reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Zarządzanie nieruchomościami

Cena lokalu jako przedmiot odrębnej własności

Aktualizacja: 12.01.2011

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej. »

Własność urządzeń przesyłowych

Aktualizacja: 21.01.2011

Zgodnie z art. 49 kc urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. »

Cena nieruchomości a jej wartość

Aktualizacja: 20.01.2011

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej. »

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja: 07.01.2011

Obowiązek uiszczenia opłat rocznych obciąża każdego użytkownika wieczystego, a wysokość opłat uzależniona jest od ceny nieruchomości gruntowej (art. 72 w zw. z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2005 r. I ACa 88/2005 »

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, lub rokowań

Aktualizacja: 04.01.2011

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bez przetargowej lub w drodze rokowań, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. »

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości gruntowej

Aktualizacja: 04.01.2011

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, organ ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy. »

Likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości

Aktualizacja: 04.01.2011

Zgodnie z art. 49. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości powoduje, jego wygaśnięcie. »

Wygaśniecie trwałego zarządu nieruchomością

Aktualizacja: 31.12.2010

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu. »

Trwały zarząd władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Aktualizacja: 31.12.2010

Trwały zarząd Jest to prawna forma władania nieruchomością przez określone jednostki organizacyjne, bez osobowości prawnej. Przez prawną formę władania należy rozumieć prawem ukształtowany i chroniony zakres uprawnień i obowiązków do nieruchomości przysługujących jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. »

Wady lokalu-jakie prawa ma najemca?

Aktualizacja: 17.12.2010

Zgodnie z art. 664 kodeksu cywilnego, Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. »

Ulepszenie rzeczy najętej przez wynajmującego

Aktualizacja: 17.12.2010

Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. »

Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej

Aktualizacja: 17.12.2010

Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. »

Najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat

Aktualizacja: 03.12.2010

Czy można podpisać umowę najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat? »

Wywłaszczenie nieruchomości na cele budowy

Aktualizacja: 03.12.2010

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiera szczególne uprawnienie starostów w zakresie możliwości ograniczenia własności prywatnej na cele budowy urządzeń przesyłowych. »

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja: 03.12.2010

Czym są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej? Jakie są zależności wynikające z tych opłat? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama