Kategorie

Organizacja pracy urzędu w okresie letnim

Jarosław Żarowski
Sezon letni wiąże się z występowaniem wysokich temperatur i silnego promieniowania słonecznego w miejscach pracy. Pracodawcy mają obowiązek podejmować różne działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników.

Nie ma określonych maksymalnych dopuszczalnych temperatur w miejscach pracy. Jednak w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy – metod pracy i niezbędnego wysiłku fizycznego (§ 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; dalej: rozporządzenie w sprawie bhp). Pracodawca musi ją zagwarantować niezależnie od temperatury występującej na zewnątrz.

Pomieszczenia pracy

Przepisy nie określają, w jaki sposób należy zmniejszać występujące w pomieszczeniach pracy ciepło, będące wynikiem panującego na zewnątrz upału.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz za pomocą klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej (tj. wentylatorów) powinno jednak zostać oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

Strumień nawiewanego przez wentylację powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

W okresie letnim bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich okien. Okna w pomieszczeniach pracy powinny:

● łatwo i bezpiecznie otwierać się z poziomu podłogi oraz mieć możliwość ustawiania części otwieranych w pożądanym położeniu – w przypadku okien przeznaczonych do wietrzenia pomieszczeń,

● być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych na stanowiska pracy (np. żaluzje).

Reklama

Ochrona przed silnym słońcem występującym w sezonie letnim nie może jednak prowadzić do wyeliminowania światła dziennego w pomieszczeniach stałej pracy. W takich pomieszczeniach należy bowiem zapewnić światło dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane z uwagi na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy (§ 25 rozporządzenia w sprawie bhp).

Szyby w oknach muszą przepuszczać dostateczną ilość światła. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności.

Czytaj także: Bezpieczeństwo i higiena pracy w urzędzie - służba i szkolenia BHP>>

Napoje w pracy

Aby zapobiec odwodnieniu i przegrzaniu organizmu w warunkach wysokich temperatur, konieczne jest spożywanie napoi. W związku z tym w okresie letnim pracownikom często przysługują napoje od pracodawcy.

Zakres uprawnień do napojów z powodu wysokich temperatur zależy od miejsca wykonywania pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje:

● na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekroczyła 28°C,

● przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

W przepisach nie ma określonych wymogów co do rodzaju napojów (może być więc to np. woda mineralna, soki) czy wartości odżywczej. Decyzję pozostawiono pracodawcy.

Reklama

Napoje w związku z upałem pracodawca musi zapewnić w te dni, w których temperatura przekracza wymienione wcześniej wartości. Powinny być dostępne w każdym momencie w czasie pracy. Napoje należy dostarczać w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Pracownicy muszą je otrzymać „w naturze”.

Stanowiska pracy, na których pracownicy otrzymają napoje, i szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli takich organizacji nie ma – po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Środki ochrony i higieny

Warunki pogodowe w sezonie letnim mogą wiązać się z koniecznością zapewnienia zatrudnionym środków ochrony indywidualnej. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (art. 2376 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Przy występujących w okresie letnim wysokich temperaturach i wiążących się z tym silnych promieniach słonecznych chodzi przede wszystkim o nakrycia głowy dla pracujących na zewnątrz pomieszczeń.

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom niezbędne środki higieny osobistej. Ilość i rodzaj tych środków powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach (art. 233 k.p. i § 115 rozporządzenia w sprawie bhp). Wysokie temperatury w sezonie letnim mogą więc oznaczać dodatkowe obowiązki dla pracodawcy w zakresie dostarczenia np. mydła, ręczników. W upalną pogodę szczególnie prace fizyczne wykonywane na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma możliwości obniżenia temperatury, zwiększają skłonność do pocenia się i zabrudzenia ciała.

Z orzecznictwa

Zastosowanie w zakładzie pracy wyłącznie elektrycznego źródła światła na podstawie § 25 rozporządzenia w sprawie bhp dopuszczalne jest, jeżeli kumulatywnie zachodzą dwa warunki: 1) zapewnienie światła dziennego jest niemożliwe lub niewskazane oraz 2) przyczyna dowolnej z przeszkód określonych w pkt 1 tkwi w technologii produkcji. Względy technologii produkcji ograniczają zakres podmiotowy zastosowania § 25 rozporządzenia w sprawie bhp, co oznacza, że nie może on znajdować zastosowania względem pracodawców prowadzących działalność inną niż produkcyjna.

Wyrok NSA z 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OSK 814/08

PRZYKŁAD

W niektórych pomieszczeniach urzędu źle działa klimatyzacja. W efekcie, gdy na zewnątrz są wysokie temperatury, jest w nich bardzo gorąco i duszno. Pracodawca stwierdził, że nie ma obecnie pieniędzy na naprawę klimatyzacji, zaś pracownicy, którym takie warunki pracy nie odpowiadają, mogą przenieść się tymczasowo do piwnicy, gdzie jest wolne miejsce. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Pomieszczenie stałej pracy może znajdować się w piwnicy tylko wtedy, gdy:

● jest zapewnione oświetlenie dzienne oraz

● zgodę wydał państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy (§ 18 rozporządzenia w sprawie bhp).

Jeżeli więc pracownicy mieliby przebywać w piwnicy w ciągu doby więcej niż 4 godziny i nie zostały spełnione wymienione warunki, to propozycja pracodawcy była niezgodna z prawem.

W przypadku zastosowania klimatyzacji należy zapewnić odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii (§ 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp). Pracodawca nie może nie zapewniać wymaganych przepisami warunków pracy, tłumacząc to złą sytuacją finansową.

Czytaj także: Praca w urzędzie - monitory ekranowe, okulary korygujące i ryzyko zawodowe>>

SŁOWNICZEK

Pomieszczenia pracy – pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, gdzie wykonywana jest praca, z wyjątkiem tych, w których:

● łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane przez nich czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem lub konserwacją urządzeń albo utrzymaniem czystości i porządku,

● mają miejsce procesy technologiczne wymagające stosowania przez obsługujących je pracowników środków ochrony indywidualnej (np. odzieży ochronnej) i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

● prowadzona jest hodowla roślin lub zwierząt.

Pomieszczenia stałej pracy – pomieszczenia pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu doby przekracza 4 godziny (§ 2 rozporządzenia w sprawie bhp).

Podstawy prawne

•  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 80, poz. 432)

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 108, poz. 690)

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.