REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

KRYSTYNA GĄSIOREK

REKLAMA

Do 20 października 2011 r. gminy mają obowiązek sporządzenia i złożenia właściwemu wojewodzie sprawozdań z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedstawiamy zasady sporządzania tego sprawozdania.

Wzór sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, terminy, a także sposób jego sporządzania zostały określone w obowiązującym od 6 września 2011 r. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 64 ust. 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

REKLAMA

Terminy składania sprawozdań

Gmina składa wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w terminach wskazanych w tabeli. W 2011 r. sprawozdania te przekazuje się wyjątkowo w innym terminie. Wojewoda na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządza sprawozdanie zbiorcze, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

TABELA. Jednostki składające sprawozdania, termin i okres sprawozdawczy

@RY1@i40/2011/020/i40.2011.020.000.0021.001.jpg@RY2@

Sposób sporządzania sprawozdania

Sprawozdanie składa się z czterech tabel:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

A – Żłobki i kluby dziecięce,

B – Zespoły,

C – Dzienny opiekun,

D – Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach opieki nad dzieckiem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

We wszystkich tabelach poszczególne pola należy wypełniać wartościami liczbowymi. Natomiast jeżeli dane zjawisko nie występuje, to w odpowiednich polach wpisuje się „0”.

Sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, np. ogółem 6 w tym wiersz 1–3, wiersz 2–1, natomiast „z tego” – sumę zupełną, np. ogółem 6 z tego wiersz 1–4, wiersz 2–2.

Czytaj także: Ustawa "żłobkowa" weszła w życie>>

Tabela A

W przypadku zespołów utworzonych do celów organizacyjnych poprzez połączenie żłobków lub klubów dziecięcych część A uzupełnia odrębnie każdy podmiot, który wchodzi w skład zespołu.

W tej części w poszczególnych wierszach wykazuje się:

wiersz 1 – liczbę instytucji wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”,

wiersz 2 – liczbę miejsc w instytucjach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

REKLAMA

wiersz 3 – liczbę osób, które realizują ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w wierszach 3.1, 3.2 wykazuje się liczbę etatów – np. jeżeli cztery osoby są zatrudnione na 0,5 etatu na stanowisku opiekuna, w wierszu 3 należy podać liczbę 4, a w wierszu 3.1 liczbę 2,

wiersz 4 – liczbę instytucji na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w podziale na dzienny czas pracy instytucji (do 5 godzin, powyżej 5 do 7 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 7 do 10 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 10 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy),

wiersz 5 – przeciętne koszty związane z pobytem dziecka w danej instytucji; w tym wierszu, a także w wierszach 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 wartości ujmuje się z dokładnością do 1 zł; wartości w tych wierszach oblicza się następująco: sumę poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów bieżących należy podzielić przez przeciętną liczbę miejsc w okresie sprawozdawczym,

wiersz 6 – liczbę dzieci na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w tym: do ukończenia 1. roku życia (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 1. roku życia do ukończenia 2. roku życia, powyżej 2. roku życia do ukończenia 3. roku życia, powyżej 3. roku życia; w wierszach 6 oraz 6.1–6.4 wykazuje się liczbę dzieci łącznie z liczbą dzieci wykazaną w wierszu 7,

wiersz 7 – liczbę dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

REKLAMA

wiersz 8 – liczbę dzieci uczęszczających do danej instytucji na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszu 8 oraz w wierszach 8.1–8.5 należy wykazać liczbę dzieci uczęszczających, czyli liczbę dzieci, wpisanych na listę w danych okresach sprawozdawczych,

wiersz 9 – przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do danej instytucji w okresie sprawozdawczym; liczbę tę należy obliczać w następujący sposób: sumę liczby dzieci wpisanych na listę w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego należy podzielić przez liczbę dni okresu sprawozdawczego; w obliczeniu tym nie uwzględnia się okresów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, w których instytucja nie funkcjonowała, np. przerwa wakacyjna.


Tabela B

W tej części w poszczególnych wierszach podaje się:

wiersz 1 – liczbę zespołów na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na podmioty, które je utworzyły oraz które je prowadzą,

wiersz 2 – liczbę instytucji wchodzących w skład zespołu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z tego żłobków oraz klubów dziecięcych.

Czytaj także: Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobka i klubu dziecięcego>>

Tabela C

W tej części sprawozdania w poszczególnych wierszach należy podać:

wiersz 1 – liczbę osób na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zatrudnionych jako dzienny opiekun,

wiersz 2 – liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszach 2 oraz 2.1–2.4 należy wykazać liczbę dzieci łącznie z liczbą dzieci, która została wykazana w wierszu 3,

wiersz 3 – liczbę dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

wiersz 4 – przeciętną liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna w okresie sprawozdawczym; liczbę tę oblicza się w następujący sposób: sumę liczby dzieci znajdujących się pod opieką opiekuna dziennego w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego należy podzielić przez liczbę dni okresu sprawozdawczego,

wiersz 5 – wydatki w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenie dziennego opiekuna; wartości podawane w tym wierszu ujmuje się z dokładnością do 1 zł,

wiersz 6 – liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszu 6 oraz wierszach 6.1–6.5 wykazuje liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna, czyli liczbę dzieci wpisanych na listę w danych okresach; w tym obliczeniu nie uwzględnia się okresów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, w których instytucja opiekuna dziennego nie funkcjonowała, np. przerwa wakacyjna,

wiersz 7 – przeciętne koszty związane z pobytem dziecka pod opieką dziennego opiekuna ponoszone przez rodziców, w tym za wyżywienie oraz za pobyt dziecka; w tym wierszu, a także w wierszach 7.1 i 7.2 należy podawać wartości z dokładnością do 1 zł; podane wartości powinno się obliczać następująco: sumę poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów bieżących należy podzielić przez przeciętną liczbę miejsc w okresie sprawozdawczym.

Tabela D

W tej części sprawozdania wykazuje się niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach na podstawie informacji, które zostały uzyskane z list rezerwowych lub innych źródeł (np. ankiety przeprowadzane wśród rodziców). Dziecko może być identyfikowane na liście niezaspokojonego zapotrzebowania tylko jeden raz.

Czytaj także: Kwalifikacje opiekuna dzieci w żłobku i klubie dziecięcym>>

Podpisy końcowe

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie powinna podpisać osoba sporządzająca sprawozdanie, podając przy tym swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) oraz organ sporządzający sprawozdanie. Ponadto należy podać datę sporządzenia sprawozdania.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 173, poz. 1035)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

REKLAMA

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

Wojsko wypłaci 6000 zł mężczyznom i kobietom 18-35 lat. Ochotnicy zasilą rezerwę [Wakacje z wojskiem]

W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób.

Rada Języka Polskiego opublikowała PDF-a z nowymi zasadami ortografii. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami

Rada Języka Polskiego opublikowała 11 nowych zasad polskiej ortografii. Nowe reguły pisowni w PDF-ie w artykule. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami. 

Od 1 lipca 2024 r. 35-godzinny tydzień pracy dla urzędników. Startuje pilotażowy program

Już od 1 lipca 2024 roku urzędnicy miejscy w Lesznie będą pracować 35 godzin zamiast 40 godzin tygodniowo przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wierzę, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy – mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

REKLAMA

Kto może dorabiać do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? Wyjaśnienia ZUS

ZUS wyjaśnia, że przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Kadra pedagogiczna może w dalszym ciągu pracować, ale aby ZUS nie zawiesił czy nie zmniejszył wypłacanego świadczenia, trzeba spełnić określone warunki. Jakie?

Zmiany w nauczaniu religii. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził obawy

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wyraził obawy co do proponowanych zmian w organizacji nauki religii w szkołach. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji ma uelastyczniać możliwość organizacji lekcji religii i etyki, umożliwiając tworzenie grup dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Jednak RPO wskazuje na trudności związane z ochroną konstytucyjnego prawa do nauki oraz ochroną pracy. Nowa organizacja lekcji religii może prowadzić do redukcji zatrudnienia katechetów, dlatego RPO zwraca uwagę na potrzebę określenia mechanizmów pomocy dla tej grupy nauczycieli.

REKLAMA