| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Obowiązek transmisji z lokali wyborczych uchylony

Obowiązek transmisji z lokali wyborczych uchylony

Przepisy dotyczące obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych uchwalone w styczniu 2018 r. zostaną uchylone. Ma to związek z tym, że od 25 maja 2018 r. w Polsce zaczęło obowiązywać RODO.

Sejm zdecydował w czwartek o skierowaniu do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, który m.in. uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych i upraszcza procedurę odwoławczą ws. podziału na okręgi wyborcze.

W czwartek, podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, wniosek o odrzucenie projektu złożył klub Nowoczesnej.

W głosowaniu za wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 177 posłów, 211 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Tym samym, projekt noweli został skierowany do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Sejm zdecydował ponadto - na wniosek marszałka Marka Kuchcińskiego - aby komisja przedstawiła sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Zobacz: RODO 2018

Projekt noweli Kodeksu wyborczego i niektórych innych ustaw skraca procedurę sądowo-administracyjną w sprawach skarg na uchwały PKW dot. podziału na okręgi wyborcze. Skargi na te uchwały - zgodnie z propozycjami komisji kodyfikacyjnej - mają być rozpatrywane tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów, a nie, jak dotąd, przez sąd administracyjny pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, zmiana ta "ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w powyższych sprawach".

Propozycja zakłada ponadto uchylenie uchwalonych w styczniu przepisów dot. obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Wynika to - jak wskazano w uzasadnieniu - z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Proponuje się też, aby prawo do pełnienia funkcji urzędników wyborczych mieli nie tylko pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, lecz także "inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach".

Zgodnie z projektem, szefowi Krajowego Biura Wyborczego przysługiwałaby możliwość powierzenia, w przypadku zagrożenia sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego osobie, która nie spełnia kodeksowych wymogów dot. m.in. niełączenia miejsca urzędowania z miejscem zatrudnienia oraz miejsca urzędowania z miejscem głosowania.

Projekt noweli nakłada ponadto na PKW obowiązek prowadzenia "wykazu osób, wobec których sąd prawomocnie orzekł o utracie biernego prawa wyborczego w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, oraz udostępnianiu danych o tych osobach właściwym komisjom wyborczym dokonującym rejestracji kandydatów w wyborach". Prezes sądu, który wydał takie orzeczenie, będzie zobowiązany do jego "niezwłocznego przesłania" do PKW. (PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »