Kategorie

W 2012 r. elektroniczne dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego

Od początku 2012 r. wyłącznie w formie elektronicznej dostępne będą dzienniki urzędowe, w których publikowane są akty prawne oraz decyzje władz państwowych. Wyjątkiem pozostanie Monitor Polski B - nadal wydawany w postaci papierowej.

Pierwsze działania legislacyjne w kierunku informatyzacji procesu ogłaszania prawa zaowocowały uchwaleniem ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). Ustawa ta pozwoliła na wydawanie aktów normatywnych w formie elektronicznej, dała możliwość udostępniania tego typu aktów, jak również określiła wymagania techniczne dla elektronicznej formy aktów prawnych.

Finalnym krokiem na drodze do informatyzacji publikacji aktów normatywnych jest bieżąca nowelizacja, która ustanawia dwie generalne zasady:

- dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

- dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

Wyjątkowo Monitor Polski B wydawany będzie nadal w postaci papierowej i rozpowszechniany w prenumeracie oraz sprzedawany w stałych punktach sprzedaży - np: w siedzibach niektórych organów administracji rządowej, sądów oraz innych jednostek.

W dotychczas obowiązującym brzmieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, podstawą do ogłoszenia aktu był jego oryginał podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału Konstytucyjnego - jego odpis. Po wejściu w życie nowelizacji, podstawą do ogłoszenia aktu prawnego będzie jego wersja elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku orzeczeń, podstawą ogłoszenia będzie jego elektroniczny odpis, zawierający w treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

Czytaj także: Jak sprostować błąd w akcie prawa miejscowego wydanym przez gminę>>

W związku z powyższym, akt normatywny powinien być dostarczony w formie elektronicznej już z wnioskiem o opublikowanie i zawierać w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem. Powinien też być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który wydał ten akt jednakże uchylony został obowiązek znakowania czasem. W przypadku orzeczenia, poświadczenie zgodności z oryginałem, obejmie także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków składu orzekającego, który wydał i podpisał orzeczenie.                             

Obecnie akty kierowane do ogłoszenia zawierają wizę – będącą jest potwierdzeniem skierowania danego dokumentu do publikacji. Nowelizacja ustawy wymaga by w przypadku dokumentów kierowanych do ogłoszenia w formie elektronicznej, wiza także opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.

Po wejściu w życie zmian, urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego udostępniać będą nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski (lub zawarte w nich akty prawne), wyłącznie w formie elektronicznej:

1)    do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;

2)    w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Nie będzie już więc obowiązku gromadzenia i udostępniania papierowych wersji wymienionych publikatorów.

Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta staną się odpowiedzialni za prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej i udostępnianie ich w formie elektronicznej do wglądu i pobrania na takich samych zasadach jakie dotyczą udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzić mają zbiory tych dzienników wraz ze skorowidzami do nich w formie elektronicznej i także udostępniać je do nieodpłatnego i powszechnego wglądu.

Co istotne, kopie i wydruki aktów prawnych będą odpłatne - cenę ustali kierownik urzędu tak aby kopia lub wydruk mogły być powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski, dzienniki urzędowe (inne niż wymienione zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę) albo zawarte w nich akty, udostępnione będą nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych RCL, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Ułatwieniem dla Rządowego Centrum Legislacji będzie możliwość zlecenia wyspecjalizowanym podmiotom niektórych czynności związanych z udostępnianiem Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Czytaj także: Od 9 czerwca Profil Zaufany ePUAP>>

Znowelizowana ustawa modyfikuje także zasady publikacji jednolitych wersji ustaw. Dotychczas ustawa publikowana była w wersji tekstu jednolitego jeśli liczba zmian w ustawie lub ilość poprzednich nowelizacji była na tyle znacząca, że mogłaby utrudniać posługiwanie się aktem prawnym. W nowej ustawie wprowadzono generalną zasadę publikacji tekstu jednolitego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim wdrożenie kolejnego etapu informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, pozwalającego na znaczne ułatwienie i uproszczenie dostępu do ogłaszanych w dziennikach urzędowych aktów prawnych. Zasadnicze przepisy nowelizacji mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Realizacja tego procesu, sprawi, że Polska dołączy do grupy państw członkowskich Unii Europejskiej, które są najbardziej zaawansowane w procesie elektronizacji dostępu do prawa.  

W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy akty prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę będą mogły być kierowane do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie dotychczasowych przepisów.

Wojewódzkie dzienniki urzędowe będą mogły być rozpowszechniane na dotychczasowych zasadach, przez maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Czytaj także: Nowa instrukcja kancelaryjna - urząd „papierowy” czy „elektroniczny”>>

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 8 czerwca 2011 Nr 117 poz. 676)

Tomasz Błotnicki

samorzad.infor.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.