REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami

Marcin Binaś
Utrzymanie czystości i porządku należy do zadań gminy.
Utrzymanie czystości i porządku należy do zadań gminy.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Powodzenie reformy śmieciowej zależy m.in. od ściągalności opłat za odbiór odpadów. Dlatego ważnym elementem systemu będzie egzekucja należności z tego tytułu. Organem egzekucyjnym jest w tym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami

Jednym z głównych zadań gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego (JST), stanowiącej zarazem lokalną wspólnotę ludzi zamieszkujących jej obszar, jest zaspokajanie ich zbiorowych potrzeb. Proces ten stanowi realizację zadań własnych gminy, do których to, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należy m.in. utrzymanie czystości i porządku. Uszczegółowienie czynności faktycznych z tym związanych nastąpiło w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). Jej nowelizacje dokonane w ustawach z 1 lipca 2011 r. oraz 25 stycznia 2013 r. były na tyle daleko idące, że skutki, jakie spowodowały, zostały nazwane „rewolucją śmieciową w gminach”. Zwłaszcza tegoroczna nowelizacja jest niezwykle ważna, gdyż na jej podstawie organ władzy wykonawczej w gminie, będąc jednocześnie organem naliczającym właścicielom nieruchomości opłatę za odbiór odpadów (na podstawie składanych przez nich deklaracji lub w wydawanej przy jej braku decyzji), stał się również organem egzekucyjnym w tym zakresie. 

REKLAMA

Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji

REKLAMA

Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji można sprowadzić de facto do jednej, polegającej na ustaleniu wymagalności zobowiązania podatkowego, a także, że na dzień wszczęcia postępowania egzekucyjnego zobowiązany do zapłaty rzeczywiście jej nie dokonał. Podstawą będzie tu deklaracja w sprawie wysokości opłaty za odbiór odpadów. 

Przy weryfikacji deklaracji zastosowanie znajdą czynności sprawdzające (art. 272–280 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; dalej: Ordynacja podatkowa), podczas których najważniejszym elementem do ustalenia wydaje się sprawdzenie prawidłowości dokonanego samoobliczenia należnej opłaty. W przypadku jej braku, organ podatkowy (czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta; dalej: wójt) ma obowiązek przeprowadzenia postępowania podatkowego, które zakończy się wydaniem decyzji określającej wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednak samo wydanie takiej decyzji ze wskazaniem terminów płatności zgodnych z podjętymi w tym zakresie uchwałami organów uchwałodawczych w poszczególnych gminach nie oznacza jeszcze możliwości prowadzenia egzekucji. Od wydanej przez wójta decyzji jej adresat może bowiem wnieść odwołanie. Wówczas, zgodnie z art. 239a Ordynacji podatkowej, decyzja jako nieostateczna nie podlega wykonaniu, z wyjątkiem przypadków, w których nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239b Ordynacji podatkowej zawiera katalog czterech takich przypadków).
Po ustaleniu, że wymagalne zobowiązanie nie zostało w terminie uregulowane, pozostaje już tylko wystawienie upomnienia lub tytułu wykonawczego, doręczenie ich zobowiązanemu i podjęcie dalszych działań egzekucyjnych, zmierzających do przymuszenia dłużnika do realizacji ciążącego na nim obowiązku.

Zobacz także: Zaokrąglanie opłaty śmieciowej i kwoty do zapłaty

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawy prawne egzekucji 

REKLAMA

Niewątpliwie najważniejszym aktem prawnym będącym podstawą egzekucji opłaty za odbiór odpadów jest ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.). Oprócz wskazania konkretnego sposobu postępowania wierzyciela wobec podmiotów, które nie uiszczają należności z tytułu ciążącego na nich zobowiązania, wskazuje ona również rodzaje środków mogących przymusić dłużnika do dokonania zapłaty lub służących zabezpieczeniu na jego majątku wykonania tego obowiązku. 

Równie istotne jest rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Określa ono nie tylko tryb postępowania przy podejmowaniu przez wierzyciela czynności bezpośrednio zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, lecz także wskazuje m.in. te należności pieniężne, które mogą być egzekwowane bez uprzedniego doręczenia upomnienia, oraz sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych oraz tych ponoszonych w postępowaniu zabezpieczającym.
Nie sposób również pominąć art. 6 qa u.c.p.g., który w zakresie opłaty za odbiór odpadów nie tylko wskazuje na tożsamość wierzyciela i organu egzekucyjnego, lecz także rodzaje środków egzekucyjnych mogących znaleźć zastosowanie.

Zadaj pytanie: Forum

Zasady postępowania egzekucyjnego

Wytyczne właściwego i zgodnego z prawem postępowania organu egzekucyjnego względem dłużnika, przejawiające się we wszystkich podejmowanych wobec niego czynnościach, zawarte są m.in. w ustawie z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (m.in. zasady szybkości i prostoty postępowania, pisemnego załatwiania spraw, praworządności i prawdy obiektywnej) oraz u.p.e.a. (m.in. zasady stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w u.p.e.a., obowiązku prowadzenia egzekucji, stosowania środka najmniej uciążliwego, poszanowania minimum egzystencji, niezbędności oraz prowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego). 

Kolejne ważne aspekty egzekucji to właściwość rzeczowa i miejscowa. Pierwsza z nich oznacza legitymację procesową dla danego organu do dochodzenia w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej realizacji określonych świadczeń pieniężnych (co do zasady jest nim naczelnik urzędu skarbowego z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lutego 2013 r. egzekwuje wójt). Natomiast druga z właściwości oznacza dla organu egzekucyjnego możliwość dochodzenia realizacji należności jedynie od takiego dłużnika, który posiada miejsce zamieszkania na obszarze objętym działaniem tego organu. Jest ona o tyle ważna, że w przypadku gdy we wzorze deklaracji gmina zamiast miejsca zamieszkania zażądała np. wskazania miejsca położenia nieruchomości – wówczas wójt nie będzie mógł na drodze egzekucji dochodzić od podmiotu, który złoży taką deklarację, realizacji świadczenia. Będzie zobowiązany ustalić miejsce zamieszkania takiej osoby, sporządzić tytuł wykonawczy i przesłać go do właściwego miejscowo organu egzekucyjnego. Co warte podkreślenia, organy egzekucyjne są zobowiązane z urzędu do przestrzegania swojej właściwości i badania jej zachowania przy każdej wykonywanej czynności. 

Słowniczek 

Organ egzekucyjny to organ uprawniony do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, którego celem jest przymusowe zrealizowanie obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym, w przypadku opłaty za odbiór odpadów jest nim wójt. 

Zobowiązany to osoby: fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, które pomimo upływu określonego terminu nie wykonały przed jego upływem ciążących na nich obowiązków zarówno pieniężnych, jak i o charakterze niepieniężnym. 

Wierzyciel to podmiot uprawniony do żądania wykonania danego obowiązku lub do zabezpieczenia jego wykonania. 

Organ rekwizycyjny to organ będący jednocześnie organem egzekucyjnym o innej właściwości miejscowej, a tej samej rzeczowej, który wykonuje czynności egzekucyjne, opierając się na tytule wykonawczym wystawionym przez inny niż on sam organ egzekucyjny. 

Dłużnik zajętej wierzytelności to inaczej dłużnik zobowiązanego, czyli podmiot, który na wezwanie organu egzekucyjnego realizuje zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego należnych zobowiązanemu (to np. zakład pracy czy bank). 

Biegły skarbowy to osoba dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego wyceny zajętego majątku zobowiązanego na potrzeby jego sprzedaży i pokrycia dochodzonych roszczeń (może nim być wyłącznie osoba wpisana na prowadzoną przez dyrektora izby skarbowej listę biegłych skarbowych).

Polecamy: Opłaty środowiskowe za 2013 w 2014 r.

Podstawy prawne
Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 228)
● Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1337)
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 228)
● Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645)

Poznaj pierwszą w Polsce Platformę Rachunkowości Budżetowej przygotowaną z myślą o księgowych w budżecie.
Skorzystaj z bezpłatnego dostępu przez 30 dni! Szczegóły promocji znajdziesz na www.inforrb.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sejm proponuje: Dodatek na dowolny cel od 228,8 zł do 822,25 zł. Kryterium dochodowe 1500 zł albo 2100 zł. Prezydent tego chyba nie zawetuje?

  Sejm pracują nad wypłatą 2,3 mld zł dla kilku milionów Polaków. To reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. 

  800 plus. ZUS: pierwsze przelewy już 2 stycznia 2024 r.. Są już terminy kolejnych

  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że od stycznia 2024 r. ZUS podniesie osobom uprawnionym automatycznie wysokość świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Pierwsze przelewy z 800 plus ZUS wyśle 2 stycznia 2024 r.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Umiejętności polskich piętnastolatków powyżej średniej OECD i UE [Badanie PISA 2022]

  We wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem PISA 2022 wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z Unii Europejskiej. Jednocześnie są one niższe niż w poprzedniej edycji badania - poinformowano 5 grudnia 2023 r. Główną badaną dziedziną były umiejętności matematyczne.

  REKLAMA

  Jakim powietrzem oddychają dzieci w szkołach i przedszkolach? Temat stężenia dwutlenku węgla w budynkach to problem pomijany, nierozumiany - a wpływa na zdrowie, koncentrację, samopoczucie

  O tym jak wpływa stan techniczny budynków szkół i przedszkoli na powietrze jakim oddychają uczniowie i dlaczego problem jakości powierza i stężenia w nim dwutlenku węgla jest pomijany i nierozumiany – rozmawiamy z Elżbietą Lemańską-Błażowską z organizacji Rodzice dla Klimatu.

  Zimno? W tym miasteczku temperatura spadła do minus 58 stopni Celsjusza!

  Minus 58 stopni Celsjusza - taką temperaturę odnotowano w miejscowości Ojmiakon na Syberii, w republice Jakucji. Szacuje się, że z powodu wiatru i wilgoci odczuwalna temperatura może wynosić nawet minus 63 stopnie! Informacje podała agencja Reutera.

  Od 6 grudnia będzie można się zaszczepić przeciw COVID-19. Jak się zapisać? Kto jest w grupie ryzyka?

  Od 6 grudnia 2023 r. wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. Skierowanie na szczepienie będzie wystawione automatycznie przez system w nocy z 5 na 6 grudnia. 

  Ratusz zatwierdził. Feministki zamiast świętych w nazwach ulic w Barcelonie

  Ratusz Barcelony zatwierdził zmianę nazw ulic w stolicy Katalonii, usuwając z nich imiona świętych: Rafała, Magdaleny, Agaty oraz Róży. Ich miejsce zajmą nazwiska działaczek feministycznych, podały władze hiszpańskiego miasta.

  REKLAMA

  Większe bezpieczeństwo na drogach i przyjazna przestrzeń. Nowoczesne oświetlenie ulic z programem „Rozświetlamy Polskę”

  Ponad miliard złotych w rządowym programie „Rozświetlamy Polskę” trafi do samorządów na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne. 

  Zima to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. A w Polsce jest ich około 30 tys.

  Bezdomność najbardziej doskwiera zimą. To wtedy  wtedy odnotowuje się wśród osób w kryzysie bezdomności największą liczbę zgonów, a liczba potrzebujących gwałtownie rośnie. 

  REKLAMA