| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Zarządzanie nieruchomościami > Kiedy można nałożyć dodatkową opłatę roczną na użytkownika wieczystego nieruchomości

Kiedy można nałożyć dodatkową opłatę roczną na użytkownika wieczystego nieruchomości

Jednostki samorządu terytorialnego dysponujące niezagospodarowanymi gruntami, często oddają je w użytkowanie wieczyste. Niewywiązanie się użytkownika wieczystego z terminów zagospodarowania może być przesłanką do nałożenia dodatkowej opłaty rocznej.

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste (art. 62 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; dalej: u.g.n.). Termin na zagospodarowanie może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn od niego niezależnych (art. 62 ust. 4 u.g.n.). W razie niedotrzymania tych terminów (tj. pierwotnego lub przedłużonego) istnieje możliwość wyznaczenia terminu dodatkowego (art. 63 ust. 1 u.g.n.). W każdym natomiast przypadku niedotrzymania terminu, niezależnie czy ma on charakter terminu pierwotnego, przedłużonego czy dodatkowego, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego (art. 63 ust. 2 u.g.n.) zob. także por. wyrok NSA z 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1024/09).

Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości (art. 63 ust. 3 u.g.n.). Opłaty ustala właściwy organ w drodze decyzji (ust. 4 u.d.n.).

Zobacz serwis: Zarządzanie nieruchomościami

Należy pamiętać o okolicznościach wyłączających możliwość nałożenia opłaty. Określono je w art. 65 u.g.n.. Opłaty nie pobiera się:

1) w przypadku złożenia do właściwego organu wniosku o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste albo

2) w razie niewybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze, na którym nieruchomość gruntowa jest położona, jeżeli do wybudowania tych urządzeń był zobowiązany właściwy organ, a ich brak uniemożliwiałby korzystanie z obiektów, do których wybudowania został zobowiązany użytkownik wieczysty na podstawie umowy lub decyzji.

Zobacz: Finanse

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł: Kiedy można nałożyć dodatkową opłatę roczną na użytkownika wieczystego nieruchomości

W artykule omówiono także charakter prawny decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »