reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > System audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

System audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Audyt wewnętrzny prowadzi się m.in. w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków.

W tym roku po raz pierwszy zostanie wykonane zlecone zadanie audytowe. Będzie to wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej, czyli w takich jednostkach, jak np. ministerstwa, urzędy centralne, urzędy celne, izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe oraz izby skarbowe. Jednak audyt zlecony dotyczyć będzie tylko tych urzędów, w których zatrudnionych jest co najmniej 100 członków korpusu służby cywilnej. Jego rozpoczęcie planowane jest na początek maja tego roku, natomiast sprawozdania powinny zostać przekazane do Ministerstwa Finansów do końca czerwca.

Możliwość zlecania audytu wewnętrznego była jedną ze zmian, które zostały wprowadzone od 2007 roku. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 5 i ust. 1a ustawy o finansach publicznych minister finansów za zgodą kierownika jednostki, a w szczególnym przypadku nawet bez zgody, może zlecić audytorom wewnętrznym przeprowadzenie audytu. Może on zostać zlecony również na wniosek prezesa Rady Ministrów.

Jednostki prowadzące audyt

Przepisy określają osoby, które mogą zajmować stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wskazują również podmioty, w których są zobowiązane do utworzenia komórek audytu. Katalog wszystkich jednostek zarówno sektora rządowego jak i samorządowego zawarty jest w art. 49 ustawy o finansach publicznych. Są to m.in. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, sądy powszechne i administracyjne, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Ponadto takie jednostki, jak ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, urzędy wojewódzkie, urzędy celne, izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe, izby skarbowe itd.

Audyt wewnętrzny prowadzi się także w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych.

Dokładne wytyczne w tym zakresie określa rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 112, poz.763).

Zgodnie z jego przepisami jednostki, w których łączna kwota gromadzonych środków publicznych lub łączna wartość wydatków i rozchodów środków publicznych w ciągu roku kalendarzowego przekroczyła 40 mln zł, ma obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego.

W takiej sytuacji prowadzenie audytu wewnętrznego powinno się rozpocząć przed upływem III kwartału roku następnego.

Co to jest audyt

Z kolei zakres audytu wewnętrznego w sektorze publicznym reguluje art. 48 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem obejmuje on m.in. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów. Ocena ta powinna natomiast dotyczyć w szczególności:

• zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;

• efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

• wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Czynności doradcze

Niezwykle ważnym zadaniem audytora wewnętrznego, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, są czynności doradcze.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104) z 30 czerwca 2005 r. poszerzyła definicję audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy audyt realizuje się także poprzez czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji funkcji doradczej można odnaleźć w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Zgodnie z rozdziałem 5 rozporządzenia czynności doradcze mogą być realizowane jako część tradycyjnego zadania zapewniającego bądź jako oddzielne zadanie. Zadanie doradcze może być realizowane jako część rocznego planu audytu lub na zlecenie kierownika jednostki.

W wyniku zrealizowania czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić kierownikowi jednostki zalecenia bądź opinie, które nie są wiążące. Audytor może wykazać się również własną inicjatywą w przedstawianiu wniosków mających na celu usprawnienie działalności jednostki. Wnioski te naturalnie nie są dla kierownika jednostki wiążące, ponadto w odróżnieniu od zaleceń będących częścią sprawozdania z audytu niewdrożenia tych wniosków nie trzeba uzasadniać.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Marcin Dublaszewski

Źródło:

GP

Zdjęcia


Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama