REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Termin na rozpatrzenie skargi może być dłuższy

Agnieszka Naróg

REKLAMA

W uzasadnionych przypadkach skarga powszechna może zostać załatwiona wyjątkowo w terminie dłuższym niż miesiąc.


W przypadku gdy charakter sprawy wymaga np. przeprowadzenia szczególnie skomplikowanego postępowania wyjaśniającego i zbierania dowodów, rada miasta nie naruszyła przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), zobowiązując komisję rewizyjną do przedstawienia stanowiska w sprawie skargi mieszkańca w terminie 5 miesięcy. Przy czym wnoszący skargę musi zostać zawiadomiony o przedłużeniu terminu do jej załatwienia i przyczynach tej zwłoki. W przeciwnym razie należy przyjąć, że rada miasta naruszyła maksymalny termin instrukcyjny do załatwienia skargi.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 227 k.p.a., podmiotowi niezadowolonemu przysługuje prawo wniesienia skargi, zwłaszcza na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Tzw. skargę powszechną dotyczącą zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy (miasta). Załatwienie skargi powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. W związku z tym rada gminy może zlecić komisji rekwizycyjnej zbadanie skargi.

Przepis art. 237 k.p.a. wymaga, aby skargi były załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Posługując się pojęciem „bez zbędnej zwłoki”, ustawodawca zakazał nieuzasadnionego przetrzymywania spraw bez nadawania im biegu oraz zobligował organ właściwy do rozpatrzenia skargi do prowadzenia postępowania bez niepotrzebnych zahamowań i przewlekłości w postępowaniu. Maksymalny jednomiesięczny termin załatwienia skargi ma charakter instrukcyjny dla organu ją rozpatrującego (w tym przypadku rady miasta). Zatem uchybienie temu terminowi nie pozbawia tego organu prawa do załatwienia skargi. Może jednak spowodować stan określany jako „milczenie administracji” i sprzeczne jest z ogólną zasadą szybkości postępowania.

Należy jednak zauważyć, iż rozpoznając skargę, organ zobligowany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia zgodności skargi ze stanem faktycznym. Postępowanie to ma na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy i może wymagać zebrania dowodów, a także zwrócenia się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zawiłościami w ustalaniu stanu faktycznego, koniecznością dokonywania licznych czynności postępowania dowodowego, gromadzenia rozproszonych danych będących w posiadaniu różnych organów, może okazać się, że termin miesięczny jest zbyt krótki.

Warto przy tym pamiętać, że zasada ogólna szybkości postępowania oraz obowiązek niezwłocznego załatwienia skargi nie mogą prowadzić do naruszenia przepisów prawa, w tym zasady prawdy obiektywnej.

Przepis art. 237 par. 4 k.p.a. przewiduje, iż w razie niezałatwienia skargi w terminie jednego miesiąca stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. Zatem organ, który nie załatwił skargi w terminie (np. właśnie w związku z przedłużającym się postępowaniem wyjaśniającym), obowiązany jest zawiadomić o tym wnoszącego skargę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. Obowiązek ten ciąży bowiem na organie bez względu na przyczynę zwłoki również wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Wprawdzie nowy termin załatwienia skargi może zostać wyznaczony dowolnie (ustawodawca nie zastrzega, iż termin ten może zostać przedłużony przykładowo na okres do jednego miesiąca), jednak organ powinien się tu kierować się dyrektywą płynącą z zasady szybkości postępowania.

Reasumując, w szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie jednomiesięcznego terminu do załatwienia skargi. Jednak postępowanie takie powinno być traktowane jako wyjątek związany z koniecznością ustalenia skomplikowanego stanu faktycznego, nie zaś reguła i należy przyjąć, iż niedopuszczalne jest wyznaczanie terminów zbyt długich, nieuzasadnionych zawiłością sprawy. Wskazany w pytaniu termin (pięć miesięcy) na zbadanie skargi przez komisję rewizyjną jest dość długi. Tym bardziej że zbadanie skargi nie jest równoznaczne z jej załatwieniem, gdyż to nastąpi dopiero po zapoznaniu się przez radę miasta z wynikami badania przeprowadzonego przez komisję rewizyjną i podjęciu stosownej uchwały. Nie można mówić jednak o istotnym naruszeniu przepisów k.p.a. przy ustalaniu takiego terminu na zbadanie skargi przez komisję rewizyjną w przypadku, gdy związane to jest z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego postępowania wyjaśniającego.

Na koniec podkreślić wypada, iż zgodnie z art. 37 w związku z art. 237 par 4 k.p.a., na niezałatwienie skargi w maksymalnym terminie (jednego miesiąca) lub ustalonym przez organ w zawiadomieniu, wnoszącemu skargę przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, który z kolei uznając zażalenie za uzasadnione wyznacza dodatkowy termin załatwienia skargi oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia skargi w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania skarg w przyszłości. Ponadto ze względu za zawarte w art. 237 par. 4 k.p.a. odesłanie do art. 38 k.p.a. pracownik organu administracji publicznej (w tym przypadku rady miasta), który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił skargi w terminie lub nie dopełnił obowiązku zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

AGNIESZKA NARÓG

PODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA