REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zastaw

Tomasz Błotnicki
Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

REKLAMA

Zastaw to ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności.

Najważniejszą cechą zastawu jest to, że może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych (oraz na niektórych prawach zbywalnych np: akcjach, obligacjach). Ponadto, wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Wraz z zaspokojeniem wierzyciela zastaw upada (jest więc prawem akcesoryjnym, a więc jego istnienie jest zależne od istnienia wierzytelności).

REKLAMA

Stronami stosunku zastawu są zastawnik tzn. wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona, i zastawca czyli dłużnik, na którego rzeczy został ustanowiony zastaw.

W razie niemożności zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem w trybie egzekucji sądowej i zaspokojenia się z uzyskanej sumy. Ponadto, wierzyciel ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z rzeczy zabezpieczonej zastawem przed innymi wierzycielami (pod warunkiem, że nie mają oni także ustanowionego wcześniej zastawu na tej samej rzeczy).

Istnieją dwa sposoby ustanowienia zastawu: Pierwszy to na podstawie czynności prawnej (umowy), a drugi to na mocy samego prawa.

REKLAMA

Zastaw umowny - powstaje na podstawie umowy między właścicielem rzeczy, a wierzycielem. Sama umowa nie wystarcza do powstania zastawu. Jako że zastaw jest czynnością realną to konieczne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, bądź osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zastaw ustawowy - powstaje na mocy przepisów szczególnych, z mocy samego prawa. Przysługuje on na przykład wynajmującemu na zabezpieczenie czynszu na rzeczach ruchomych najemcy, wniesionych do przedmiotu najmu (art.670 kc).

Zastaw wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności. Również z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej, bez przeniesienia zastawu (art. 323 § 1 kc). Zastaw wygasa w przypadku zwrócenia przez zastawnika rzeczy zastawcy (art.325 kc).

REKLAMA

Wyróżniamy następujące rodzaje zastawów:
•    zastaw zwykły na rzeczy lub na prawie;
•    zastaw rejestrowy: istotną cechą tego zastawu jest możliwość pozostawania przedmiotu zastawu u zastawcy oraz obowiązek zgłoszenia zastawu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe;
•    zastaw skarbowy: to instytucja funkcjonująca w prawie podatkowym, mająca na celu zabezpieczenie zaległości podatkowych na rzecz Skarbu Państwa. 

Do tej pory wierzyciel ( zastawnik ), który zamierzał zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego, mógł to zrobić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego ( ewentualnie przejąć przedmiot zastawu na własność ). Od kwietnia 2009 r. istnieje także możliwość zaspokojenia w drodze przetargu publicznego.

Sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze licytacji powinna zostać przewidziana w umowie zastawniczej. Z wnioskiem występuje wierzyciel a licytację prowadzi notariusz lub komornik ( wybiera go wierzyciel ), w terminie 14 dni od dnia złożenia przez zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży. Wniosek powinien zawierać: dane zastawcy, zastawnika oraz dłużnika ( jeśli nie jest on zastawcą ) przedmiot i wartość zastawu miejsce gdzie znajduje się zastaw.

Do wniosku należy dołączyć: poświadczony przez zastawnika odpis umowy zastawniczej, odpis postanowienia sądu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów lub odpis z rejestru zastawów, odpis pisma ( wraz z dowodem nadania), w którym zastawnik zawiadamia zastawcę o tym, że ma zamiar sprzedać w drodze przetargu publicznego obciążony przedmiot. 

We wniosku zastawnik może wskazać dzień w którym należy dokonać ogłoszenia o przetargu oraz sposób ogłoszenia o przetargu ( może żądać ogłoszenia nie tylko w dzienniku poczytnym dla danej miejscowości ale także w innym dzienniku lub podane do wiadomości w inny-wskazany sposób).

Jeżeli umowa zastawnicza nie określa inaczej, przetarg przeprowadza się w miejscowości w której znajduje się przedmiot zastawu rejestrowego, albo położonej w obszarze właściwości sądu rejonowego, w którym znajduje się przedmiot zastawu, położonej w obszarze właściwości sądu rejonowego, w którym wg umowy zastawniczej zastawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (jeżeli przedmiotem zastawu jest prawo majątkowe). Na wniosek zastawnika i za zgodą zastawcy można przeprowadzić przetarg w innej miejscowości.

Składając wniosek o sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego, zastawca zobowiązany jest uiścić zaliczkę na pokrycie kosztów sprzedaży.

Wartość szacunkowa przedmiotu zastawu powinna zostać określona w umowie o ustanowienie zastawu. Gdyby umowa nie regulowała tej kwestii, to strony ( zastawca i zastawnik ) mogą ją zgodnie określić. Wartość może także określić rzeczoznawca powołany przez prowadzącego przetarg. Cena wywoławcza będzie wynosi 50 proc. wartości szacunkowej, a srebra, złota, platyny i instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego - 75 proc. wartości szacunkowej. Natomiast zbiór rzeczy lub praw, który stanowi całość gospodarczą, powinien być sprzedany w całości, chyba że zastawca i zastawnik postanowią inaczej.

W dniu 18.01.2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Na podstawie tej nowelizacji odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o zastawach rejestrowych opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, mają moc dokumentów urzędowych. Tak więc dokumenty wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych, a przesłane zainteresowanemu drogą elektroniczną, będą nie tylko spełniały funkcję informacyjną ale także będą już posiadały moc prawną ( tak jak dokumenty wydane w formie papierowej ).  

Źródło: art. 306-335 Kodeksu Cywilnego w zw. z Ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sektor Publiczny

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne? W marcu wyniosło 4000 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że w marcu 2024 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,5 tysiąca osób. To świadczenie stanowi odpowiednik emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensacji w marcu wyniosła około 4000 złotych.

Podejście procesowe w nowoczesnej administracji publicznej

Współczesne zarządzanie organizacją wiąże się z podejściem procesowym. W tym modelu, kluczowe procesy biznesowe są identyfikowane, analizowane i optymalizowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i jakość, a działania prowadzone są systematycznie i efektywnie. Zarządzanie procesowe pozwala zrozumieć, jak poszczególne czynności wpływają na osiąganie celów organizacji, a także umożliwia identyfikację i eliminację nieefektywnych praktyk. Efektywne zarządzanie procesami przekłada się na poprawę jakości usług oraz produktów, zwiększenie satysfakcji klientów a także lepsze wykorzystanie zasobów.

Wciąż są przyznawane dodatki węglowe 3000 zł. W szczególnych sytuacjach [Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym]

Nowelizacja: Dodatek węglowy 3000 zł może być przyznany w 2024 r. Jak to możliwe? Dodatek był jednorazowo w 2022 r.

Za 27 dni szkolenia wojskowego cywil dostanie 6 tys. zł. Kto może się zgłosić?

„Wakacje z wojskiem” to nowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest m.in. promocja służby wojskowej. Jest on skierowany głównie do młodzieży szkolnej i studenckiej.

REKLAMA

Ważne wieści dotyczące CPK. To może być przełom w sprawie budowy portu lotniczego w Baranowie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła dzisiaj do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska CPK. To może być przełom w sprawie budowy portu lotniczego w Baranowie.

MEN: Stawia na edukację włączającą. Dla wszystkich uczniów i szkół. Jak przyciągnąć lekarzy do szkół?

Wiceminister edukacji narodowej Izabela Ziętka: Edukacja włączająca dotyczy wszystkich uczniów i każdej placówki. Jest pomocą w szkołach dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia. 

Wspólny bilet na pociągi i komunikację miejską. Znamy plany resortu infrastruktury

Ogólnopolski Bilet Zintegrowany ma umożliwić zakup jednego biletu łączącego różne rodzaje transportu publicznego, w tym transportu miejskiego i regionalnego organizowanego przez samorządy. Trwają prace nad możliwością jego wprowadzenia. 

10 tys. zł kary za akcję "Stop LGBT"

Prezes UODO nałożył karę na Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop LGBT" za niewłaściwe prowadzenie zbiórki podpisów. Listy z podpisami były niezabezpieczone w kościele.

REKLAMA

Jakie zasiłki na dziecko w roku szkolnym 2024/25

Na jakie wsparcie materialne będą mogli liczyć i ich rodzice w nadchodzącym roku szkolnym? Oto zestawienie najważniejszych świadczeń i zasiłków.

Kalendarz roku szkolnego 2024/2025. Kiedy początek i koniec zajęć? W jakich terminach ferie?

Znamy już kalendarz roku szkolnego 2024/2025. Jakie są najważniejsze terminy w opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dokumencie?

REKLAMA