reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Do 31 marca br. należy przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie przedstawić należy radzie oraz RIO. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej.

1) sprawozdania z wykonania budżetu JST za 2016 rok,

2) sprawozdania finansowego JST za 2016 rok,

3) opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego JST za 2016 rok – jeżeli istnieje obowiązek badania sprawozdania finansowego,

4) opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu JST za 2016 rok,

5) informacji o stanie mienia komunalnego,

6) stanowiska komisji rewizyjnej.

Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za 2016 rok organ stanowiący zobowiązany jest do zapoznania się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej. Z treści uchwały w sprawie udzielenia absolutorium powinno wynikać, że została podjęta po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i po jego zatwierdzeniu.

Zatwierdzenie sprawozdania JST z wykonania budżetu nie powoduje automatycznie obowiązku podjęcia przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Obie decyzje dotyczą bowiem dwóch różnych obszarów. Trafne powiązania między rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu JST a udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium dla organu wykonawczego z tytułu wykonania budżetu przedstawia wyrok NSA z 17 lutego 1997 r. (sygn. akt FPS 8/96). Stwierdzono w nim, że „istotą sprawozdania jest odzwierciedlenie rzeczywistego i pełnego przebiegu wszystkich czynności faktycznych i prawnych składających się na wykonanie budżetu przez zarząd. Pod takim kątem musi być oceniane samo sprawozdanie (...) W pojęciu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu mieści się rozważanie go, przeanalizowanie pod kątem czy jest ono rzetelne, tzn. odzwierciedla w sposób prawdziwy i pełny obraz wykonania budżetu. Podstawą zaś udzielenia lub nieudzielenia absolutorium nie może być wyłącznie ocena samego sprawozdania, choć jest rzeczą oczywistą, iż nierzetelność sprawozdania wyłącza możliwość oceny wykonania budżetu. Rozpatrywanie sprawozdania więc to nie to samo, co ocena wykonania budżetu”. NSA stwierdził ponadto, że „ocena sprawozdania z wykonania budżetu pod kątem jego rzetelności i zgodności z prawem jest wstępną przesłanką oceny wykonania budżetu”.

Z orzecznictwa

Badaniu nadzorczemu dokonywanemu przez RIO podlega nie tylko tryb podejmowania uchwały w przedmiocie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium, ale również materialne przesłanki jej uchwalenia. W procesie udzielania absolutorium konieczne jest ustalenie, jak wykonano planowany budżet, czyli jaki jest stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do zaplanowanych, jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Dokonując oceny wykonania budżetu rada jednostki samorządu terytorialnego powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach, czy też kwestiach wręcz z nimi nie związanych, a dotyczących innych sfer działania organu wykonawczego.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 stycznia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3368/05

PODSTAWY PRAWNE

● art. 267, art. 268, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 191)

● art. 13 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

Autor: LONGIN MAŻEWSKI

audytor wewnętrzny, ekspert w zakresie finansów publicznych

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama