Kategorie

W 2012 r. elektroniczne dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego

Od początku 2012 r. wyłącznie w formie elektronicznej dostępne będą dzienniki urzędowe, w których publikowane są akty prawne oraz decyzje władz państwowych. Wyjątkiem pozostanie Monitor Polski B - nadal wydawany w postaci papierowej.

Pierwsze działania legislacyjne w kierunku informatyzacji procesu ogłaszania prawa zaowocowały uchwaleniem ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). Ustawa ta pozwoliła na wydawanie aktów normatywnych w formie elektronicznej, dała możliwość udostępniania tego typu aktów, jak również określiła wymagania techniczne dla elektronicznej formy aktów prawnych.

Finalnym krokiem na drodze do informatyzacji publikacji aktów normatywnych jest bieżąca nowelizacja, która ustanawia dwie generalne zasady:

- dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

- dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

Reklama

Wyjątkowo Monitor Polski B wydawany będzie nadal w postaci papierowej i rozpowszechniany w prenumeracie oraz sprzedawany w stałych punktach sprzedaży - np: w siedzibach niektórych organów administracji rządowej, sądów oraz innych jednostek.

W dotychczas obowiązującym brzmieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, podstawą do ogłoszenia aktu był jego oryginał podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału Konstytucyjnego - jego odpis. Po wejściu w życie nowelizacji, podstawą do ogłoszenia aktu prawnego będzie jego wersja elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku orzeczeń, podstawą ogłoszenia będzie jego elektroniczny odpis, zawierający w treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

Czytaj także: Jak sprostować błąd w akcie prawa miejscowego wydanym przez gminę>>

Reklama

W związku z powyższym, akt normatywny powinien być dostarczony w formie elektronicznej już z wnioskiem o opublikowanie i zawierać w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem. Powinien też być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który wydał ten akt jednakże uchylony został obowiązek znakowania czasem. W przypadku orzeczenia, poświadczenie zgodności z oryginałem, obejmie także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków składu orzekającego, który wydał i podpisał orzeczenie.                             

Obecnie akty kierowane do ogłoszenia zawierają wizę – będącą jest potwierdzeniem skierowania danego dokumentu do publikacji. Nowelizacja ustawy wymaga by w przypadku dokumentów kierowanych do ogłoszenia w formie elektronicznej, wiza także opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.

Po wejściu w życie zmian, urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego udostępniać będą nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski (lub zawarte w nich akty prawne), wyłącznie w formie elektronicznej:

1)    do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;

2)    w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Nie będzie już więc obowiązku gromadzenia i udostępniania papierowych wersji wymienionych publikatorów.

Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta staną się odpowiedzialni za prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej i udostępnianie ich w formie elektronicznej do wglądu i pobrania na takich samych zasadach jakie dotyczą udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzić mają zbiory tych dzienników wraz ze skorowidzami do nich w formie elektronicznej i także udostępniać je do nieodpłatnego i powszechnego wglądu.

Co istotne, kopie i wydruki aktów prawnych będą odpłatne - cenę ustali kierownik urzędu tak aby kopia lub wydruk mogły być powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski, dzienniki urzędowe (inne niż wymienione zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę) albo zawarte w nich akty, udostępnione będą nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych RCL, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Ułatwieniem dla Rządowego Centrum Legislacji będzie możliwość zlecenia wyspecjalizowanym podmiotom niektórych czynności związanych z udostępnianiem Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Czytaj także: Od 9 czerwca Profil Zaufany ePUAP>>

Znowelizowana ustawa modyfikuje także zasady publikacji jednolitych wersji ustaw. Dotychczas ustawa publikowana była w wersji tekstu jednolitego jeśli liczba zmian w ustawie lub ilość poprzednich nowelizacji była na tyle znacząca, że mogłaby utrudniać posługiwanie się aktem prawnym. W nowej ustawie wprowadzono generalną zasadę publikacji tekstu jednolitego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim wdrożenie kolejnego etapu informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, pozwalającego na znaczne ułatwienie i uproszczenie dostępu do ogłaszanych w dziennikach urzędowych aktów prawnych. Zasadnicze przepisy nowelizacji mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Realizacja tego procesu, sprawi, że Polska dołączy do grupy państw członkowskich Unii Europejskiej, które są najbardziej zaawansowane w procesie elektronizacji dostępu do prawa.  

W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy akty prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę będą mogły być kierowane do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie dotychczasowych przepisów.

Wojewódzkie dzienniki urzędowe będą mogły być rozpowszechniane na dotychczasowych zasadach, przez maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Czytaj także: Nowa instrukcja kancelaryjna - urząd „papierowy” czy „elektroniczny”>>

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 8 czerwca 2011 Nr 117 poz. 676)

Tomasz Błotnicki

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.