Kategorie

Gmina może zabrać udzieloną bonifikatę

Adam Makosz
Adam Makosz
inforCMS
O obowiązku zwrotu udzielonej przez gminę bonifikaty decyduje data wtórnej sprzedaży lokalu, a nie data jego nabycia. Zasada ta nie dotyczy jednak przypadków, gdzie w akcie notarialnym zawarto zapisy o obowiązku zwrotu bonifikaty na starych zasadach.

Wszyscy najemcy mieszkań komunalnych, którzy wykupią je z przewidzianą przez gminę bonifikatą (nawet do 99 proc. wartości lokalu), nie muszą zwracać różnicy w cenie, nawet jeśli sprzedadzą nieruchomość przed upływem pięciu lat od dnia nabycia. Jest jednak to możliwe tylko wtedy, gdy uzyskane pieniądze przeznaczą na zakup innego lokalu lub cele mieszkaniowe. Bonifikatę będą musieli zwrócić jednak niektórzy właściciele, którzy wykupili lokale przed 22 października 2007 r.

Swoboda w obrocie

Reklama

Ułatwienia w obrocie mieszkaniami należącymi niegdyś do zasobów komunalnych przyniosła obowiązująca od 22 października 2007 r. nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do tamtego czasu osoba, która nabyła lokal komunalny z bonifikatą, a następnie przed upływem pięciu lat zbyła lub wykorzystała go na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, była zobowiązana na żądanie gminy do zwrotu kwoty równej udzielonej zniżce po jej waloryzacji. Obowiązek zwrotu bonifikaty nie obejmował jedynie przypadku zbycia nieruchomości nabytej z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz osoby bliskiej.

Na podstawie nowelizacji wspomnianej ustawy do jej art. 68 ust. 2a dodano punkty 4 i 5, które wyłączają obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie również w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, a także w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Celem nowelizacji art. 68 ust. 2 ustawy było zwiększenie swobody obrotu nieruchomościami (w tym lokalami mieszkalnymi) na rynku wtórnym, wykupionymi z zasobów publicznych.

Ograniczenia dla bliskich

Jednocześnie jednak wprowadzono pewne ograniczenia, dotyczące zasad zwrotu udzielonych bonifikat. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązującym do 21 października 2007 r., dopuszczalne było przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego nabytego z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz osoby bliskiej oraz wtórne zbycie przez nią nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu bez obowiązku zwrotu. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zlikwidowało tę lukę prawną. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji obciążył nie tylko pierwotnego nabywcę nieruchomości. Został rozciągnięty także na osobę bliską w przypadku, gdy jako wtórny nabywca nieruchomości sprzedanej z bonifikatą zbędzie ją lub wykorzysta na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem pięciu lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia (dziesięć lat w odniesieniu do nieruchomości niestanowiących lokali mieszkalnych).

Niejasne przepisy

Reklama

Zarówno samorządowcy, jak i prawnicy nie mają wątpliwości co do tego, że z nowych udogodnień mogą skorzystać wszyscy, którzy wykupili mieszkania komunalne po dacie wejścia w życie nowych przepisów. Problem pojawił się, gdy urzędy gmin zaczęły odwiedzać osoby, które podpisały akty notarialne przed 22 października 2007 r. Petenci starali się uzyskać informacje, czy mogą (nie tracąc jednocześnie bonifikaty) sprzedać swoje lokale mimo braku upływu pięcioletniego okresu przewidzianego ustawą.

Część gmin, jak i większość prawników uznała, że z nowych zasad mogą korzystać także osoby, które nabyły mieszkania komunalne przed dniem wejścia nowelizacji w życie. Stoją oni na stanowisku, że o obowiązku zwrotu bonifikaty nie decyduje nabycie mieszkania od gminy, ale jego zbycie przed upływem pięciu lat. Przywilej polegający na braku obowiązku zwrotu bonifikaty nie dotyczy więc samej transakcji sprzedaży i zawarcia związanej z nią umowy, ale konsekwencji, jakie ona wywiera, czyli wtórnej sprzedaży mieszkania. Nie ma przy tym znaczenia treść umów zawartych pomiędzy gminą a kupującym. Podkreślają oni jednocześnie, że jeżeli powszechnie obowiązujący przepis ustawy coś zmienia, to wchodzi na miejsce postanowień umownych. Zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty nie ma też w takim przypadku działania wstecznego. Przemawia za tym nawet wykładnia celowościowa nowelizowanych przepisów, zakładająca zwiększenie obrotu nieruchomościami wykupionymi z zasobów publicznych.

Przywilej nie dla wszystkich

Część urzędników uznaje jednak, że osoby, które nabyły mieszkania komunalne w trybie wcześniej obowiązujących przepisów, nie mogą obecnie korzystać z udogodnień. Zwracają oni uwagę na fakt, że sprzedaż mieszkania z bonifikatą następuje na podstawie wiążącej obie strony umowy notarialnej, gdzie strony godzą się na określone w niej warunki. O rozwiązanie problemu prawnego poprosiliśmy ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury. Według nich obowiązujące od dnia 22 października 2007 r. nowe zasady zbywania mieszkań komunalnych nabytych z bonifikatą mają zastosowanie do przypadków, w których sprzedaż lokalu mieszkalnego przez osobę, która nabyła lokal z zasobu publicznego, nastąpi po tej dacie. Nie ma w tej sytuacji znaczenia data nabycia mieszkania od gminy. Obowiązek zwrotu bonifikaty powstaje bowiem z chwilą sprzedaży nieruchomości, tym samym rozstrzygając o zwolnieniu z tego obowiązku należy mieć na względzie datę wtórnej sprzedaży lokalu, a nie datę jego nabycia od gminy, a tym samym należy zastosować przepisy obowiązujące w dacie wtórnej sprzedaży lokalu.

Ministerstwo zaznaczyło jednak, że zasada powyższa nie dotyczy przypadków, w których sprzedaż lokalu nastąpiła po dniu 22 października 2007 r., ale w akcie notarialnym nabycia lokalu od gminy zawarty został zapis dotyczący zwrotu bonifikaty, odnoszący się bezpośrednio do uprzednio obowiązującej treści przepisu art. 68 ust. 2 i 2a ustawy. W takich sytuacjach nadrzędne znaczenie mają ustalenia aktu notarialnego, które są wiążące dla obu stron umowy, niezależnie od faktu zmiany stanu prawnego.

WARUNKI WYKUPIENIA MIESZKANIA KOMUNALNEGO

Prawo do wykupu ma najemca budynku mieszkający w lokalu przeznaczonym przez gminę do sprzedaży.

• Mieszkanie komunalne mogą kupić wyłącznie osoby, które zawarły z gminą umowę najmu na czas nieograniczony

• Z preferencyjnych cen nie mogą skorzystać jednak ci, którzy zalegają z opłatą czynszu lub innych opłat z tytułu najmu lokalu

• Wykupienie lokalu komunalnego będzie niemożliwe, jeżeli znajduje się on na gruncie przeznaczonym do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

• Nie można nabyć lokalu socjalnego czy znajdującego się w budynku przeznaczonym do rozbiórki

BEZ ZWROTU BONIFIKATY

Obowiązek zwrotu bonifikaty przed upływem pięciu lat od dnia zakupu nie ma zastosowania w przypadku:

• zbycia na rzecz osoby bliskiej,

• zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,

• zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,

• zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,

• sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

ADAM MAKOSZ

adam.makosz@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218).

 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?