| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jednorazowy dodatek uzupełniający a trzynastka

Jednorazowy dodatek uzupełniający a trzynastka

Czy jednorazowy dodatek uzupełniający należy doliczać do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.?

Tak – od 1 stycznia 2011 r. jednorazowy dodatek uzupełniający powinien być uwzględniony przy naliczaniu podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dotyczy to również trzynastek wypłacanych za 2010 rok.

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli jest świadczeniem o wyjątkowym charakterze. Nie jest on składnikiem wynagrodzenia nauczycieli i nie został uwzględniony w jego elementach.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

● wynagrodzenia zasadniczego,

● dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

● wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

● nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

● nauczyciela stażysty – 100%,

● nauczyciela kontraktowego – 111%,

● nauczyciela mianowanego – 144%,

● nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: KN).

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, ustalonych w danym roku. Kwota różnicy jest następnie dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, i wypłacana w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Jest wypłacana właśnie w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

ZAPAMIĘTAJ!

Podstawą przyznania i wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego jest wystąpienie różnicy pomiędzy wypłaconymi nauczycielom wynagrodzeniami a stawkami ich średnich wynagrodzeń.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »