| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Do 20 października 2011 r. gminy mają obowiązek sporządzenia i złożenia właściwemu wojewodzie sprawozdań z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedstawiamy zasady sporządzania tego sprawozdania.

Wzór sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, terminy, a także sposób jego sporządzania zostały określone w obowiązującym od 6 września 2011 r. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 64 ust. 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Terminy składania sprawozdań

Gmina składa wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w terminach wskazanych w tabeli. W 2011 r. sprawozdania te przekazuje się wyjątkowo w innym terminie. Wojewoda na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządza sprawozdanie zbiorcze, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

TABELA. Jednostki składające sprawozdania, termin i okres sprawozdawczy

@RY1@i40/2011/020/i40.2011.020.000.0021.001.jpg@RY2@

Sposób sporządzania sprawozdania

Sprawozdanie składa się z czterech tabel:

A – Żłobki i kluby dziecięce,

B – Zespoły,

C – Dzienny opiekun,

D – Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach opieki nad dzieckiem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

We wszystkich tabelach poszczególne pola należy wypełniać wartościami liczbowymi. Natomiast jeżeli dane zjawisko nie występuje, to w odpowiednich polach wpisuje się „0”.

Sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, np. ogółem 6 w tym wiersz 1–3, wiersz 2–1, natomiast „z tego” – sumę zupełną, np. ogółem 6 z tego wiersz 1–4, wiersz 2–2.

Czytaj także: Ustawa "żłobkowa" weszła w życie>>

Tabela A

W przypadku zespołów utworzonych do celów organizacyjnych poprzez połączenie żłobków lub klubów dziecięcych część A uzupełnia odrębnie każdy podmiot, który wchodzi w skład zespołu.

W tej części w poszczególnych wierszach wykazuje się:

wiersz 1 – liczbę instytucji wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”,

wiersz 2 – liczbę miejsc w instytucjach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

wiersz 3 – liczbę osób, które realizują ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w wierszach 3.1, 3.2 wykazuje się liczbę etatów – np. jeżeli cztery osoby są zatrudnione na 0,5 etatu na stanowisku opiekuna, w wierszu 3 należy podać liczbę 4, a w wierszu 3.1 liczbę 2,

wiersz 4 – liczbę instytucji na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w podziale na dzienny czas pracy instytucji (do 5 godzin, powyżej 5 do 7 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 7 do 10 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 10 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy),

wiersz 5 – przeciętne koszty związane z pobytem dziecka w danej instytucji; w tym wierszu, a także w wierszach 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 wartości ujmuje się z dokładnością do 1 zł; wartości w tych wierszach oblicza się następująco: sumę poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów bieżących należy podzielić przez przeciętną liczbę miejsc w okresie sprawozdawczym,

wiersz 6 – liczbę dzieci na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w tym: do ukończenia 1. roku życia (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 1. roku życia do ukończenia 2. roku życia, powyżej 2. roku życia do ukończenia 3. roku życia, powyżej 3. roku życia; w wierszach 6 oraz 6.1–6.4 wykazuje się liczbę dzieci łącznie z liczbą dzieci wykazaną w wierszu 7,

wiersz 7 – liczbę dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

wiersz 8 – liczbę dzieci uczęszczających do danej instytucji na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszu 8 oraz w wierszach 8.1–8.5 należy wykazać liczbę dzieci uczęszczających, czyli liczbę dzieci, wpisanych na listę w danych okresach sprawozdawczych,

wiersz 9 – przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do danej instytucji w okresie sprawozdawczym; liczbę tę należy obliczać w następujący sposób: sumę liczby dzieci wpisanych na listę w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego należy podzielić przez liczbę dni okresu sprawozdawczego; w obliczeniu tym nie uwzględnia się okresów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, w których instytucja nie funkcjonowała, np. przerwa wakacyjna.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »