REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Azbest - obowiązki właścicieli, zarządców, wykonawców prac i przewoźników

dr Hanna Sztrantowicz

REKLAMA

Przepisy nakładają sporo obowiązków na właścicieli i zarządców nieruchomości na których znaleźć można materiały azbestowe oraz na podmioty usuwające i przewożące azbest.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania na obszar Polski wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec ( Dz. U. Nr 101 poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.).

REKLAMA

Wobec tego zakazu ważnym staje się przypominanie i egzekwowanie obowiązków nałożonych na:

•    właścicieli lub zarządców obiektów zawierających azbest,

•    wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

•    firmy transportujące odpady azbestowe

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Obowiązki właścicieli lub zarządców:

REKLAMA

•    przeprowadzenie inwentaryzacji ( spisu z natury) wyrobów zawierających azbest  (istnieje możliwość, że gmina zleca inwentaryzację azbestu na całym swoim terenie), przy inwentaryzacji należy dokonać identyfikacji ich rodzaju i ilości,

•    sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest„ jeśli wyroby są w dobrym stanie - powtórzenie oceny po 5 latach, jeśli jest do 3% uszkodzonej powierzchni - powtórzenie oceny po roku

•    oznakowanie miejsc gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem,

•    zaznaczenie na planach obiektu miejsc zawierających azbest,

•    jeśli znajdują się wyroby „miękkie” – azbest krokidolit , należy prowadzić monitoring zanieczyszczeń powietrza,

•    uzyskanie pozwolenia na budowę (remont) na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych, wniosek powinien być sporządzony zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

•    poinformowanie użytkowników obiektu oraz obiektów w bliskim sąsiedztwie o usuwaniu niebezpiecznych materiałów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i ich sposobach zabezpieczania,

•    wybranie wykonawcy  prac rozbiórkowych oraz oczyszczenie budynku i terenu  (posiadającego uprawnienie i zezwolenia),

•     uzyskanie od wykonawcy prac po ich zakończeniu, oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    Oświadczenie przechowywać przez co najmniej 5 lat wraz z kopią karty przekazania odpadu ( azbestu) na składowisko.

2. Obowiązki wykonującego demontaż elementów zawierających azbest:

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach „ wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

I. Prace przygotowawcze:

•    opracowanie przez wytwarzającego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest ( powyżej 100 kg/rok)  i uzyskanie jego zatwierdzenia przez marszałka właściwego dla siedziby – wytwarzanie dotyczy całego obszaru RP,

•    opracowanie planu prac w ty m.in.

1.    określenie ilości wytworzonych odpadów do usunięcia,

2.    ustalenie odpowiednich sposobów usuwania,

3.    określenie metod pracy z uwzględnieniem stosowanych środków technicznych,

4.    określenie sposobów eliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

•    przygotowanie miejsca na magazynowanie wytworzonych odpadów, miejsce musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi np.: Uwaga! Zagrożenie azbestem!

REKLAMA

•    przygotowanie listy pracowników, pracownicy muszą być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronną , przeszkolenie wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem: pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących, szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.(Dz.U. Nr 216 poz 1824 ), przez upoważnioną instytucję i potwierdzone odpowiednim dokumentem

•    organizacja zaplecza: urządzenia sanitarno - higieniczne ( z możliwością spłukania całego ciała), szatnie brudne i czyste, pomieszczenia do spożywania posiłków,

•    przygotowanie narzędzi i środków technicznych,

•    opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003 r) w tym m.in.:

1.    informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót,

2.    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

3.    określenie sposobów przemieszczania i magazynowania wytworzonych odpadów niebezpiecznych,

4.    zasady nadzoru nad pracownikami:

•    zapoznanie pracowników z planem prac i planem bezpieczeństwa,

•    przygotowanie dokumentów : karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska ( Dz. U. Nr 152 poz.1736 z 2001 r)

II. Prace polegające na usuwaniu - wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych:

•    zabezpieczenie obiektu: ogrodzenie taśmami biało - czerwonymi i umieszczenie tablic ostrzegawczych, osłonięcie miejsca prac od strony ciągów pieszych , przy pracach elewacyjnych obiekt musi być zasłonięty kurtynami do samej ziemi, teren wokół kurtyn musi być wyłożony grubą folią oczyszczaną po każdej zmianie, obiekty  przylegające do strefy prac muszą mieć uszczelnione okna i drzwi

•    wytwarzanie odpadów niebezpiecznych - wymagania:

1.    utrzymywanie w stanie wilgotnym powierzchni które są usuwane

2.    używanie wyłącznie ręcznych narzędzi lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w worki odciągające powietrze

•    pakowanie odpadów : po każdej zmianie odpady powinny być szczelnie opakowane folią z polietylenu lub polipropylenu o grubości 0,2 mm , zamykane poprzez zgrzewanie lub taśmą lepiącą, pakowanie powinno być od razu w opakowania do składowania,

•    oznakowanie opakowanych odpadów w sposób określony dla azbestu, etykietki powinny być odporne na uszkodzenia,

•    magazynowanie wytworzonych odpadów azbestowych w miejscach wcześniej wyznaczonych,

•    wystawienie kart ewidencji odpadów,

•    oczyszczanie terenu z pozostałości azbestu, codzienne czyszczenie strefy prac, terenu bezpośrednio przyległego, dróg wewnętrznych, maszyn, niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho i czyszczenie narzędzi sprężonym powietrzem,

•    przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    przedstawienie właścicielowi obiektu wyników badań powietrza jeśli:

1.    wyroby były mocno uszkodzone

2.    wyroby zawierały azbest krokidolit

3.    wyroby były w zamkniętych  pomieszczeniach

Czytaj także: Azbest – niebezpieczny odpad i palący problem samorządów>>

3. Obowiązki transportującego odpady azbestowe:

•    uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby, zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – zezwolenie na cały obszar RP

•    odebranie odpadów i karty przekazania od wytwarzającego

•    przygotowanie pojazdu do przewozu azbestu – wyłożenie paki folią, zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem, oznakowanie zgodnie z umową ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz. 1986 z 2002 r),

•    wystawienie dokumentu przewozowego z opisem towarów ( odpadów) niebezpiecznych,

•    posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 237 poz.2011 z 2002 r),

•    posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz.1987 z 2002 r),

•    oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR,

•    przekazanie azbestu następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie na karcie przekazania odpadów.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest>>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów>>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia>>

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów>>

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sektor Publiczny

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Dla nauczycieli: co najmniej 15% podwyżki, 500 zł dodatku za wychowawstwo, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, godzinach ponadwymiarowych. ZNP i NSZZ Solidarność do MEN: sprawy do pilnego załatwienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA