REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu za pierwsze półrocze

Barbara Kołodziej
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

31 sierpnia 2007 r. mija termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

Jednostki zaliczone do podsektora samorządowego terytorialnego, tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. w terminie do 31 sierpnia.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz inne wymagane przez ustawę o finansach publicznych informacje określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinna składać się z części tabelarycznej oraz części opisowej.

Realizując poszczególne źródła dochodów, można omówić rozbieżności w wykonywaniu tych dochodów oraz ich przyczyny, jak również podejmowane działania przez organ wykonawczy, w celu ściągnięcia należności oraz ustalić wielkość nieściągniętych należności.

W gminach oraz w miastach na prawach powiatu w przypadku zastosowania obniżenia górnych stawek podatkowych przez organ stanowiący można wskazać kwoty z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, obliczone za cały okres sprawozdawczy.

Realizując poszczególne wydatki budżetowe, w sytuacji kiedy występują rozbieżności w ich wykonywaniu, trzeba omówić przyczynę niskiego lub wysokiego wykonania planowanych wydatków. Jeżeli występuje przekroczenie wykonania wydatków budżetowych, powinno przedstawić się przyczynę takiego wykonania oraz omówić podjęte działania w tym zakresie. Jeżeli w jednostce samorządu terytorialnego występuje znaczna kwota zobowiązań, to należy odnieść się do ich rodzaju, czy są one wymagalne, czy też nie.

Kredyty i obligacje

W przypadku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy wskazać źródło jego pokrycia. Szczególnie ważne jest to wówczas, kiedy samorząd ma zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitował papiery wartościowe. Jeżeli jednostka samorządowa dokonała spłaty w I półroczu 2007 r. kredytów i pożyczek, wykupu wyemitowanych obligacji lub udzieliła pożyczek z własnego budżetu, to również należy zamieścić taką informację, podając kwoty dokonanych spłat, kwoty udzielonych pożyczek lub kwoty dokonanych lokat środków pieniężnych w bankach.

Zakłady i gospodarstwa

W zakresie przychodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych należy podać źródła tych przychodów, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak również rozbieżności w wykonywaniu tych przychodów. Odnośnie do wydatków trzeba omówić wpłaty do budżetu, stan zobowiązań, należności oraz ich relacje w stosunku do początku okresu sprawozdawczego.

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych należy omówić źródła dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane oraz podać wykaz jednostek, przy których funkcjonują te rachunki. Ponadto należy także omówić źródła przychodów funduszy celowych oraz na co wydatkowane są te środki.

Informacja o dotacjach

W części dotyczącej dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa można przedstawić poszczególne dochody oraz wydatki poniesione z tych dotacji. Odnośnie do dotacji celowych na zadania własne należy omówić poszczególne źródła dochodów z tytułu tych dotacji. W przypadku udzielonych dotacji z budżetu jednostki samorządowej innym jednostkom należy uwzględnić: jakim podmiotom zostały przekazane, na jaki cel, w jakiej wysokości oraz w trybie jakich przepisów.

Upoważnienie zarządu

Informację z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego można także uzupełnić o upoważnienia udzielone dla zarządu jednostki samorządowej przez organ stanowiący. W szczególności chodzi tutaj o upoważnienia dla zarządu do zaciągania zobowiązań:

l na finansowanie wydatków, na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki, a także zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa,

l z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Należy pamiętać również o tym, że w przypadku gmin i województw informacja ta powinna określać również dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

INFORMACJE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ

Część tabelaryczna informacji z wykonania budżetu powinna zawierać co najmniej:

l dochody w szczegółowości nie mniejszej niż: dział i źródło pochodzenia dochodów,

l wydatki w szczegółowości nie mniejszej niż: dział, rodzaj klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnienie wydatków:

- bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu jednostek samorządu, wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu poręczeń i gwarancji;

- wydatków majątkowych: przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, rachunku dochodów własnych oraz funduszy celowych.

W część opisowej informacji z wykonania budżetu mogą znaleźć takie dane jak:

l plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej,

l plan i wykonanie wydatków budżetowych,

l planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu,

l plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,

l plan przychodów i wydatków funduszy celowych,

l plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

l plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,

l plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

l upoważnienia.

Barbara KoŁodziej

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZNP o elektronicznych dziennikach w szkołach. Rodzice oczekują odpowiedzi od nauczyciela w nocy

Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Dodatkowe 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe

Są zwolnienia grupowe na rynku pracy, jest też reakcja rządowa. "Chcemy dmuchać na zimne, dlatego podjęłam decyzję, żeby prewencyjnie uruchomić dodatkowe 50 mln zł dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe" - przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PFRON +15%: Nowe stawki dofinansowań dla przedsiębiorców. [dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych]

PFRON: zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (do tej pory: 2400 zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (do tej pory: 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (do tej pory: 500zł)

REKLAMA

Około 6000 zł minimalnego wynagrodzenia od 1 maja 2024 r. Dla kursanta w Straży Granicznej. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. Wyższy mnożnik kwoty bazowej [rozporządzenie MSWiA]

Opublikowany 22 kwietnia 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł  oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. Te zmiany spowodują podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta do ok. 6.000 zł (z dodatkami o charakterze stałym). 

Wenecja - od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wjazdu, obowiązkowa rejestracja i opłata?

Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt. Ponadto w tych dniach odbyło się także Biennale Sztuki. Takich tłumów we włoskim mieście jeszcze nie było. 

Kto wygrał w drugiej turze wybory na prezydenta miasta? PKW podała wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki II tury niedzielnych wyborów samorządowych. Jak wyglądają one w największych miastach?

Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

REKLAMA

Min. edukacji B. Nowacka: W najbliższym roku szkolnym nie będzie HIT, WOS i edukacji obywatelskiej

Min. B. Nowacka Nowacka odrzuciła pomysł ZNP co do przywrócenia WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

REKLAMA