Kategorie

Dotacje unijne dla gmin i powiatów w formie zaliczek

Andrzej Okrasiński
W programach operacyjnych 2007 - 2013 istnieje możliwość otrzymania zaliczki na podstawie umowy o dofinansowanie. Ma to przyczynić się do realizacji większej liczby projektów przez biedne gminy.

Reklama

Zaliczki obok refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych są obecnie podstawowymi formami przyznawania dofinansowania w realizacji przedsięwzięć w ramach programów operacyjnych. Zasady i warunki udzielania zaliczek reguluje rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. nr 175, poz. 1232). Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać zaliczki, jeżeli mają zawartą umowę o dofinansowaniu i jeżeli dany program operacyjny oraz priorytet tego programu przewiduje także zaliczki (prefinansowanie) jako jedną z form dotowania przedsięwzięcia.

- Przykładowo weźmy projekty polegające na budowie i modernizacji dróg gminnych realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). W województwie wielkopolskim udostępniono dwa wzory umowy. Jeden, uwzględniający tylko płatności w formie refundacji, a drugi uwzględniający płatności zaliczkowe do wartości 20 proc. dofinansowania. Na przykład w RPO lubelskim, małopolskim i pomorskim umowa o dofinansowanie rozliczana będzie tylko w formie refundacji. Natomiast wszystkie projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą w 100 proc. prefinansowane - informuje Marcin Bzdyra z Eficom

Dla kogo zaliczka

Reklama

Zaliczkę może otrzymać gmina albo powiat, jeżeli w umowie o dofinansowaniu jest zapisana możliwość prefinansowania przedsięwzięcia. Jednostki samorządowe nie muszą ustanawiać zabezpieczenia prawnego lub majątkowego dla zaliczki, jak to jest w przypadku innych beneficjentów spoza sektora finansów publicznych.

Zaliczka może być wypłacona w jednej transzy lub w kilku transzach oraz w określonych wysokościach i terminach wypłaty. Ilość transz i ich wielkość jest uzależniona od warunków umowy o dofinansowaniu. Wypłata następnej transzy musi być poprzedzona rozliczeniem się z poprzedniej transzy. Jakakolwiek wypłata zaliczki lub jej części jest uzależniona od realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy i zgodnie z harmonogramem czasowym przedsięwzięcia, który jest częścią studium wykonalności albo częścią opisu projektu. Musi być zauważalny postęp w realizacji inwestycji. Należy ponadto zaznaczyć, że zgoda na dofinansowanie przedsięwzięcia nie zwalnia beneficjenta z posiadania wkładu własnego, jeżeli to przewiduje program operacyjny.

Mimo pewnych, niewielkich ograniczeń możliwość otrzymania zaliczki, jaka jest przewidziana w obecnych programach operacyjnych, daje duże szanse na realizację przedsięwzięć przez biedne gminy, których nie byłoby stać na budowę lub rozbudowę np. wodociągu, stacji uzdatniania wody lub rozbudowy szkoły gminnej. Nie trzeba wówczas stosować zamówień publicznych przy staraniu się o kredyt bankowy lub pożyczkę. To z kolei powoduje, że projekt będzie tańszy w obsłudze administracyjnej i finansowej oraz szybciej będzie zrealizowany. Wreszcie prefinansowanie zapewnia płynność finansową projektu unijnego. Według założeń, powołane wyżej rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 7 września 2007 r. przyczyni się do zwiększenia aktywności małych i wiejskich gmin.

Wysokość zaliczki

Beneficjent może otrzymać całość dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach. W jednej transzy będzie przekazywana zaliczka w przypadku projektów o niewielkich kosztach kwalifikowanych.

Rozliczanie każdej transzy zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta we wnioskach o płatność, złożonych do instytucji, która przyznała dofinansowanie. Wszystkie wydatki, na które przyznana była zaliczka, muszą być poświadczone fakturami albo rachunkami lub innymi dokumentami księgowymi. Rozliczenie danej transzy zaliczki, przynajmniej w 70 proc., warunkuje otrzymanie następnej transzy.

Beneficjent ma prawo w ramach realizacji projektu unijnego udzielić zaliczek bezpośrednim wykonawcom przedsięwzięcia, tj. firmom i innym instytucjom, wyłonionym na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). To spowoduje, że gminy, szczególnie z terenów wiejskich, będą mogły szybciej znaleźć wykonawców. Wysokość takiej zaliczki określona musi być w umowach o udzielenie zamówienia. Łączna wysokość tej zaliczki nie może być większa niż 20 proc. kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez beneficjenta, określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

Zaliczka udzielana wykonawcom może być przekazywana również w transzach. Poszczególne transze są przekazywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w umowie o udzielenie zamówienia. Zaliczkę można wypłacić tylko na wniosek wykonawcy. Podstawą rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej oraz inne dokumenty określone w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

Bez automatyzmu

Powołane rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego mówi o możliwości przyznania beneficjentowi zaliczki na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Zaliczka jest jedną z form dofinansowania realizacji projektu. To m.in. oznacza, że nie musi być przyznana każdemu beneficjentowi. Nie będzie ona przyznawana automatycznie. Dużo zależy od postanowień zawartych w opisach priorytetów i działań poszczególnych programów operacyjnych. Nie we wszystkich np. priorytetach RPO są przewidziane zaliczki. Dlatego gmina albo powiat starając się o dofinansowanie powinien najpierw sprawdzić, czy konkretny program operacyjny przewiduje otrzymanie zaliczki w ramach realizowanych priorytetów i działań. Następnie należy prefinansowanie wynegocjować, możliwie najkorzystniej. Idealnie będzie, gdy zaistnieje możliwość otrzymania zaliczki w wysokości sumy dofinansowania, czyli koszty kwalifikowane spłaciłyby się bez udziału finansowania zewnętrznego. To oszczędność czasu i pieniędzy.

ILE PRZEZNACZONE ZOSTANIE NA ZALICZKI

Możliwość otrzymania zaliczki na realizowanie przedsięwzięć w ramach programów operacyjnych 2007 - 2013 to możliwość dysponowania kapitałem już od początku realizacji projektu. Według planów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zaliczki zostanie wydane około 10 mld euro do końca 2015 r, spośród kwoty łącznej dotacji w ramach wszystkich programów operacyjnych, czyli 67 mld euro. Średnio, co roku na prefinansowanie będzie się wydawać około 1,25 mld euro.

JAK BĘDĄ WYPŁACANE ZALICZKI

Najważniejsze zasady, jakie będą obowiązywały przy wypłacie zaliczek na realizację projektów i inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu funduszy europejskich, to:

• wszystkie zaliczki będą przyznawane indywidualnie,

beneficjent (np. jednostka samorządu terytorialnego) będzie rozliczany skrupulatnie z każdej transzy zaliczki,

• zaliczki mogą być udzielone tylko na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które są opisane w projekcie i we wniosku o dotacje;

• rozliczanie zaliczki polegać będzie w szczególności na złożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowanych (faktur, rachunków albo podobnych dokumentów księgowych, w których będzie potwierdzenie zapłaty za wykonane usługi lub dostawy materiałów na rzecz beneficjenta, zgodnie z zasadami zamówień publicznych).

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. nr 175, poz. 1232).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.