reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Sport i turystyka > Dotacja dla klubu sportowego 2018 i 2019 r.

Dotacja dla klubu sportowego 2018 i 2019 r.

Czy dotacja udzielona na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i przekazana przez gminę stowarzyszeniom, klubom sportowym i fundacjom może zostać przez te podmioty wykorzystana między innymi na zakup usług gastronomicznych albo zakup suplementów diety dla zawodników sportowych? Czy można ww. koszty potraktować jako bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego?

Odpowiedź

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują - podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - dotacje celowe na cele publiczne. Dotacje te są udzielane po przeprowadzeniu konkursu i na podstawie zawartej z organizacją pożytku publicznego umowy. To w tych dokumentach trzeba przede wszystkim szukać odpowiedzi, czy zamierzony przez beneficjenta sposób wydatkowania pochodzących z dotacji środków jest zgodny z celem realizowanego celu publicznego, czy też nie.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Uzasadnienie

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: u.d.p.p.w.) stanowi w art. 5 ust. 1, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta odbywa się m.in. w formach zlecania organizacjom pozarządowym ich realizacji (art. 5 ust. 2 pkt 1 u.d.p.p.w.). Natomiast z art. 5 ust. 4 u.d.p.p.w. wynika, że zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 u.d.p.p.w., jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), może mieć formy: 1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Z art. 13 ust. 1 u.d.p.p.w. wynika, że organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

 • rodzaju zadania;
 • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
 • zasadach przyznawania dotacji,
 • terminach i warunkach realizacji zadania,
 • terminie składania ofert,
 • trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
 • zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Zobacz: Zadania

Natomiast przekazanie zadania do realizacji, a także przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Jak wynika z art. 221 u.f.p., umowa taka powinna określać:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,
 2. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
 3. tryb kontroli wykonywania zadania,
 4. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
 5. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

Zatem podmiot, który realizuje zadanie publiczne i otrzymał na ten cel dotację, możliwość wydatkowania tych środków na konkretne "zakupy", powinien oceniać na podstawie specyfikacji zadania zawartej w dokumentacji konkursowej, a przede wszystkim na podstawie zawartej z organem dotującym umowy. ©℗

Michał Cyrankiewicz

dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej

Podstawy prawne

 • art. 127, art. 151, art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1366)

 • art. 5, art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1365)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama