| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Do końca maja zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić radzie lub sejmikowi województwa sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Rozpatruje je komisja rewizyjna, która m.in. na podstawie tego sprawozdania musi przygotować do 15 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

● informacje o stanie mienia,

● opinię biegłego rewidenta, w przypadku gdy JST jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego

– art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Czytaj także: Komisja rewizyjna nie skontroluje radnego>>

Sprawozdanie finansowe

Tryb zatwierdzania wykonania budżetu JST obejmuje m.in. sprawozdanie finansowe (art. 270 ustawy o finansach publicznych). Zarządy JST przekazują sprawozdania finansowe organom stanowiącym do 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ustawy o finansach publicznych). Sprawozdanie finansowe JST składa się z:

1) bilansu wykonania budżetu,

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków oraz strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

– § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie o rachunkowości).

Rozpatrując sprawozdanie finansowe, komisja rewizyjna powinna powiązać dane wynikające z niego z danymi wynikającymi ze sprawozdania z wykonania budżetu. Należy jednak pamiętać, że większość danych zawartych w sprawozdaniu finansowym nie będzie miała odzwierciedlenia w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Kolejnym obligatoryjnym elementem prac komisji rewizyjnej jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

Komisja rewizyjna powinna dokonać szczegółowej analizy wykonania budżetu JST. To na niej spoczywa ustawowy obowiązek oceny:

● budżetu pod kątem nie tylko wykonania procentowego dochodów i wydatków budżetu, lecz także zgodności budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym przez organ stanowiący,

● przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności oraz czy za ewentualne rozbieżności winę ponosi organ wykonawczy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »