reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jak zapewnić higienę i bezpieczeństwo w szkole

Jak zapewnić higienę i bezpieczeństwo w szkole

Obowiązujące od tego roku szkolnego dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach wprowadzają obowiązek wyposażenia szkół w ciepłą bieżącą wodę, a także możliwość zawieszania zajęć w trakcie dużych imprez, jak np. Euro 2012. Niezależnie od tych zmian, należy pamiętać o istniejących już wcześniej wymaganiach dotyczących terenów, budynków i pomieszczeń szkolnych oraz organizacji zajęć dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

Od 1 września br. obowiązują dwie nowelizacje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach).

Ciepła bieżąca woda

Pierwsza nowelizacja (z 18 października 2010 r.) wprowadziła obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnych znajdujących się w szkołach i innych placówkach oświatowych (dalej: szkołach):

● ciepłej i zimnej bieżącej wody,

● środków higieny osobistej.

Wymogi te Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN) uzasadnia potrzebą zwiększenia ochrony uczniów przed infekcjami i chorobami zakaźnymi.

We wspomnianej nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach nie znalazł się przepis o konieczności zapewnienia pomieszczeń sanitarnych wewnątrz budynków szkolnych, co postulował m.in. rzecznik praw dziecka. Ministerstwo uznało, że dostosowanie się do takiego wymogu oznaczałoby zbyt duże koszty dla organów prowadzących i konieczność zamykania niektórych szkół. W konsekwencji w szkołach znajdujących się w starych obiektach mogą być umywalki z ciepłą bieżącą wodą poza budynkami, w których odbywają się zajęcia (tak jak dotąd toalety). Nie została też określona liczba wymaganych umywalek w szkołach.

Nie sprecyzowano również, jakie środki higieny osobistej powinny znajdować się w szkolnych sanitariatach. Z uzasadnienia nowelizacji wynika jednak, że chodzi tu o:

● mydło w dozowniku,

● ręczniki papierowe lub suszarki do rąk,

● papier toaletowy.

Zawieszanie zajęć

Druga z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach (z 22 lipca 2011 r.) wprowadza możliwość zawieszania zajęć w szkołach w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. Zawieszenie zajęć w związku z takim imprezami może nastąpić na czas oznaczony, gdy na danym terenie mogłoby wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

● dotarciu ucznia do szkoły lub

● powrotem ucznia ze szkoły albo

● organizacji zajęć w szkole.

Do podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć został uprawniony organ prowadzący szkołę.

Ten przepis wprowadzono głównie z myślą o mistrzostwach Europy w piłce nożnej w 2012 roku, ale może być też stosowany przy innych dużych imprezach. W uzasadnieniu nowelizacji MEN wskazało, że „przepis umożliwi organom prowadzącym szkoły lub placówki zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych dniach i tych miastach, w których odbywać się będą takie wydarzenia, jak na przykład mecze piłki nożnej podczas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie wydarzeń sportowych”.

Jednocześnie nadal dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

● temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,

● wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Dyrektor szkoły w dalszym ciągu ma obowiązek (nie tylko prawo) zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, nie jest możliwe zapewnienie temperatury co najmniej 18°C.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach, będące podstawowym aktem prawnym określającym wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną w szkole, zawiera także inne istotne regulacje w tej materii.

Czytaj także: Wchodzą w życie rozporządzenia oświatowe 2011 >>

Początek roku szkolnego

Okres wakacji to czas remontów w wielu szkołach, które nieraz nie zostają zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wówczas jednak możliwości ich kontynuowania są ograniczone. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły należy bowiem przeprowadzać pod nieobecność osób, którym szkoła zapewnia opiekę. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły również nie mogą odbywać się w miejscach, w których prowadzone są takie prace.

Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonywać kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. Z kontroli powinien zostać sporządzony protokół, a jego kopia przekazana organowi prowadzącemu szkołę.

Okres, gdy z początkiem roku szkolnego wznawiana jest działalność szkoły po wakacyjnej przerwie, może być więc dobrym momentem na dokonanie jej kontroli.

Plan zajęć w szkołach powinien być ułożony tak, aby zapewniał równomierne obciążenie zajęciami w poszczególne dni tygodnia. Uczniowie powinni mieć więc zbliżoną liczbę godzin zajęć każdego dnia. Wskazane jest też w miarę równomierne rozłożenie poszczególnych rodzajów zajęć (np. aby jednego dnia obok „ciężkich” przedmiotów były też przedmioty „lżejsze”, wymagające ruchu – wychowanie fizyczne, technika itp.).

W roku szkolnym 2011/2012 kolejne klasy obejmuje nowa podstawa programowa. Uczniom realizującym nową podstawę programową należy zapewnić możliwość pozostawienia części przyborów i podręczników w pomieszczeniach szkoły. Przepisy nie określają wymogów, jakie powinny spełniać miejsca do przechowywania przyborów i podręczników. Mogą być więc do tego przeznaczone np. szafy, regały, półki. Nie muszą one znajdować się w salach lekcyjnych.

Teren szkoły

Teren szkoły powinien być ogrodzony. Na takim terenie należy zapewnić:

● właściwe oświetlenie,

● równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,

● instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, przy czym otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia mają być zakryte pokrywami lub trwale zabezpieczone w inny sposób.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji
CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama