reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań Rb-NDS w imieniu jednostki należy do obowiązków przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie Rb-NDS przekazują w formie dokumentu i w formie elektronicznej do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Jaki jest termin sporządzenia sprawozdania? Powinno być ono złożone nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego, co określa załącznik Nr 44 do przedmiotowego rozporządzenia.

Zobacz również: Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2013 r.

Dane w sprawozdaniu wykazuje się:
- w zakresie planu – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;
- w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 39 do rozporządzenia.

Przy sporządzaniu sprawozdania należy pamiętać, iż dochody w kolumnie „Plan (po zmianach)” - powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S). Natomiast dochody w kolumnie „Wykonanie” powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S)

Wydatki powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S)

Zgodnie z rozporządzeniem nadwyżka/deficyt - stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem;

Finansowanie stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem jednostki samorządu terytorialnego, której wysokość powinna zapewnić pokrycie kwoty deficytu, w przypadku jego wystąpienia;

Dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego;

Dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu:


  •  kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - zawierają łączne kwoty zobowiązań dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,
  •  spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku - powinny być zgodne z wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,
  •  nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł - wykazuje się w wysokości środków osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł, również kwotę uruchomioną na pokrycie deficytu;

Dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 21 do rozporządzenia.

Zapraszamy na Forum!

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama