Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Egzamin ósmoklasisty i edukacja włączająca w roku szkolnym 2018/2019 - wywiad

Egzamin ósmoklasisty i edukacja włączająca w roku szkolnym 2018/2019 - wywiad./ fot. Fotolia
Egzamin ósmoklasisty i edukacja włączająca w roku szkolnym 2018/2019 - wywiad./ fot. Fotolia
Minister Edukacji Narodowej rozmawiała z Polską Agencją Prasową o zmianach w roku szkolnym 2018/2019. Omówiono m.in. temat edukacji włączającej oraz egzaminu ósmoklasisty.

Nowy rok szkolny będzie kolejnym wprowadzania reformy edukacji, przed nami takie wyzwania, jak nowy egzamin ósmoklasisty i wprowadzenie edukacji włączającej - powiedziała PAP minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Przypomniała, że nauczyciele dostaną kolejną podwyżkę.

PAP: Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny 2018/2019. Czy wszystko jest już gotowe na przyjęcie uczniów, w tym pierwszego rocznika ósmoklasistów?

Anna Zalewska: Tak, wszystko jest już gotowe. Przed nami kolejny etap wdrażania reformy. Jesteśmy spokojni. Po to, byśmy dziś byli spokojni, musieliśmy się przygotować, pracując nad Prawem oświatowym. Teraz przed nami kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, gdy w szkołach podstawowych pojawił się pierwszy rocznik siódmoklasistów, którzy uczył się zgodnie z nową podstawą programową. Zgodnie z nią uczyli się też uczniowie klas I i IV szkoły podstawowej. W tym roku nowa podstawa będzie w klasach I, II, IV, V, VII i VIII. Zapełnia się nam "nowa szkoła podstawowa". Dla uczniów kolejnych roczników objętych reformą przygotowane są nowe podręczniki.

Samorządy aktywnie uczestniczą we wszystkich naszych projektach: zapewnieniu szkołom szerokopasmowego internetu, wyposażeniu w tablice multimedialne i laboratoria. Projekt dotyczący laboratoriów cieszy się ogromnym powodzeniem - ponad 1500 samorządów złożyło w czerwcu dokumenty o dofinansowanie, wyczerpaliśmy całą pulę przeznaczoną na ten rok.

Stoją też przed nami nowe wyzwania. Chcemy, by nauczyciele dobrze przygotowali uczniów do egzaminu ósmoklasisty, który wiosną odbędzie się po raz pierwszy. Będą szkolenia dla nauczycieli.

Najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed nami, jest nauczenie nas wszystkich edukacji włączającej. Chodzi o to, by każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymał wszechstronną pomoc, adekwatną do jego sytuacji i stanu zdrowia. Rodzicom, dzieciom i nauczycielom pomogą kuratorzy oświaty i ich wizytatorzy. by dla każdego dziecka był stworzony indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

PAP: Wspomniała pani o egzaminie ósmoklasisty…

A.Z.: To egzamin na zakończenie nauki w 8-letniej szkole podstawowej. Tak jak deklarowaliśmy, będzie się trochę różnił od egzaminu gimnazjalnego. Będzie egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Będzie część testowa, ale będą też zadania otwarte, bo bardzo nam zależy na tym, by uczniowie nauczyli się formułowania myśli. To ważny egzamin - tak jak egzamin gimnazjalny. Jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Planujemy przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty, a także planujemy szkolenia dla nauczycieli. Zadbamy o ten przełomowy rocznik.

PAP: Wiosną o przyjęcie do szkół średnich będą się ubiegały dwa roczniki: absolwenci gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych.

A.Z.: Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i absolwenci gimnazjów nie będą jednak rywalizowali wynikami, nie spotkają się w tych samych klasach, będą dla nich w szkołach osobne klasy.

PAP: Nadal jednak słychać obawy rodziców, czy ich dzieci dostaną się do wybranych szkół. Czy tych równoległych klas wystarczy dla dwóch roczników?

A.Z.: Tak, wystarczy. Deklarują to samorządowcy. Gdy ustalali sieć szkół - a mieli na to czas do marca ubiegłego roku - pilnowaliśmy wraz z kuratorami oświaty, żeby szczególnie w dużych miastach pamiętali o 2019 roku. Dlatego pojawiły się dodatkowe miejsca. Będą m.in. dzięki wygaszaniu gimnazjów przy renomowanych liceach. Samorządowcy zdecydowali też, by część gimnazjów przekształcić nie w szkoły podstawowe, tylko w szkoły ponadpodstawowe.

Żeby uspokoić rodziców, ruszy we wrześniu duża kampania informacyjna. We wszystkich kuratoriach oświaty powstaną punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i o klasach szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

PAP: A co czeka nowego uczniów z pozostałych roczników?

A.Z.: Od stycznia 2019 r. będziemy mogli mówić o powrocie stołówek do szkół. Trochę to potrwa, będzie to proces. Chcemy wesprzeć samorządy, które nie mają stołówek, ale poczekajmy jeszcze na szczegóły, jak to będzie wyglądało, gdyż toczą się dyskusje międzyresortowe na ten temat. Mamy też pieniądze i pomysł na opiekę stomatologiczną.

Jeszcze raz jednak podkreślę: największym wyzwaniem, którego do realizacji się zobowiązaliśmy, jest wprowadzenie edukacji włączającej w polskich szkołach.

PAP: Niektórzy rodzice dzieci niepełnosprawnych krytykują zmiany...

A.Z.: Te zmiany już się rozpoczęły, ale wymagają ogromnego wysiłku nauczycieli, rodziców poradni psychologiczno-pedagogicznych i dyrektorów szkół. Przypominam: zespół nauczycieli i specjalistów ma ustalić, czego dziecko potrzebuje, w tym jakie zajęcia – jeżeli jest taka potrzeba – powinny być realizowane indywidualnie.

Przypadki, o których była mowa w mediach, zostały przez nas sprawdzone, indywidualnie potraktowane. W zależności od konkretnej sytuacji, w szkole z rodzicami ustalono, jakie zajęcia uczeń będzie realizował z rówieśnikami i jakie otrzyma wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W każdym kuratorium oświaty są wizytatorzy do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, do których można zgłosić problem.

PAP: W nowym roku szkolnym będą także zmiany dotyczące nauczycieli, m.in. awansu zawodowego: zostanie wprowadzona obowiązkowa ocena pracy nauczycieli co trzy lata. Dlaczego?

A.Z.: Wynika to z wielu badań, raportów Najwyższej Izby Kontroli. Zależy nam na podniesieniu jakości edukacji. Chcemy też stworzyć system motywacyjny dla nauczycieli. Dlatego wprowadzamy dodatek dla najlepszych nauczycieli dyplomowanych, tzw. 500 plus.

Ten przepis będzie zmieniany. Odpowiadamy na postulaty zgłaszane przez różne środowiska oświatowe, w tym nauczycieli. Zaproponowaliśmy przepis, który mówi o tym, żeby ocena pracy nauczycieli była przeprowadzana nie co trzy lata, ale co pięć lat. Myślę, że to uspokoi nastroje nauczycieli. Pokażemy, że jesteśmy otwarci na konstruktywne propozycje.

PAP: Czy to oznacza, że dodatek "500 plus dla nauczycieli" pojawi się dopiero na pięć lat, a nie za trzy?

A.Z.: Wygląda to inaczej. Tak jak zaplanowaliśmy po raz pierwszy dodatek będzie wypłacany od września 2020 r. Swoją docelową wartość osiągnie on 1 września 2022 roku. Nauczyciel dyplomowany, który będzie chciał otrzymać dodatek w pełniej wysokości, będzie musiał wystąpić z własną inicjatywą o przeprowadzenie oceny w ciągu 3 lat.

PAP: Emocje budzą też zmiany dotyczące zatrudniania w szkołach niepublicznych. Nie będzie już można w nich zatrudniać nauczycieli czy nauczycieli specjalistów na umowach cywilnoprawnych, tzw. umowach śmieciowych?

A.Z.: Nie może być tak, że szkoła niepubliczna zatrudnia nauczyciela na umowę śmieciową. Nie może też być tak, że szkoła świadczy usługi edukacyjne przez firmę, której pracownik przychodzi do szkoły, nie wiąże się z nią, z dziećmi. Stąd wymóg zatrudnienia nauczycieli na umowę o pracę. Pojawiają się głosy, że w związku z tym np. dzieci mogą stracić zajęcia z fizjoterapeutą. Wyjaśnijmy sobie: fizjoterapeuta nie musi mieć kwalifikacji pedagogicznych, więc nie podlega temu przepisowi. Może on zostać zatrudniony na umowę zlecenie. Nowe przepisy dotyczą tylko nauczycieli, w tym nauczycieli psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

W nowym roku wprowadzamy także jednolite pensum dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych i logopedów (wyniesie ono do 22 godziny tygodniowo) i dla nauczycieli wspierających (20 godzin tygodniowo). Dotychczas to samorządy decydowały o tym, ile specjalista ma pracować w szkole. W efekcie w jednym mieście było to tygodniowo 18 godzin, a w innym nawet 40.

PAP: Zapowiedziała pani podwyżkę dla nauczycieli od 1 stycznia. Czy jest ona pewna?

A.Z.: Podwyżki są już zapisane w projekcie budżetu państwa na 2019 r. Mówię to z dumą i radością. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w subwencji oświatowej w kwocie 418 mln zł. Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe pieniądze w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o około 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 5,35 proc.

Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o kolejne 5 proc. Projektujemy w ustawie budżetowej, że subwencja oświatowa wyniesie około 46 mld zł i będzie większa o około 2,8 mld zł. Kolejna podwyżka będzie od stycznia 2020 r. - ponownie o 5 proc. W ciągu trzech lat wynagrodzenie nauczycieli zostanie podniesione o około 15,8 proc.

Związki zawodowe chcą, by płace nauczycieli wzrosły o 20 proc. Od stycznia 2018 r., czyli już teraz z wyrównaniem. Nie mogę spełnić zaproponowanego przez związek postulatu w sprawie wzrostu płac. Podobnie jak i inni członkowie rządu, jestem odpowiedzialna za budżet, za deficyt budżetowy i za dług. To, co zostało zaplanowane, to maksimum tego, co możemy zaproponować. Rozumiem związkowców, bo nauczyciele zwyczajnie na to zasługują, ale musimy patrzeć na całe państwo. Dlatego pokornie ich proszę, by to zrozumieli.

PAP: Czego pani życzy uczniom, nauczycielom i rodzicom w nowym roku?

A.Z.: Życzę pomyślności, wspólnej owocnej pracy i współpracy. Byśmy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań. Byśmy byli razem. Nauczycielom życzę, żebyśmy współpracowali w sprawie zupełnie nowych metod nauczania, m.in. projektowych, a rodzicom - sukcesów edukacyjnych dzieci, zadowolenia z wyników ich egzaminów i z ich edukacyjnych wyborów.

Rozmawiała: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]