| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium odgrywa bardzo ważną rolę w procesie udzielania zamówień publicznych. Nie jest to instytucja nowa przy tego typu przedsięwzięciach, jednak w dalszym ciągu interpretacja ustawowych zasad dotyczących wnoszenia, rozliczania i zwrotu tej formy zabezpieczenia oferty rodzi liczne problemy – zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

W treści aktów prawnych zaliczanych do systemu zamówień publicznych nie znajdziemy definicji wadium. Zgodnie jednak z art. 14 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), odsyłającym do stosowania przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.) – definicji tego terminu należy szukać w przepisach prawa cywilnego. Dlatego można tu przytoczyć definicję zawartą w art. 704 k.c., zgodnie z którą w warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji lub przetargu powinien – pod rygorem niedopuszczenia do nich – wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).

Wadium zostało zatem zdefiniowane jako dodatkowe zastrzeżenie w warunkach aukcji lub przetargu, uzależniające dopuszczenie potencjalnych uczestników do udziału w prowadzonym postępowaniu od wpłacenia przez nich organizatorowi określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenia jej zapłaty.

W drugim, ścisłym znaczeniu wadium oznacza właśnie tę sumę, którą uczestnik ma zapłacić, lub której zapłatę ma zabezpieczyć.

Wadium spełnia dwie funkcje:

1) stanowi warunek uczestnictwa w aukcji lub przetargu – jest przesłanką związania organizatora wobec tego uczestnika ogłoszeniem i warunkami przetargu,

2) stanowi zabezpieczenie zawarcia umowy, jeżeli nie zostaje ona zawarta w wyniku aukcji czy przetargu.

W razie niewniesienia wadium organizator może nie dopuścić uczestnika do aukcji lub przetargu, czyli bez negatywnych konsekwencji prawnych nie reagować na dokonywane przez niego czynności. Wadium jest również (a może przede wszystkim) barierą finansową, zapewniającą udział w przetargu wyłącznie podmiotów rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy.

Mimo że definicja wadium zawarta w k.c. nie do końca odpowiada tej instytucji na gruncie upzp, to jednak pozwala na zrozumienie jego natury i istoty w systemie zamówień publicznych.

Na temat roli wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wielokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza. Zgodnie z tezą wyroku KIO z 27 kwietnia 2009 r. (sygn akt KIO/UZP 488/09): (...) wadium ma zabezpieczać prawidłowy przebieg postępowania o zamówienie publiczne. Pełni więc funkcję dyscyplinującą wykonawców i ma powstrzymywać ich przed niezgodnymi z prawem zachowaniami utrudniającymi zawarcie umowy o zamówienie publiczne (...).

Forma wniesienia wadium

Obowiązek żądania wniesienia wadium przez zamawiających stosujących przepisy upzp uzależniony jest wprost od wartości przedmiotu zamówienia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »