Kategorie

Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

KRYSTYNA GĄSIOREK
Do 20 października 2011 r. gminy mają obowiązek sporządzenia i złożenia właściwemu wojewodzie sprawozdań z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedstawiamy zasady sporządzania tego sprawozdania.

Wzór sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, terminy, a także sposób jego sporządzania zostały określone w obowiązującym od 6 września 2011 r. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 64 ust. 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Terminy składania sprawozdań

Gmina składa wojewodzie sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w terminach wskazanych w tabeli. W 2011 r. sprawozdania te przekazuje się wyjątkowo w innym terminie. Wojewoda na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządza sprawozdanie zbiorcze, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

TABELA. Jednostki składające sprawozdania, termin i okres sprawozdawczy

@RY1@i40/2011/020/i40.2011.020.000.0021.001.jpg@RY2@

Sposób sporządzania sprawozdania

Sprawozdanie składa się z czterech tabel:

A – Żłobki i kluby dziecięce,

B – Zespoły,

C – Dzienny opiekun,

D – Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach opieki nad dzieckiem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

We wszystkich tabelach poszczególne pola należy wypełniać wartościami liczbowymi. Natomiast jeżeli dane zjawisko nie występuje, to w odpowiednich polach wpisuje się „0”.

Sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, np. ogółem 6 w tym wiersz 1–3, wiersz 2–1, natomiast „z tego” – sumę zupełną, np. ogółem 6 z tego wiersz 1–4, wiersz 2–2.

Czytaj także: Ustawa "żłobkowa" weszła w życie>>

Tabela A

W przypadku zespołów utworzonych do celów organizacyjnych poprzez połączenie żłobków lub klubów dziecięcych część A uzupełnia odrębnie każdy podmiot, który wchodzi w skład zespołu.

W tej części w poszczególnych wierszach wykazuje się:

wiersz 1 – liczbę instytucji wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”,

wiersz 2 – liczbę miejsc w instytucjach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

Reklama

wiersz 3 – liczbę osób, które realizują ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w wierszach 3.1, 3.2 wykazuje się liczbę etatów – np. jeżeli cztery osoby są zatrudnione na 0,5 etatu na stanowisku opiekuna, w wierszu 3 należy podać liczbę 4, a w wierszu 3.1 liczbę 2,

wiersz 4 – liczbę instytucji na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w podziale na dzienny czas pracy instytucji (do 5 godzin, powyżej 5 do 7 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 7 do 10 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 10 godzin (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy),

wiersz 5 – przeciętne koszty związane z pobytem dziecka w danej instytucji; w tym wierszu, a także w wierszach 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 wartości ujmuje się z dokładnością do 1 zł; wartości w tych wierszach oblicza się następująco: sumę poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów bieżących należy podzielić przez przeciętną liczbę miejsc w okresie sprawozdawczym,

wiersz 6 – liczbę dzieci na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w tym: do ukończenia 1. roku życia (nie wypełnia się w kolumnie klub dziecięcy), powyżej 1. roku życia do ukończenia 2. roku życia, powyżej 2. roku życia do ukończenia 3. roku życia, powyżej 3. roku życia; w wierszach 6 oraz 6.1–6.4 wykazuje się liczbę dzieci łącznie z liczbą dzieci wykazaną w wierszu 7,

wiersz 7 – liczbę dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

Reklama

wiersz 8 – liczbę dzieci uczęszczających do danej instytucji na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszu 8 oraz w wierszach 8.1–8.5 należy wykazać liczbę dzieci uczęszczających, czyli liczbę dzieci, wpisanych na listę w danych okresach sprawozdawczych,

wiersz 9 – przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do danej instytucji w okresie sprawozdawczym; liczbę tę należy obliczać w następujący sposób: sumę liczby dzieci wpisanych na listę w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego należy podzielić przez liczbę dni okresu sprawozdawczego; w obliczeniu tym nie uwzględnia się okresów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, w których instytucja nie funkcjonowała, np. przerwa wakacyjna.


Tabela B

W tej części w poszczególnych wierszach podaje się:

wiersz 1 – liczbę zespołów na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na podmioty, które je utworzyły oraz które je prowadzą,

wiersz 2 – liczbę instytucji wchodzących w skład zespołu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z tego żłobków oraz klubów dziecięcych.

Czytaj także: Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobka i klubu dziecięcego>>

Tabela C

W tej części sprawozdania w poszczególnych wierszach należy podać:

wiersz 1 – liczbę osób na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zatrudnionych jako dzienny opiekun,

wiersz 2 – liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszach 2 oraz 2.1–2.4 należy wykazać liczbę dzieci łącznie z liczbą dzieci, która została wykazana w wierszu 3,

wiersz 3 – liczbę dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,

wiersz 4 – przeciętną liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna w okresie sprawozdawczym; liczbę tę oblicza się w następujący sposób: sumę liczby dzieci znajdujących się pod opieką opiekuna dziennego w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego należy podzielić przez liczbę dni okresu sprawozdawczego,

wiersz 5 – wydatki w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenie dziennego opiekuna; wartości podawane w tym wierszu ujmuje się z dokładnością do 1 zł,

wiersz 6 – liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; w wierszu 6 oraz wierszach 6.1–6.5 wykazuje liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna, czyli liczbę dzieci wpisanych na listę w danych okresach; w tym obliczeniu nie uwzględnia się okresów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, w których instytucja opiekuna dziennego nie funkcjonowała, np. przerwa wakacyjna,

wiersz 7 – przeciętne koszty związane z pobytem dziecka pod opieką dziennego opiekuna ponoszone przez rodziców, w tym za wyżywienie oraz za pobyt dziecka; w tym wierszu, a także w wierszach 7.1 i 7.2 należy podawać wartości z dokładnością do 1 zł; podane wartości powinno się obliczać następująco: sumę poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów bieżących należy podzielić przez przeciętną liczbę miejsc w okresie sprawozdawczym.

Tabela D

W tej części sprawozdania wykazuje się niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach na podstawie informacji, które zostały uzyskane z list rezerwowych lub innych źródeł (np. ankiety przeprowadzane wśród rodziców). Dziecko może być identyfikowane na liście niezaspokojonego zapotrzebowania tylko jeden raz.

Czytaj także: Kwalifikacje opiekuna dzieci w żłobku i klubie dziecięcym>>

Podpisy końcowe

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie powinna podpisać osoba sporządzająca sprawozdanie, podając przy tym swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) oraz organ sporządzający sprawozdanie. Ponadto należy podać datę sporządzenia sprawozdania.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 173, poz. 1035)

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?