reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Wsparcie finansowe inwestycji samorządowych z funduszy krajowych

Finansowanie inwestycji samorządowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych może być łatwiejsze dzięki kredytowi preferencyjnemu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Ponadto można skorzystać z  Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Fundusz Dopłat.


Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) utworzony został w celu wspierania rozwoju regionalnego poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy oraz ich związki, projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Fundusz, o którym mowa, dostępny jest w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki FRIK przeznacza się na:

• udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestorów;

• pokrywanie kosztów oceny wniosku o kredyt preferencyjny na pokrycie kosztów przygotowania projektu,

• pokrywanie kosztów emisji obligacji, wykup obligacji oraz spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na zasilenie Funduszu oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na zasilenie Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

• pokrywanie uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego związanych z udzielaniem preferencyjnych kredytów, egzekucji roszczeń wynikających z udzielonych kredytów oraz wydatków związanych z obsługą zadań Funduszu.

Do kosztów przygotowania projektów, które mają być współfinansowane ze środków europejskich zalicza się koszty opracowania studium wykonalności inwestycji, analizy kosztów i korzyści oraz pozostałej dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji.

Wysokość dofinansowania

Preferencyjne kredyty są oprocentowane w wysokości 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Od 31 stycznia tego roku stopa procentowa redyskonta weksli wynosi 5,50 proc.

Aby otrzymać taki kredyt, gmina lub związek gmin musi złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek w tej sprawie. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia wniosek w szczególności co do możliwości współfinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej. Warunkiem przyznania kredytu preferencyjnego na pokrycie kosztów przygotowania projektu jest pozytywna ocena wniosku.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów preferencyjnych na przygotowanie przez gminy oraz ich związki, projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, w wysokości nieprzekraczającej 80 proc. zaplanowanych kosztów netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, jednak nie więcej niż 500 tys. zł w odniesieniu do projektu.

Preferencyjne kredyty mogą być udzielane ze środków funduszu do wysokości kwot przewidzianych na te cele w rocznym planie finansowym Funduszu.

Wniosek o kredyty z FRIK

Kredyt preferencyjny na przygotowanie przez gminy oraz ich związki, projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, udzielany jest na wniosek gmin lub ich związków składany na formularzu według wzoru ustalonego przez BGK.

BGK w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku o udzielenie kredytu dokonuje oceny formalnej wniosku. Wniosek spełniający wymogi formalne podlega rejestracji w BGK z datą wpływu. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, BGK wzywa gminę lub związek gmin do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek taki podlega rejestracji z dniem wpływu uzupełnienia do BGK. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie BGK pozostawia bez rozpatrzenia.

BGK może żądać od gmin lub ich związków złożenia określonych dodatkowych dokumentów, jeżeli są one niezbędne do oceny możliwości uzyskania współfinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej.

Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje oceny wniosków w kolejności ich zarejestrowania, stosując następujące kryteria:

• możliwości sfinansowania przez inwestora co najmniej 20 proc. kosztów przygotowania projektu bez podatku od towarów i usług;

• zdolności inwestora do spłaty kredytu wraz z odsetkami;

• możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

W terminie 30 dni od zarejestrowania wniosku BGK na podstawie oceny:

• podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, w której w szczególności określa termin i warunki uruchomienia kredytu, termin i warunki spłaty kredytu;

• wzywa gminy lub jej związki do złożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora nie można dokonać oceny wniosku o kredyt lub

• podejmuje decyzję o odmowie udzielenia kredytu.

O podjętej decyzji bank niezwłocznie zawiadamia gminę lub związek gmin.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kajetan Kubicz

Adwokat i Senior Associate Kancelarii LTCA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama