Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Azbest - obowiązki właścicieli, zarządców, wykonawców prac i przewoźników

dr Hanna Sztrantowicz
Przepisy nakładają sporo obowiązków na właścicieli i zarządców nieruchomości na których znaleźć można materiały azbestowe oraz na podmioty usuwające i przewożące azbest.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania na obszar Polski wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec ( Dz. U. Nr 101 poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.).

Wobec tego zakazu ważnym staje się przypominanie i egzekwowanie obowiązków nałożonych na:

•    właścicieli lub zarządców obiektów zawierających azbest,

•    wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

•    firmy transportujące odpady azbestowe

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Obowiązki właścicieli lub zarządców:

•    przeprowadzenie inwentaryzacji ( spisu z natury) wyrobów zawierających azbest  (istnieje możliwość, że gmina zleca inwentaryzację azbestu na całym swoim terenie), przy inwentaryzacji należy dokonać identyfikacji ich rodzaju i ilości,

•    sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest„ jeśli wyroby są w dobrym stanie - powtórzenie oceny po 5 latach, jeśli jest do 3% uszkodzonej powierzchni - powtórzenie oceny po roku

•    oznakowanie miejsc gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem,

•    zaznaczenie na planach obiektu miejsc zawierających azbest,

•    jeśli znajdują się wyroby „miękkie” – azbest krokidolit , należy prowadzić monitoring zanieczyszczeń powietrza,

•    uzyskanie pozwolenia na budowę (remont) na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych, wniosek powinien być sporządzony zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

•    poinformowanie użytkowników obiektu oraz obiektów w bliskim sąsiedztwie o usuwaniu niebezpiecznych materiałów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i ich sposobach zabezpieczania,

•    wybranie wykonawcy  prac rozbiórkowych oraz oczyszczenie budynku i terenu  (posiadającego uprawnienie i zezwolenia),

•     uzyskanie od wykonawcy prac po ich zakończeniu, oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    Oświadczenie przechowywać przez co najmniej 5 lat wraz z kopią karty przekazania odpadu ( azbestu) na składowisko.

2. Obowiązki wykonującego demontaż elementów zawierających azbest:

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach „ wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

I. Prace przygotowawcze:

•    opracowanie przez wytwarzającego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest ( powyżej 100 kg/rok)  i uzyskanie jego zatwierdzenia przez marszałka właściwego dla siedziby – wytwarzanie dotyczy całego obszaru RP,

•    opracowanie planu prac w ty m.in.

1.    określenie ilości wytworzonych odpadów do usunięcia,

2.    ustalenie odpowiednich sposobów usuwania,

3.    określenie metod pracy z uwzględnieniem stosowanych środków technicznych,

4.    określenie sposobów eliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

•    przygotowanie miejsca na magazynowanie wytworzonych odpadów, miejsce musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi np.: Uwaga! Zagrożenie azbestem!

•    przygotowanie listy pracowników, pracownicy muszą być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronną , przeszkolenie wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem: pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących, szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.(Dz.U. Nr 216 poz 1824 ), przez upoważnioną instytucję i potwierdzone odpowiednim dokumentem

•    organizacja zaplecza: urządzenia sanitarno - higieniczne ( z możliwością spłukania całego ciała), szatnie brudne i czyste, pomieszczenia do spożywania posiłków,

•    przygotowanie narzędzi i środków technicznych,

•    opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003 r) w tym m.in.:

1.    informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót,

2.    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

3.    określenie sposobów przemieszczania i magazynowania wytworzonych odpadów niebezpiecznych,

4.    zasady nadzoru nad pracownikami:

•    zapoznanie pracowników z planem prac i planem bezpieczeństwa,

•    przygotowanie dokumentów : karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska ( Dz. U. Nr 152 poz.1736 z 2001 r)

II. Prace polegające na usuwaniu - wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych:

•    zabezpieczenie obiektu: ogrodzenie taśmami biało - czerwonymi i umieszczenie tablic ostrzegawczych, osłonięcie miejsca prac od strony ciągów pieszych , przy pracach elewacyjnych obiekt musi być zasłonięty kurtynami do samej ziemi, teren wokół kurtyn musi być wyłożony grubą folią oczyszczaną po każdej zmianie, obiekty  przylegające do strefy prac muszą mieć uszczelnione okna i drzwi

•    wytwarzanie odpadów niebezpiecznych - wymagania:

1.    utrzymywanie w stanie wilgotnym powierzchni które są usuwane

2.    używanie wyłącznie ręcznych narzędzi lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w worki odciągające powietrze

•    pakowanie odpadów : po każdej zmianie odpady powinny być szczelnie opakowane folią z polietylenu lub polipropylenu o grubości 0,2 mm , zamykane poprzez zgrzewanie lub taśmą lepiącą, pakowanie powinno być od razu w opakowania do składowania,

•    oznakowanie opakowanych odpadów w sposób określony dla azbestu, etykietki powinny być odporne na uszkodzenia,

•    magazynowanie wytworzonych odpadów azbestowych w miejscach wcześniej wyznaczonych,

•    wystawienie kart ewidencji odpadów,

•    oczyszczanie terenu z pozostałości azbestu, codzienne czyszczenie strefy prac, terenu bezpośrednio przyległego, dróg wewnętrznych, maszyn, niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho i czyszczenie narzędzi sprężonym powietrzem,

•    przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    przedstawienie właścicielowi obiektu wyników badań powietrza jeśli:

1.    wyroby były mocno uszkodzone

2.    wyroby zawierały azbest krokidolit

3.    wyroby były w zamkniętych  pomieszczeniach

Czytaj także: Azbest – niebezpieczny odpad i palący problem samorządów>>

3. Obowiązki transportującego odpady azbestowe:

•    uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby, zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – zezwolenie na cały obszar RP

•    odebranie odpadów i karty przekazania od wytwarzającego

•    przygotowanie pojazdu do przewozu azbestu – wyłożenie paki folią, zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem, oznakowanie zgodnie z umową ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz. 1986 z 2002 r),

•    wystawienie dokumentu przewozowego z opisem towarów ( odpadów) niebezpiecznych,

•    posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 237 poz.2011 z 2002 r),

•    posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz.1987 z 2002 r),

•    oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR,

•    przekazanie azbestu następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie na karcie przekazania odpadów.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest>>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów>>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia>>

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów>>

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy opłaca się studiować? Sprawdź w systemie ELA

  6 czerwca 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) już ósmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

  Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" w 2023 r.

  Dziś odbędzie się kolejna edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam", podczas której uczniowie w całej Polsce w tym samym czasie będą czytać dla przyjemności. Jej celem jest stworzenie u dzieci i młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką.

   

  Jak zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP?

  Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP.

  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Ile kredyt studenckich zaciągnęli studenci w 2022 r.? Czy zmieni się kryterium dochodowe w 2023 r.?

  W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów.

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych.