| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego

O bezpieczeństwie przeciwpożarowym mówi się najczęściej przy okazji pożarów niosących za sobą wielkie szkody majątkowe, a niekiedy nawet ofiary śmiertelne. Wówczas przypomina się, że dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest konieczna i stanowi niezwykle ważny obowiązek nakładany z mocy ustawy na konkretne osoby.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 u.ppoż. właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

•    przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

•    wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

•    zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

•    zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

•    przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

•    zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

•    ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Naturalne jest, że to właściciel budynku, obiektu, czy terenu jest w pierwszej kolejności zobowiązany do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, ale sytuacja może się zmienić, kiedy nimi zarządza lub takowe użytkuje inny podmiot. W takim wypadku obowiązki właściciela z zakresu ochrony ppoż. danego budynku, obiektu lub terenu przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie (art.4 ust.1 u.ppoż.).

O zakresie przejętych obowiązków decyduje treść umowy o zarząd, czy umowy skutkującej uprawnieniem do użytkowania wymienionych dóbr. Pod pojęciem zarządzania budynkiem, obiektem lub terenem, w rozumieniu art. 4 ust. 1a u.ppoż., należy rozumieć zarówno bieżące administrowanie, jak i zapewnienie gospodarowania nimi zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności poprzez zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej oraz właściwej i bezpiecznej ich eksploatacji. 

Natomiast użytkowanie budynku, obiektu lub terenu, to gospodarowanie tymi dobrami zgodnie z ich przeznaczeniem i na podstawie określonego tytułu prawnego, w szczególności na podstawie umowy o użytkowanie (art.252 k.c. ), umowy najmu (art. 659 §1 k.c.), czy umowy dzierżawy (art. 693 §1 k.c.).

W przypadku, gdy umowa o zarząd lub obejmująca użytkowanie budynku, obiektu, czy terenu nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na tej osobie, która faktycznie włada tymże budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »