REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Polski Ład - Rządowy Fundusz dla samorządów w pytaniach i odpowiedziach

Polski Ład - Rządowy Fundusz dla samorządów w pytaniach i odpowiedziach
Polski Ład - Rządowy Fundusz dla samorządów w pytaniach i odpowiedziach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polski Ład - Rządowy Fundusz dla samorządów. Od 2 lipca 2021 roku można już składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje z nowego rządowego programu. Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych? Jakie inwestycje mogą być dofinansowane? W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie? BGK odpowiada na najważniejsze pytania.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków JST.

REKLAMA

Czy finansowanie w programie będzie zwrotne czy bezzwrotne?

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotne.  Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:

 • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
 • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
 • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
 • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Czy JST/związki JST mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Tak, w czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:

 • 1 wniosek bez limitu kwoty
 • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł
 • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł.

Czy JST/związki JST muszą mieć wkład własny w planowaną inwestycję?

Wysokość udziału własnego zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:

 • priorytet 1: minimum 5 proc. udziału własnego
 • priorytet 2: minimum 10 proc. udziału własnego
 • priorytet 3: minimum 15 proc. udziału własnego
 • priorytet 4: minimum 20 proc. udziału własnego

Jakie inwestycje mogą być dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych?

W programie jednostki samorządu terytorialnego/związki JST mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów priorytetowych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

priorytet 1:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
 • odnawialne źródła energii

priorytet 2:

 • tabor z napędem zeroemisyjnym
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
 • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce
 • rewitalizacja obszarów miejskich
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej

priorytet 3:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego
 • tabor transportu kolejowego
 • tabor transportu tramwajowego
 • tabor z napędem niskoemisyjnym
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • rewitalizacja obszarów i/ lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych

priorytet 4:

 • tabor zbiorowego transportu drogowego
 • tabor zbiorowego transportu wodnego
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych
 • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru priorytetowego?

Tak, inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru. Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST/związek JST składając wniosek o dofinansowanie w aplikacji służącej do obsługi programu, czyli Aplikacji Polski Ład. Należy je wybrać z rozwijanej listy.

Kiedy JST/związek JST może złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych?

JST/związek JST będzie mogła/mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenia o naborach wniosków i ich terminach będziemy publikować na stronie internetowej banku w zakładce „Nabory wniosków”.

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie poprzez Aplikację Polski Ład. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?” na stronie BGK: www.bgk.pl/polski-lad.

Czy można złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, do składania wniosków o dofinansowanie służy wyłącznie Aplikacja Polski Ład.

Jak mogę uzyskać dostęp do aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie?

Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Polski Ład, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa z profilu JST/związku JST poprzez ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”. 

Dla ilu użytkowników JST/związek JST może złożyć o wniosek dostęp do Aplikacji Polski Ład?

JST/związek JST składa dwa wnioski o dostęp do Aplikacji Polski Ład, pierwszy wniosek dla osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST, drugi wniosek dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika.

JST/związek JST nie ma konta (profilu) w ePUAP, jak je założyć?

Wniosek o nadanie dostępu do aplikacji można złożyć tylko poprzez ePUAP, dlatego rekomendujemy założenie konta na tej platformie. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP dostępna jest na stronie głównej ePUAP.

Skąd wziąć formularz wniosku o nadanie dostępu do aplikacji?

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład?

Na tym etapie wnioskujący nie składa żadnych dokumentów/załączników. Wystarczy wypełnienie pól dostępnych w aplikacji. Natomiast składając wniosek o nadanie dostępu do aplikacji, należy złożyć, poza wnioskiem, pełnomocnictwa dla osób działających w imieniu reprezentanta JST i skarbnika oraz zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub powołaniu w skład zarządu powiatu/województwa/związku międzygminnego. Związki JST przekazują wraz z wnioskiem swój statut.

Mam problem z wypełnieniem wniosku w aplikacji, do kogo mogę się zwrócić?

Dane kontaktowe do pracowników BGK znajdują się w zakładce „Kontakt”. Pytania można kierować także do Infolinii: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30) lub na adres e-mail: polskilad@bgk.pl

Co zrobić, jeśli składając wniosek o dofinansowanie z programu popełniłam/em błąd? W jaki sposób złożyć korektę do wniosku?

Jeśli w czasie naboru wnioskodawca stwierdzi, że popełnił błąd wypełniając wniosek, może go samodzielnie anulować i złożyć nowy wniosek za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru nie będzie możliwości poprawienia błędnie złożonego wniosku lub jego uzupełnienia.

Kiedy JST/związek JST otrzyma przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu będzie wypłacane:
- w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
- w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).​​​​​
​​​​​Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa okna płatnicze.

Czy jeżeli wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów, automatycznie przechodzi do następnej edycji programu?

Nie, w takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w kolejnej edycji naboru wniosków.

Czy z programu można otrzymać środki na inwestycje mieszkaniowe?

W Programie Inwestycji Strategicznych nie wykluczamy żadnego obszaru inwestycji publicznych. Mieszkalnictwo zaliczane jest w programie do kategorii „inne”, z uwagi na dostępność innych instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat, preferencyjnego kredytowania społecznego budownictwa czynszowego oraz oferty dot. remontów i termomodernizacji.

Kto podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania?

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezes Rady Ministrów.

W jaki sposób otrzymam decyzję o przyznaniu dofinansowania?

JST/związek JST otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, w której składał wniosek o dofinansowanie.

Czy możliwe jest zwiększenie dofinansowania, jeśli koszty inwestycji wzrosną w trakcie jej realizacji?

Jeżeli już po przyznaniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez JST/związek JST na etapie planowania inwestycji - JST/związek JST będzie musiała/musiał pokryć je sama/sam. Dofinansowanie z programu udzielane jest na poziomie nie wyższym niż określony w promesie finansowania inwestycji ze środków programu.

Czy z programu można refinansować już rozpoczęte inwestycje?

Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji.

Kiedy JST/związek JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?

Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu dofinansowaniem danej inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji.

Źródło: BGK

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Urzędnik
  2021-07-05 11:34:59
  Czy komuś udało się wysłać wniosek o dostęp do aplikacji na epuapie?
  2
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
P.Czarnek: PO zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na przegraną kampanię wyborczą

Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku; to tak jakby powiedzieć oczywistość. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem – powiedział 29 września 2023 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

UWAGA! Bonu 2500 zł na laptop nie dostaną nauczyciele klas I-III szkół podstawowych. I liceów, techników i szkół zawodowych. Bon tylko dla nauczycieli klas IV-VIII

Bon 2500 zł tylko dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych oraz innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych dla tych klas.

Najnowsze wyjaśnienia MEIN o nagrodzie 1125 zł dla nauczycieli

Dotacja celowa udzielana na wypłatę nagrody specjalnej obejmuje kwotę nagrody wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów ustawowych pochodnymi - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. SS PAP opublikował wyjaśnienia ministerstwa.

Minister Telus: polskie rolnictwo musi mieć większy udział w handlu

Minister rolnictwa Robert Telus podał, że w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa kładzie się nacisk na magazynowanie żywności, odbudowę przetwórstwa i trzody chlewnej. "Musimy mieć też większy udział w handlu" - mówił w piątek 29 września w Bratoszewicach (woj. łódzkie).

REKLAMA

Wynajęcie pokoju przez studenta …. 1200 zł miesięcznie! Akademik od 415 zł. Sprawdź ceny [rok akademicki 23/24]

Sytuację studentów w roku akademickim 23/24 przedstawiamy na przykładzie Krakowa. W AGH ….. 800 osób na liście rezerwowej!

1295 zł – próg dochodu dla studenckich stypendiów [rok akademicki 23/24]

W roku akademickim 2023/2024 większa liczba studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła otrzymać stypendium socjalne. 

Dziś otwarcie Muzeum Historii Polski! Co będzie można tam zobaczyć?

W czwartek 28 września odbędzie się oficjalne otwarcie siedziby Muzeum Historii Polski. W wydarzeniu wezmą udział władze państwowe. Jakie atrakcje przygotowano z tej okazji? 

Waloryzacja od 1 stycznia 2024 r. Podwyżka z 719 zł do 1000 zł dla kolejnego świadczenia [Nowelizacja]

Przed nowelizacją przepisów maksymalna zasiłek stały wynosił 719 zł miesięcznie. Teraz górna granica to 1000 zł miesięcznie.

REKLAMA

Polacy pojadą pociągami jeszcze szybciej. Ale czy taniej?

Rozwój kolei dużych prędkości (KDP) jest koniecznością. Polacy chcą podróżować szybciej. I będą mogli, bo pociągi rozwiną prędkość nawet do 250 km/h. Ale czy jest szansa, że bilety będą tańsze?

Podwyżki od 1 stycznia 2024 r. dzięki likwidacji funduszy premiowych dla pracowników policji, straży granicznej i straży pożarnej

Rząd daje podstawę prawną do likwidacji funduszy premiowych dla pracowników policji, straży granicznej i straży pożarnej. 

REKLAMA