Kategorie

Ocena pracownika samorządowego

Rafał Muster
Do 09.10.2007 r. przełożeni muszą przeprowadzić pierwszą formalną ocenę okresową pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Na czym ma polegać ocena pracownika samorządowego? Jakie są wady i ograniczenia zaproponowanej przez ustawodawcę procedury?


Przedmiotem rozmowy oceniającej ma być realizacja zadań wynikających z zakresu czynności oraz obowiązków określonych w art. 15 i 16 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z jej tekstem pracownicy samorządowi powinni dbać m.in. o należyte wykonywanie zadań publicznych uwzględniające interesu państwa oraz klientów urzędu.

Pierwsza rozmowa z pracownikiem

Na podstawie pierwszej rozmowy przełożony wybiera kryteria dodatkowe, którymi posłuży się podczas późniejszej drugiej rozmowy oceniającej i sporządzania formalnej oceny pisemnej. Pierwsze spotkanie ocenianego i oceniającego to okazja do omówienia celu i procedury oceniania. Oceniający powinien wówczas odpowiedzieć na ewentualne pytania pracownika, rozwiać jego obawy, usunąć lęk przed oceną, czyli „czymś nowym” w urzędzie.

Wybór kryteriów oceny

Przełożony ocenia każdego swojego pracownika w oparciu o sześć kryteriów obligatoryjnych i od trzech do pięciu fakultatywnych z dwudziestu trzech (zobacz tabelę 1) szczegółowo opisanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361 z dnia 30 marca 2007 r.). Choć oceniający ma swobodę wyboru kryteriów fakultatywnych, to jednak powinien uwzględnić zakres wykonywanych przez pracownika obowiązków zawodowych.

Wyznaczenie terminu sporządzenia oceny

Przełożony określa miesiąc i rok dokonania pisemnej oceny podległego sobie pracownika. Następnie przekazuje kierownikowi jednostki samorządowej pismo, w którym wymienia termin oceny i kryteria, na podstawie których będzie oceniał swoich pracowników. Następnie o terminie i kryteriach pisemnej oceny informowany jest pracownik.

Ustalony termin oceny może zostać zmieniony w sytuacji:

l usprawiedliwionej na piśmie nieobecności pracownika w dniu przeprowadzania oceny,

l zmiany stanowiska pracy ocenianego lub jego zakresu obowiązków. W tym przypadku następuje przyspieszenie oceny.

Zgodnie ze stosownymi zapisami prawnymi, zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego nie wpływa na uprzednie ustalenia stron. Ocena przebiega wówczas w ustalonym wcześniej terminie i według zaakceptowanych kryteriów.

Druga rozmowa z pracownikiem

Najpóźniej siedem dni przed sporządzeniem oceny na piśmie przełożony powinien omówić z pracownikiem sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Rozmowa może dotyczyć m.in. trudności napotykanych podczas realizacji zadań, obszarów pracy wymagających doskonalenia ze strony pracownika, stopnia wykorzystania potencjału rozwojowego pracownika, itp.

Sporządzenie pisemnej oceny

Nie jest wymagane, aby pracownik oceniany był obecny podczas samego procesu oceny. Przełożony w kwestionariuszu oceny opiniuje w paru zdaniach sposób wykonywania obowiązków przez zatrudnionego. Ocenia także, czy poprawnie realizował swoje ustawowe zadania. Zaznacza, czy w tym czasie pracownik realizował jakieś dodatkowe zadania, które nie wynikały z opisu stanowiska pracy. Formalna ocena pracownika samorządowego, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, ma być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata.

Doręczenie pracownikowi oceny

Pracownik otrzymuje od przełożonego informację, jak został oceniony. Ocenianemu przysługuje prawo odwołania się do kierownika jednostki w terminie do siedmiu dni od doręczenia oceny. Arkusz oceny dołączany jest do akt pracownika.

UWAGA

W przypadku, gdy pracownik otrzymał dwa razy z rzędu negatywną ocenę, pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje z nim stosunek pracy lub odwołuje ze stanowiska.

W zapisie prawnym pojawiła się pewna niezręczność w sformułowaniu, że pracownika zwalnia się po doręczeniu ujemnej oceny kwalifikacyjnej potwierdzoną ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej, niż po upływie trzech miesięcy1. Tymczasem zwolnienie następuje po doręczeniu drugiej, a nie pierwszej oceny. Ponadto w zapisach prawnych brakuje wskazania, w jaki sposób należy liczyć termin trzech miesięcy dzielący oceny, gdy pracownik złożył odwołanie od pierwszej. Skoro istnieje tryb odwoławczy, to zwolnienie nie może nastąpić „niezwłocznie” po doręczeniu drugiej negatywnej oceny, lecz dopiero po wyczerpaniu tego trybu2.

Sankcją za otrzymanie negatywnej oceny przez pracownika samorządowego jest zwolnienie go z pracy lub odwołanie ze stanowiska. Natomiast ustawodawca nic nie wspomniał o ewentualnych gratyfikacjach w przypadku uzyskiwania ocen pozytywnych. Oby na skutek takiego unormowania samorządowcy nie postrzegali wdrażanego systemu ocen jako instrumentu służącego do zwalniania pracowników.

Warto także zadać pytanie, kto będzie sprawdzał, czy osoby pełniące kierownicze funkcje w administracji samorządowej są przygotowane do oceny podległych sobie pracowników?

Stopnie i kryteria przyznawania ocen

W przypadku pozytywnej weryfikacji pracownik samorządowy otrzymuje ocenę bardzo dobrą, dobrą lub zadowalającą. Natomiast jeżeli ocena ta jest negatywna, samorządowiec uzyskuje ocenę niezadowalającą.

W tabeli nr 2 zaprezentowano możliwe do otrzymania stopnie ocen oraz kryteria ich przyznawania.

Na ogólną, całościową ocenę (bardzo dobrą, dobrą, zadowalającą lub niezadowalającą) składają się oceny cząstkowe - obligatoryjne i fakultatywne. Niestety, pracownik samorządowy - oprócz ogólnej oceny i krótkiego opisu swojej pracy - nie uzyskuje szczegółowej informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych ocen cząstkowych. Brakuje tym samym pogłębionej, utrwalonej w dokumencie oceny informacji o dobrze i negatywnie ocenianych składnikach pracy u poszczególnych osób. Oceniany nie otrzymuje wyraźnego sygnału, formalnego zalecenia od przełożonego, na przykład, co powinien poprawić w swojej pracy lub zachowaniu. Pojawia się tym samym niebezpieczeństwo spłycenia całego procesu oceny. Konsekwencją czego może być traktowanie tego instrumentu zarządzania potencjałem społecznym jako „zła koniecznego” - i to zarówno przez ocenianych, jak i oceniających.

ORZECZNICTWO

l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361 z dnia 30 marca 2007 r.).

l Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

l Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 25 września 2006 r.).

Tabela 1. Kryteria oceny pracowników samorządowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 2. Stopnie ocen pracowników samorządowych oraz kryteria ich przyznawania

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Rafał Muster

r.muster@neostrada.pl

Autor jest doktorem socjologii, adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.Źródło tabel: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361 z dnia 30 marca 2007 r.).

 

1. Por. art. 17, ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 25 września 2006 r.).

2. S. Płażek, Kwalifikacje samorządowców na celowniku [w:] „Rzeczpospolita”, dodatek Dobra Firma z 27.04.2007 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?