawowa nr 141,
  6) Szkoła Podstawowa nr 143,
  7) Szkoła Podstawowa nr 163,
  8) Szkoła Podstawowa nr 168 w Zespole Szkół nr 84,
  9) Szkoła Podstawowa nr 185,
  10) Szkoła Podstawowa nr 215,
  1 Szkoła Podstawowa nr 246,
  12) Szkoła Podstawowa nr 255,
  13) Szkoła Podstawowa nr 279,
  14) Szkoła Podstawowa nr 312.

II. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18,
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77,
 3. Gimnazjum nr 20,
 4. Gimnazjum Sportowego nr 21 w Zespole Szkół nr 12,
 5. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22,
 6. Gimnazjum nr 23,
 7. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84,
 8. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 27,
 9. Gimnazjum nr 28,
 10. Gimnazjum Integracyjnego nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75.

W dniu 9 lutego 2017 r. Rada m.st Warszawy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Zmiany w sieci szkół w Dzielnicy Praga-Południe, wynikające z reformy ustroju szkolnego:

I. Z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnie szkoły podstawowe (z oddziałami gimnazjalnymi - do 31 sierpnia 2019 r.) zostaną przekształcone następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Angorskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi,
 2. Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykańskiej 11 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami sportowymi,
 3. Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Boremlowskiej6/12 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi,
 4. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Abrahama 10 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.


II. Utworzenie ww. nowych szkół podstawowych w budynkach Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 wymaga zmiany obwodów wszystkich szkół podstawowych Dzielnicy – nową rejonizację szkół zawiera załączona mapa.

Reklama

Nowe szkoły podstawowe utworzone w budynkach ww. Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 począwszy od roku szkolnego 2017/2018 będą prowadziły nabór dzieci/uczniów do oddziałów przedszkolnych i klas I ośmioletniej szkoły podstawowej, zgodnie z nowymi obwodami.

Ponadto będzie możliwość przeniesienia od nowego roku szkolnego do ww. nowych szkół podstawowych niektórych uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych – na wniosek rodziców – który należy złożyć w macierzystej szkole podstawowej do 10 marca br. (wzór wniosku do pobrania).

Ww. nowe szkoły podstawowe będą także prowadziły rekrutację na rok szkolny 2017/2018 dla chętnych uczniów do oddziałów sportowych na poziomie klas IV i VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej 11 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10) oraz do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej 2 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10).
III. Z dniem 1 września 2017 r. do ośmioletnich szkół podstawowych zostaną włączone  następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum nr 23 przy ul.Tarnowieckiej 4 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32; Szkoła Podstawowa nr 163 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
  2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84,
  przy ul. Zwycięzców 44 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 168 z oddziałami dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 44,
  3. Gimnazjum nr 28 przy ul.Umińskiego 11 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12; Szkoła Podstawowa nr 312 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
  4. Gimnazjum Integracyjne nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75,
  przy ul. Bartosika 5 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135, przy ul. Bartosika 5.

IV. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ze względu na przepełnienie Szkół Podstawowych nr: 163 i 312:

 • klasy VII Szkoły Podstawowej nr 163 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 163, mieszczącym się przy ul. Tarnowieckiej 4,
 • klasy VII Szkoły Podstawowej nr 312 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 312, mieszczącym się przy ul. Umińskiego 11.

V. Do liceów ogólnokształcących zostaną włączone następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77, przy ul. Zwycięzców 7/9 do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 7/9,
  2. Gimnazjum Sportowe nr 21 w Zespole Szkół nr 12, przy ul. Siennickiej 15 do XCVII Liceum Ogólnokształcącego (z oddziałami sportowymi) w Zespole Szkół nr 12, przy ul. Siennickiej 15.

VI. Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkole Podstawowej nr 60, przy ul. Zbaraskiej 3,
 • Szkole Podstawowej nr 72, przy ul. Paca 44,
 • Szkole Podstawowej nr 143, w al. Stanów Zjednoczonych 27,
 • Szkole Podstawowej nr 163, przy ul. Osieckiej 28/32,
 • Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 135, przy ul. Bartosika 5,
 • Szkole Podstawowej nr 312, przy ul. Umińskiego 12,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Angorskiej 2,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Afrykańskiej 11,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Boremlowskiej 6/12,
 • Nowej Szkole Podstawowej, przy ul. Abrahama 10.

Natomiast w Szkołach Podstawowych nr: 120, 141, 168, 185, 215, 246, 255, 279, oddziały przedszkolne nie będą tworzone, ze względu na konieczność uruchomienia klas VII SP.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze miasta w Polsce? [RAPORT]

  Budowa mieszkań to kosztowne przedsięwzięcie, na które wiele miast nie może sobie pozwolić. Ale są i takie, które radzą sobie całkiem nieźle. Sprawdziliśmy, czy ich władze myślą o potrzebach mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców?

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów. Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych.

  Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

  Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?