Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Azbest - obowiązki właścicieli, zarządców, wykonawców prac i przewoźników

dr Hanna Sztrantowicz
Przepisy nakładają sporo obowiązków na właścicieli i zarządców nieruchomości na których znaleźć można materiały azbestowe oraz na podmioty usuwające i przewożące azbest.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania na obszar Polski wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec ( Dz. U. Nr 101 poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.).

Wobec tego zakazu ważnym staje się przypominanie i egzekwowanie obowiązków nałożonych na:

•    właścicieli lub zarządców obiektów zawierających azbest,

•    wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

•    firmy transportujące odpady azbestowe

1. Obowiązki właścicieli lub zarządców:

•    przeprowadzenie inwentaryzacji ( spisu z natury) wyrobów zawierających azbest  (istnieje możliwość, że gmina zleca inwentaryzację azbestu na całym swoim terenie), przy inwentaryzacji należy dokonać identyfikacji ich rodzaju i ilości,

•    sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest„ jeśli wyroby są w dobrym stanie - powtórzenie oceny po 5 latach, jeśli jest do 3% uszkodzonej powierzchni - powtórzenie oceny po roku

•    oznakowanie miejsc gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem,

•    zaznaczenie na planach obiektu miejsc zawierających azbest,

•    jeśli znajdują się wyroby „miękkie” – azbest krokidolit , należy prowadzić monitoring zanieczyszczeń powietrza,

•    uzyskanie pozwolenia na budowę (remont) na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych, wniosek powinien być sporządzony zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

•    poinformowanie użytkowników obiektu oraz obiektów w bliskim sąsiedztwie o usuwaniu niebezpiecznych materiałów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i ich sposobach zabezpieczania,

•    wybranie wykonawcy  prac rozbiórkowych oraz oczyszczenie budynku i terenu  (posiadającego uprawnienie i zezwolenia),

•     uzyskanie od wykonawcy prac po ich zakończeniu, oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    Oświadczenie przechowywać przez co najmniej 5 lat wraz z kopią karty przekazania odpadu ( azbestu) na składowisko.

2. Obowiązki wykonującego demontaż elementów zawierających azbest:

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach „ wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

I. Prace przygotowawcze:

•    opracowanie przez wytwarzającego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest ( powyżej 100 kg/rok)  i uzyskanie jego zatwierdzenia przez marszałka właściwego dla siedziby – wytwarzanie dotyczy całego obszaru RP,

•    opracowanie planu prac w ty m.in.

1.    określenie ilości wytworzonych odpadów do usunięcia,

2.    ustalenie odpowiednich sposobów usuwania,

3.    określenie metod pracy z uwzględnieniem stosowanych środków technicznych,

4.    określenie sposobów eliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

•    przygotowanie miejsca na magazynowanie wytworzonych odpadów, miejsce musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi np.: Uwaga! Zagrożenie azbestem!

•    przygotowanie listy pracowników, pracownicy muszą być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronną , przeszkolenie wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem: pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących, szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.(Dz.U. Nr 216 poz 1824 ), przez upoważnioną instytucję i potwierdzone odpowiednim dokumentem

•    organizacja zaplecza: urządzenia sanitarno - higieniczne ( z możliwością spłukania całego ciała), szatnie brudne i czyste, pomieszczenia do spożywania posiłków,

•    przygotowanie narzędzi i środków technicznych,

•    opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003 r) w tym m.in.:

1.    informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót,

2.    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

3.    określenie sposobów przemieszczania i magazynowania wytworzonych odpadów niebezpiecznych,

4.    zasady nadzoru nad pracownikami:

•    zapoznanie pracowników z planem prac i planem bezpieczeństwa,

•    przygotowanie dokumentów : karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska ( Dz. U. Nr 152 poz.1736 z 2001 r)

II. Prace polegające na usuwaniu - wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych:

•    zabezpieczenie obiektu: ogrodzenie taśmami biało - czerwonymi i umieszczenie tablic ostrzegawczych, osłonięcie miejsca prac od strony ciągów pieszych , przy pracach elewacyjnych obiekt musi być zasłonięty kurtynami do samej ziemi, teren wokół kurtyn musi być wyłożony grubą folią oczyszczaną po każdej zmianie, obiekty  przylegające do strefy prac muszą mieć uszczelnione okna i drzwi

•    wytwarzanie odpadów niebezpiecznych - wymagania:

1.    utrzymywanie w stanie wilgotnym powierzchni które są usuwane

2.    używanie wyłącznie ręcznych narzędzi lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w worki odciągające powietrze

•    pakowanie odpadów : po każdej zmianie odpady powinny być szczelnie opakowane folią z polietylenu lub polipropylenu o grubości 0,2 mm , zamykane poprzez zgrzewanie lub taśmą lepiącą, pakowanie powinno być od razu w opakowania do składowania,

•    oznakowanie opakowanych odpadów w sposób określony dla azbestu, etykietki powinny być odporne na uszkodzenia,

•    magazynowanie wytworzonych odpadów azbestowych w miejscach wcześniej wyznaczonych,

•    wystawienie kart ewidencji odpadów,

•    oczyszczanie terenu z pozostałości azbestu, codzienne czyszczenie strefy prac, terenu bezpośrednio przyległego, dróg wewnętrznych, maszyn, niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho i czyszczenie narzędzi sprężonym powietrzem,

•    przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    przedstawienie właścicielowi obiektu wyników badań powietrza jeśli:

1.    wyroby były mocno uszkodzone

2.    wyroby zawierały azbest krokidolit

3.    wyroby były w zamkniętych  pomieszczeniach

Czytaj także: Azbest – niebezpieczny odpad i palący problem samorządów>>

3. Obowiązki transportującego odpady azbestowe:

•    uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby, zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – zezwolenie na cały obszar RP

•    odebranie odpadów i karty przekazania od wytwarzającego

•    przygotowanie pojazdu do przewozu azbestu – wyłożenie paki folią, zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem, oznakowanie zgodnie z umową ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz. 1986 z 2002 r),

•    wystawienie dokumentu przewozowego z opisem towarów ( odpadów) niebezpiecznych,

•    posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 237 poz.2011 z 2002 r),

•    posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz.1987 z 2002 r),

•    oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR,

•    przekazanie azbestu następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie na karcie przekazania odpadów.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest>>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów>>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia>>

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów>>

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MKiŚ: ponad 870 mln zł z UE na program "Mój prąd"
  Ponad 870 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie dla obywateli w ramach programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" - poinformował w piątek resort klimatu i środowiska.
  Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. – zasady, terminy, jakie przedmioty na egzaminie?
  W roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju. Jest to termin główny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.
  Warszawa: Od 1 czerwca 2022 r. bilet metropolitalny można będzie doładować w biletomacie
  Dobra wiadomość dla mieszkańców podwarszawskich gmin. Od środy 1 czerwca 2022 r. bilet metropolitalny będzie można doładować w jednym z ponad 3,2 tys. biletomatów stacjonarnych i mobilnych.
  Niedopuszczalność powierzenia obowiązków skarbnika
  W przypadku stanowiska skarbnika nie ma prawnej możliwości powołania "osoby pełniącej obowiązki". Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają takiego działania. Rada gminy nie jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie powołania pełniącego obowiązki skarbnika nawet w sytuacji, w której zwolnienie tego stanowiska nastąpiło w sposób nagły i niespodziewany, a pozostawanie bez skarbnika wpływa negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie gminy.
  Wyjątki od zasady użycia środków komunikacji elektronicznej
  Ogólną zasadą obowiązującą na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej. Odstąpienie od tej reguły jest możliwe, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach oraz jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie.
  Jak utworzyć młodzieżową radę gminy?
  Przepisy ustrojowe nakładają na gminę obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy - w tym wśród młodzieży. Jedną z form realizacji tego zadania jest utworzenie młodzieżowej rady gminy. W ten sposób przyznaje się młodzieży (w tym organizacjom młodzieżowym) możliwość bezpośredniego oddziaływania na życie publiczne lokalnej społeczności.
  Jak spędza wolny czas Iga Świątek? We wtorek będzie obchodziła urodziny!
  French Open - nawet w dni bez meczu Świątek nie ma wiele wolnego czasu.
  Świadczenia pieniężne 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Ukraińcom. Aktywny wzór wniosku o 40 zł [rozporządzenie z 4 maja 2022 r. Dz.U. poz. 1020 r.]
  Świadczenia pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ukraińskich uchodźców. Aktywny wzór wniosku o 40 zł [rozporządzenie z 4 maja 2022 r. Dz.U. poz. 1020 r.]
  Szkoły wolą zatrudniać nauczycieli-emerytów i dają nadgodziny zamiast nowych etatów
  W zeszłym roku o tej porze w kuratoryjnych bazach było ok. 13 tys. ofert pracy dla nauczycieli. W tym – prawie 4 tys. mniej. Nie wynika z tego, że szkoły nie szukają nauczycieli.
  Zdaniem rządu pensje nauczycieli wzrosły w kilka lat o 34%, a niskim pensjom są winne samorządy
  Od kilku lat podnosimy wynagrodzenia nauczycieli. Wliczając maj tego roku, to o 34 proc. więcej w ostatnich latach – mówi Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
  Na zmianach w PIT tylko Poznań stracił 600 mln zł
  Zmiany w Polskim Ładzie obniżające podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz inflacja kilkukrotnie wyższa od przewidywanej przed rokiem odbijają się na finansach miast. Ograniczają bowiem ich przychody, pochodzące w największym stopniu z podatku dochodowego, oraz zwiększają wydatki z powodu coraz szybciej rosnących kosztów inwestycji. Sytuacji nie poprawiają też wojna w Ukrainie i napływ uchodźców oraz pandemia, choć nie są to najistotniejsze problemy dla budżetów samorządów.
  UE żąda od Polski oskładkowania umów zlecenia i o dzieło. Polska spełni to żądanie?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin – wskazuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna”.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: język obcy [26 V 2022 r.]
  26 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie pisemny egzamin ósmoklasistów z języka obcego nowożytnego - to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki. Do egzaminu przystąpi ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  Podwyżka dla 460 000 pracowników służby zdrowia za 7,2 mld zł od lipca 2022 r.
  Planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.
  Czarnek: W 2023 r. 1 mld 300 tys. zł na etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów. W 2022 r. 700 mln zł
  Od 1 września do polskich szkół trafi 520 mln zł na dodatkowe etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Małpia ospa - objawy, przebieg choroby, leczenie. Jak można się zarazić?
  W ostatnich tygodniach już w dziewięciu krajach Europy: Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, Belgii i Francji, a także w USA, Kanadzie i Australii wykryte zostały przypadki małpiej ospy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że człowiek nie tak łatwo może się nią zarazić. Druga, że charakteryzuje się znacznie mniejszą śmiertelnością niż ospa prawdziwa, która została wyeliminowana w ubiegłym wieku. Co trzeba wiedzieć o małpiej ospie? Jak można się zarazić? Jakie są objawy i przebieg tej choroby? Jak leczyć małpią ospę?
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.
  Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. Stanie się to 1 stycznia 2023 r. Umowy wykazywane w Rejestrze Umów Publicznych będą miały wartość co najmniej 5000 zł. Sejm zwiększył więc limit minimalny dla umów wynoszący 500 zł.
  500+ dla Ukraińców, którzy w ciągu 3 dni stawią się na wezwanie. Kolejna nowelizacja specustawy
  Informacje o dacie wyjazdu uchodźców ZUS lub gminy będą otrzymywać od Straży Granicznej. Będą mogły też wezwać pobierających pomoc do stawiennictwa.
  Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: matematyka [25 V 2022 r.]
  Dziś pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego.
  WHO: małpią ospę da się powstrzymać
  Choć rozprzestrzenianie się małpiej ospy jest czymś niespotykanym, wirusa da się powstrzymać - powiedziała we wtorek 24 maja 2022 r. Sylvie Briand, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi). Według danych WHO poza Afryką - gdzie zwykle odnotowuje się zakażenia wirusem - potwierdzono dotąd 131 przypadków małpiej ospy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.
  Jak skorygować złożoną deklarację CEEB [termin do 30 czerwca 2022 r.]
  Możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach, ulepszone wyszukiwanie punktów adresowych, możliwość samodzielnego resetu hasła przez gminnego administratora i stopniowania uprawnień użytkowników w danej gminie to tylko część z nowych funkcjonalności wprowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w systemie do składania deklaracji CEEB.
  Rząd pracuje nad zmianą kilometrówki w 2022 r. MF postuluje liczenie kilometrówki od mocy silnika a nie pojemności [Interpelacja]
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w zasadach stosowania kilometrówki. Ministerstwo Finansów postuluje, aby zrezygnować z liczenia kilometrówki według pojemności silnika na rzecz mocy silnika.