| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych 2019 r.

Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych 2019 r.

W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwa energetyczne czekają rewolucyjne zmiany.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w zakresie przesyłania gazu.

Zobacz: Pracownicy

W przypadku wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, oraz wygaśnięcia umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci w trakcie trwania okresu wyznaczenia – właściciel sieci przesyłowej gazowej będzie każdorazowo zawierał z operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu połączonego gazowego kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego.

Zobacz: Prawo administracyjne

Umowa powinna zostać zawarta w terminie 90 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy, na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata. Powinna określać zasady korzystania przez operatora systemu z majątku właściciela sieci i wynagrodzenie za korzystanie z tego majątku, wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej, a także zasady realizacji obowiązków właściciela sieci, określonych w art. 9h ust. 11-12 Prawa energetycznego.

W przypadku nieotrzymania, w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy, informacji o zawarciu kolejnej umowy, Prezes URE, w drodze decyzji, ustali treść umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego. W przypadku zawarcia przez strony kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, decyzja Prezesa URE wygaśnie z mocy prawa w części objętej tą umową. Jeżeli strony nie zawrą kolejnej umowy w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia zastępującej ją decyzji Prezesa URE, Prezes URE zmieni swoją decyzję, w szczególności w celu przedłużenia terminu jej obowiązywania lub dostosowania treści decyzji do, powstałych po jej wydaniu, zmian okoliczności prawnych lub faktycznych mających wpływ na jej treść.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »