reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Zarządzanie nieruchomościami > Sprzedaż nieruchomości gminnych

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Sprzedaż nieruchomości gminnych została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami, która reguluje obrót nieruchomościami należącymi nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale i Skarbu Państwa.

Sprzedaż nieruchomości przez gminę nastąpić może tylko w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości gminnych co do zasady następuje w formie przetargu, jednak ustawa przewiduję również drogę bezprzetargową sprzedaży nieruchomości gminnych. Nieruchomości te są sprzedawane w drodze bezprzetargowej między innymi, gdy są zbywane na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, ze względu na posiadanie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub ze względu na bycie poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo na rzecz ich spadkobierców, jeśli złożą wniosek o nabycie w określonym w ustawie terminie. Nieruchomości gminne są sprzedawane bez wcześniejszego przetargu również wtedy, gdy zbycie następuje pomiędzy Skarbem Państwa a gminą lub pomiędzy gminą a inną jednostką samorządu terytorialnego, a także, gdy zbycie następuje na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Zbycie w drodze bezprzetargowej ma miejsce także w przypadku choćby zbycia następującego w drodze zamiany lub darowizny, sprzedaży nieruchomości następującej na rzecz użytkownika wieczystego lub gdy przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzez innych współwłaścicieli nieruchomości.

Zobacz także: Wykup mieszkania komunalnego

Jeśli gmina zamierza sprzedać nieruchomość w drodze przetargu, ma obowiązek ogłosić przetarg, zaś w przypadku sprzedaży bezprzetargowej, do zawarcia umowy dochodzi poprzez rokowania przeprowadzone z nabywcą. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej może być przeprowadzony w formie przetargu ustnego ograniczonego i nieograniczonego oraz pisemnego, zarówno ograniczonego jak i nieograniczonego, przy czym przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, zaś przetarg pisemny wybór najkorzystniejszej oferty. O formie przetargu decyduje jego organizator. Przetarg ograniczony można ogłosić tylko wtedy, gdy warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

W przypadku bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gminnej, stanowiącej lokal mieszkalny, osobie której przysługuje pierwszeństwo jej nabycia, ze względu na bycie stroną umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieokreślony, uprawniony organ może udzielić bonifikaty, między innymi jeśli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe lub jako lokal mieszkalny.

Porozmawiaj na: Forum

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, zaś cena nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy jednak niż 10 lat. Gmina może wówczas na nieruchomości ustanowić zabezpieczenie, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama