REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 15 marca 2022 r. sprawozdania za opakowania, torby foliowe, smary, opony, akumulatory, elektronikę

Do 15 marca 2022 r. trzeba złożyć m.in. sprawozdanie za opakowania, torby foliowe, oleje, preparaty smarowe, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
Do 15 marca 2022 r. trzeba złożyć m.in. sprawozdanie za opakowania, torby foliowe, oleje, preparaty smarowe, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny

REKLAMA

REKLAMA

Do 15 marca 2022 r. trzeba złożyć m.in. sprawozdanie za opakowania, torby foliowe, oleje, preparaty smarowe, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny

W tabelach poniżej przedstawiamy sprawozdania środowiskowe, które należy złożyć do 15 marca 2022 r.

REKLAMA

Sprawozdania i opłata produktowa za opakowania

Termin: do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Wprowadzający produkty w opakowaniach, czyli przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

‒ wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym znakiem towarowym lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

‒ pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,

‒ prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., sprzedający produkty tam pakowane,

‒ prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 mkw., sprzedający produkty tam pakowane.

Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO.

Opłaty wnosi się za rok poprzedni do marszałka województwa.

Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.

• ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki:

• rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. poz. 1972)

Poziomy:

• załącznik nr 1 do ustawy opakowaniowej określający poziomy odzysku i recyklingu

Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych:

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. poz. 2310)

Wykaz opakowań:

• rozporządzenie ministra środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274)

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne ‒ dla wprowadzających produkty w opakowaniach

Termin: opłata - do końca roku kalendarzowego, sprawozdanie - do 15 marca 2022 r.

Jak wyżej

Należy przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.

• art. 19 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)


 

Sprawozdanie i opłata recyklingowa za torby foliowe

Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty - kwartalnie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Prowadzący sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w udostępniane tam w torby z tworzywa sztucznego.

Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO.

Opłata recyklingowa jest wnoszona kwartalnie na konto marszałka województwa, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. To znaczy, że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2022 r.).

Nie płaci się za torby wykorzystane do produktów spożywczych o grubości nie większej niż 15 mikrometrów.

• art. 40a i nast. ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1639)


 

Sprawozdanie i opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)

Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca, opłaty - do 31 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Przedsiębiorcy:

‒ wprowadzający po raz pierwszy na teren kraju produkty;

‒ importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym stanowiących przynależność lub część składową innych produktów (pojazdów).

Sprawozdanie za rok poprzedni wnosi się przez BDO.

Opłaty uiszcza się marszałkowi województwa.

Przepisy dotyczą także przedsiębiorców sprowadzających produkty na własny użytek.

Nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli łączna jej wysokość nie przekracza 100 zł.

Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

• ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. poz. 2485)

Poziomy odzysku i recyklingu:

• załącznik nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do dnia 31 grudnia 2014 r.


 

Sprawozdanie, opłata produktowa, opłata depozytowa - dla wprowadzających baterie i akumulatory

Terminy: sprawozdania ‒ do 28 lutego lub do 15 marca, opłaty ‒ do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, czyli przedsiębiorcy, którzy:

‒ wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory (w tym zamontowane w sprzęcie lub pojazdach) po raz pierwszy na terytorium kraju;

‒ dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby swojej działalności;

‒ zlecają wytworzenie baterii lub akumulatorów i których oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;

‒ sprzedają detalicznie baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe;

‒ zbierają zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, które bezpośrednio przekazują do zakładu przetwarzania.

• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

• Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Sprawozdania sprzedawcy detaliczni składają przez BDO ‒ do 15 marca. Zbierający i przetwarzający mają to zrobić do 28 lutego za rok poprzedni (także przez BDO).

Sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składają sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do marszałka województwa.

Opłaty wszyscy zobowiązani wnoszą do marszałka województwa.

Na zasadach de minimis zwolnienia stosuje się do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:

‒ baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

‒ baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

• ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Wysokość opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. poz. 1671)

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 808)

• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. poz. 1672)

• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 811)


 

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne - dla wprowadzających baterie i akumulatory

Termin: do 15 marca 2022 r.

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

Wprowadzający baterie i akumulatory

Wprowadzający albo przeznacza na kampanię odpowiednią kwotę za rok poprzedni do 1 marca, albo wnosi ją na konto urzędu marszałkowskiego do 15 marca.

Jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 10 zł, to wprowadzający baterie i akumulatory nie ma obowiązku finansowania kampanii ani składania sprawozdania o nich.

• art. 37 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)


 

Sprawozdanie i opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: produktowa oraz na publiczne kampanie edukacyjne

Terminy: sprawozdania ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty ‒ do 15 marca, kampanie edukacyjne ‒ do 31 stycznia

Kto ma obowiązek

Do kogo przesłać

Uwagi

Podstawa prawna

• Wprowadzający sprzęt

• Autoryzowani przedstawiciele

• Zbierający zużyty sprzęt

• Prowadzący zakład przetwarzania

• Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

• Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku

Sprawozdanie składa się za pomocą BDO do marszałka województwa.

Opłatę produktową wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne powinna zostać wniesiona na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 stycznia za rok poprzedni.

Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy tego, który został wywieziony z kraju przez wprowadzającego lub innego przedsiębiorcę, na podstawie odpowiednich dokumentów.

Nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej się nie wnosi.

Zgodnie z regulacjami de minimis wprowadzającego zwal- nia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:

‒ małogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 100 kg,

‒ wielkogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 1000 kg.

Na zasadach de minimis wprowadzający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

• ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)

Stawki opłat:

• rozporządzenie ministra środowiska z 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1194)

• rozporządzenie ministra środowiska z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499)


 

Źródło: Opłaty i raporty środowiskowe w 2022 r. [ŚCIĄGAWKA] - GazetaPrawna.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

  Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

  Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  REKLAMA

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  REKLAMA

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  REKLAMA