Kategorie

Urzędy gmin i powiatów nie zapłacą za nieruchomości

Hanna Kmieciak
Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
inforCMS
Wyłączenie nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego z  opodatkowania dotyczy tylko nieruchomości  ściśle związanych z potrzebami tych organów. Rada gminy ma możliwość wprowadzenia zwolnienia przedmiotów opodatkowania zajętych na potrzeby instytucji i jednostek samorządu.

Mimo obowiązującej od 2003 roku regulacji prawnej co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości urzędów gminy nadal mają z tym zagadnieniem pewne kłopoty.

Brzmienie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych według zapisu obowiązującego w roku 2007 wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obowiązujące od 1 stycznia 2003 r. wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości przewiduje, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

Zwolnienie z podatku

Przed 1 stycznia 2003 r. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów i administracji samorządu terytorialnego podlegały zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia korzystały nie tylko nieruchomości zajęte na potrzeby organów, ale również administracji samorządowej. Przyjmowało się, że ze zwolnienia korzystały jednostki budżetowe gminy, powiatu, województwa, które miały w trwałym zarządzie nieruchomości komunalne służące realizacji zadań poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (np. zarządy dróg, urzędy pracy, inspekcje i straże). Zwolnienie z podatku pociągało za sobą obowiązek wykazywania tych przedmiotów opodatkowania w informacjach i deklaracjach na podatek od nieruchomości. Po zmianie ustawy, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, obowiązku takiego już nie ma.

Organy samorządu

W przedmiocie wyłączenia z opodatkowania nieruchomości zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego zasadnicze znaczenie ma pojęcie organów jednostek samorządu terytorialnego. W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organy jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu to, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu i zarząd powiatu. Organy województwa, zgodnie z art. 15 ustawy o samorządzie województwa, to zarząd województwa i sejmik województwa. Kierując się podstawową zasadą prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisów dotyczących ulg, zwolnień i wyłączeń podatkowych nie należy interpretować rozszerzająco, winno się przyjąć, że wyłączenie nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego z przedmiotów opodatkowania dotyczy tylko nieruchomości związanych ściśle z tymi organami, zajętych na potrzeby tych organów. Skoro ustawodawca zamierzał zastosować wyłączenie z opodatkowania tylko w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania, to dokonując takiego a nie innego zapisu art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uczynił to wyraźnie, wyliczając szczegółowo przedmioty opodatkowania objęte wyłączeniem - w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości będą podlegały przede wszystkim siedziby organów jednostek samorządu terytorialnego w budynkach odpowiednich urzędów, obsługujących funkcjonowanie tych organów. Zatem wyłączenie z opodatkowania nie odnosi się do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak komunalne osoby prawne, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe czy gospodarstwa pomocnicze.

 

Reklama

Ustawodawca z opodatkowania wyłączył nieruchomości lub ich części. Oznacza to, że wyłączenie to nie obejmuje wszystkich obiektów budowlanych. W pojęciu nieruchomości lub ich części nie mieszczą się np. budowle zajęte na potrzeby organów samorządu terytorialnego (np. tymczasowy parking przed urzędem gminy czy ogrodzenie). Nie będą one jednak podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z uwagi na to, że nie są to budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Problemem, na który należy zwrócić uwagę, jest kwestia opodatkowania nieruchomości należących, oddanych w użytkowanie jednostkom administracji samorządowej. Jak jest o tym mowa wyżej, wyłączenie z opodatkowania dotyczy tylko nieruchomości zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki administracji

Reklama

Takie jednostki administracji samorządowej, jak zakłady użyteczności publicznej, inspekcje, służby, straże, urzędy pracy, zarządy dróg, zarządy melioracji wodnych, biblioteki publiczne, ośrodki pomocy społecznej, itp. od 1 stycznia 2003 r. zobowiązane są do regulowania podatku od nieruchomości według stawek pozostałych. Aby jednak nie dochodziło do przekazywania środków publicznych, zwłaszcza gminnych, na regulowanie podatku od nieruchomości należnego tejże gminie, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje możliwość wprowadzenia przez radę gminy zwolnienia przedmiotów opodatkowania zajętych na potrzeby instytucji i jednostek organizacyjnych wymienionych wyżej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. I tak, chcąc zwolnić np. nieruchomości oddane do dyspozycji ochotniczej straży pożarnej, rada gminy może zwolnić z podatku nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku nieruchomości zajętych przez straż miejską czy Policję rada gminy może zwolnić z podatku nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego. Z kolei w przypadku zwolnienia nieruchomości zajętej przez bibliotekę gminną zwolnienie będzie dotyczyło nieruchomości lub ich części wykorzystywanych w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa. Ze zwolnień tych warto wyłączyć nieruchomości lub ich części, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatnicy korzystający ze zwolnień zobowiązani są w myśl art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych składać informacje oraz deklaracje o nieruchomościach zwolnionych.

HANNA KMIECIAK

gp@infor.pl

jest kierownikiem referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?