REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Termin na rozpatrzenie skargi może być dłuższy

Agnieszka Naróg

REKLAMA

W uzasadnionych przypadkach skarga powszechna może zostać załatwiona wyjątkowo w terminie dłuższym niż miesiąc.


W przypadku gdy charakter sprawy wymaga np. przeprowadzenia szczególnie skomplikowanego postępowania wyjaśniającego i zbierania dowodów, rada miasta nie naruszyła przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), zobowiązując komisję rewizyjną do przedstawienia stanowiska w sprawie skargi mieszkańca w terminie 5 miesięcy. Przy czym wnoszący skargę musi zostać zawiadomiony o przedłużeniu terminu do jej załatwienia i przyczynach tej zwłoki. W przeciwnym razie należy przyjąć, że rada miasta naruszyła maksymalny termin instrukcyjny do załatwienia skargi.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 227 k.p.a., podmiotowi niezadowolonemu przysługuje prawo wniesienia skargi, zwłaszcza na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Tzw. skargę powszechną dotyczącą zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy (miasta). Załatwienie skargi powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. W związku z tym rada gminy może zlecić komisji rekwizycyjnej zbadanie skargi.

Przepis art. 237 k.p.a. wymaga, aby skargi były załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Posługując się pojęciem „bez zbędnej zwłoki”, ustawodawca zakazał nieuzasadnionego przetrzymywania spraw bez nadawania im biegu oraz zobligował organ właściwy do rozpatrzenia skargi do prowadzenia postępowania bez niepotrzebnych zahamowań i przewlekłości w postępowaniu. Maksymalny jednomiesięczny termin załatwienia skargi ma charakter instrukcyjny dla organu ją rozpatrującego (w tym przypadku rady miasta). Zatem uchybienie temu terminowi nie pozbawia tego organu prawa do załatwienia skargi. Może jednak spowodować stan określany jako „milczenie administracji” i sprzeczne jest z ogólną zasadą szybkości postępowania.

Należy jednak zauważyć, iż rozpoznając skargę, organ zobligowany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia zgodności skargi ze stanem faktycznym. Postępowanie to ma na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy i może wymagać zebrania dowodów, a także zwrócenia się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zawiłościami w ustalaniu stanu faktycznego, koniecznością dokonywania licznych czynności postępowania dowodowego, gromadzenia rozproszonych danych będących w posiadaniu różnych organów, może okazać się, że termin miesięczny jest zbyt krótki.

Warto przy tym pamiętać, że zasada ogólna szybkości postępowania oraz obowiązek niezwłocznego załatwienia skargi nie mogą prowadzić do naruszenia przepisów prawa, w tym zasady prawdy obiektywnej.

Przepis art. 237 par. 4 k.p.a. przewiduje, iż w razie niezałatwienia skargi w terminie jednego miesiąca stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. Zatem organ, który nie załatwił skargi w terminie (np. właśnie w związku z przedłużającym się postępowaniem wyjaśniającym), obowiązany jest zawiadomić o tym wnoszącego skargę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. Obowiązek ten ciąży bowiem na organie bez względu na przyczynę zwłoki również wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Wprawdzie nowy termin załatwienia skargi może zostać wyznaczony dowolnie (ustawodawca nie zastrzega, iż termin ten może zostać przedłużony przykładowo na okres do jednego miesiąca), jednak organ powinien się tu kierować się dyrektywą płynącą z zasady szybkości postępowania.

Reasumując, w szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie jednomiesięcznego terminu do załatwienia skargi. Jednak postępowanie takie powinno być traktowane jako wyjątek związany z koniecznością ustalenia skomplikowanego stanu faktycznego, nie zaś reguła i należy przyjąć, iż niedopuszczalne jest wyznaczanie terminów zbyt długich, nieuzasadnionych zawiłością sprawy. Wskazany w pytaniu termin (pięć miesięcy) na zbadanie skargi przez komisję rewizyjną jest dość długi. Tym bardziej że zbadanie skargi nie jest równoznaczne z jej załatwieniem, gdyż to nastąpi dopiero po zapoznaniu się przez radę miasta z wynikami badania przeprowadzonego przez komisję rewizyjną i podjęciu stosownej uchwały. Nie można mówić jednak o istotnym naruszeniu przepisów k.p.a. przy ustalaniu takiego terminu na zbadanie skargi przez komisję rewizyjną w przypadku, gdy związane to jest z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego postępowania wyjaśniającego.

Na koniec podkreślić wypada, iż zgodnie z art. 37 w związku z art. 237 par 4 k.p.a., na niezałatwienie skargi w maksymalnym terminie (jednego miesiąca) lub ustalonym przez organ w zawiadomieniu, wnoszącemu skargę przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, który z kolei uznając zażalenie za uzasadnione wyznacza dodatkowy termin załatwienia skargi oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia skargi w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania skarg w przyszłości. Ponadto ze względu za zawarte w art. 237 par. 4 k.p.a. odesłanie do art. 38 k.p.a. pracownik organu administracji publicznej (w tym przypadku rady miasta), który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił skargi w terminie lub nie dopełnił obowiązku zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

AGNIESZKA NARÓG

PODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  REKLAMA

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  REKLAMA