reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Budowa lotnisk przez jednostki samorządu terytorialnego

Budowa lotnisk przez jednostki samorządu terytorialnego

Szybszy rozwój regionalnej i lokalnej sieci lotnisk w Polsce ma być łatwiejszy dzięki przekazaniu części lotnisk wojskowych samorządom.

 

Aby było to możliwe, konieczny jest w tej sprawie wniosek jednostki samorządu terytorialnego, opinie ministra infrastruktury i ministra obrony narodowej. Ostateczne przekazanie lotniska następuje na podstawie umowy podpisywanej z wojewodą. Zezwolenia na utworzenie lotniska wydaje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Trzeba pamiętać, że lotniska regionalne muszą spełniać np. procedury podejścia do lotnisk i lądowania.

 

Inwestycje związane z lotniskami na szczeblu regionalnym, tj. budowanie portów lokalnych, uzależnione są od zainteresowania władz samorządowych przystosowaniem lotnisk niekomunikacyjnych na potrzeby obsługi tego ruchu, a także realizacją zupełnie nowych inwestycji. Rola ministra infrastruktury ogranicza się do roli opiniotwórczej. W rządowym programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych wskazano m.in., iż z analizy obciążenia obecnie działających portów lotniczych wynika, iż zasadne jest uzupełnienie sieci portów regionalnych o pięć portów zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim oraz świętokrzyskim. Rozwój regionalnych portów lotniczych wspierany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z regionalnymi programami operacyjnymi (RPO) dla województw. Komisja Europejska wyraziła zgodę na dofinansowanie w latach 2007-2013 projektów lotniskowych zawartych w RPO na sumę ok. 245 mln euro. Nowe lotniska powstaną m.in. w Modlinie, Lublinie, Białymstoku, Zegrzu Pomorskim i Kamieniu Śląskim.

Dzięki inicjatywom lokalnym planowane są inwestycje w kilkanaście lokalnych portów turystyczno-biznesowych, m.in. w Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie, Nowym Targu i Starym Sączu.

Ważniejsze inwestycje, planowane i prowadzone obecnie w portach lotniczych, dotyczą z reguły wzrostu ich przepustowości. Duże znaczenie ma fakt współorganizacji przez Polskę mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 i konieczność zapewnienia obsługi zwiększonej liczbie podróżnych. Największe inwestycje planowane są w miastach, które stać się mają gospodarzami Euro 2012 - tj. w portach we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Modlinie oraz Krakowie i Katowicach.

Lotniska wojskowe

Łatwiejsze ma być obecnie przekazanie samorządom terytorialnym, w formie darowizny, lotnisk wojskowych, na których będą mogły powstawać lotniska cywilne. Od 22 sierpnia tego roku obowiązuje ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 144, poz. 901). Dokonanie darowizny konkretnego lotniska odbędzie się za pośrednictwem wojewody, jako organu administracji rządowej, po zaopiniowaniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego przez ministra obrony narodowej i ministra transportu. Niezbędne będzie też wyrażenie zgody na tę darowiznę przez ministra skarbu państwa. Zaproponowane rozwiązania wpłynąć mają korzystnie na rozwój gospodarczy społeczności lokalnych i zwiększą szanse regionów na wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz poprawią poziom zatrudnienia. Chodzi o lotniska znajdujące się w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) oraz przekazane Agencji Mienia Wojskowego, a niewykorzystywane na potrzeby wojska.

Jednostka samorządu terytorialnego, której zostanie darowane lotnisko, będzie mogła je wynajmować, wydzierżawiać lub użyczać innym podmiotom na okres nie krótszy niż 30 lat. 30 proc. dochodów uzyskanych z gospodarowania lotniskiem byłoby przekazywane na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Rozwój lotnisk regionalnych

Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii porty regionalne odprawiły więcej pasażerów niż port w Warszawie (9,9 mln wobec 9,3 mln). Ponadto odprawiły ładunki o masie 23 tys. ton (wzrost o 23 proc.) oraz obsłużyły 131 tys. operacji lotniczych. Działalność portów regionalnych odznacza się wyższą dynamiką. Odnotowały one wyższe wzrosty liczby odprawianych podróżnych niż lotnisko stołeczne (odpowiednio 36 proc. wobec 14 proc.). Lotniska regionalne są motorem rozwoju całego krajowego rynku transportu lotniczego. Analitycy oceniają, iż trend ten będzie utrzymany i porty regionalne kosztem Okęcia będą odprawiać coraz więcej pasażerów. Pociąga to za sobą konieczność inwestycji w budowę i rozbudowę lotnisk regionalnych.

5 ETAPÓW PRZEKAZANIA SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU LOTNISKA WOJSKOWEGO W FORMIE DAROWIZNY

1 Wniosek

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego musi złożyć do ministra infrastruktury wniosek o przekazanie jej lotniska wojskowego.

2 Opinia ministrów

Minister infrastruktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, opiniuje go pod kątem jego zgodności z polityką transportową i kieruje go niezwłocznie do ministra obrony marodowej, który w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania ocenia go pod kątem potrzeb realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa.

3 Zgoda na darowiznę

Minister infrastruktury przesyła swoją opinię i opinię ministra obrony do zainteresowanej przekazaniem lotniska wojskowego jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli samorząd terytorialny w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych opinii nie wycofa wniosku, minister infrastruktury kieruje przedmiotowy wniosek wraz opiniami do ministra skarbu państwa. Minister skarbu państwa po otrzymaniu tych dokumentów wyraża zgodę na dokonanie darowizny lotniska na rzecz samorządu.

4 Wygaśnięcie zarządu

Starosta, w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go o wyrażeniu przez ministra skarbu państwa zgody na przekazanie lotniska wojskowego, stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do przedmiotowej nieruchomości.

5 Umowa darowizny

Wojewoda oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego zawierają umowę darowizny lotniska wojskowego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia przez starostę wygaśnięcia trwałego zarządu do lotniska wojskowego jednostki organizacyjnej podległej ministrowi obrony narodowej.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama