REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżki dla pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 r. O ile? Co się zmienia w tabelach zaszeregowania? [rozporządzenie Dz.U. 2023 r. poz. 1102]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Podwyżki dla pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 r. O ile? Co się zmienia w tabelach zaszeregowania? [rozporządzenie Dz.U. 2023 r. poz. 1102]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania pracownika samorządowego wzrośnie z 2150 zł do 3300 zł. To w dalszym ciągu mniej niż 3600 zł brutto minimalnej pensji dla ogółu pracowników. Niemniej jest to podwyżka o 1150 zł.  

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie w zależności od jednej z XX kategorii zaszeregowania.

Nowe stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych wprowadziło ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 

Jakie zmiany w kategoriach zaszeregowania pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. zamiast XXII mamy XX kategorii - w kategorii XX zarabia się minimalnie 5200 zł zamiast 3200 zł. Mamy więc podwyżkę o 2000 zł.  

W tabeli Infor.pl zestawił poprzednie i znowelizowane stawki.

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

Od  1 lipca 2023 r.

MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

Do 30 czerwca 2023 r.

I

3300

2150

II

3350

2200

III

3400

2250

IV

3450

2300

V

3500

2350

VI

3550

2400

VII

3600

2450

VIII

3650

2500

IX

3700

2550

X

3800

2600

XI

3900

2650

XII

4000

2700

XIII

4100

2750

XIV

4200

2800

XV

4300

2850

XVI

4400

2900

XVII

4600

2950

XVIII

4800

3000

XIX

5000

3100

XX

5200

3200

XXI

Grupa zlikwidowana

3400

XXII

Grupa zlikwidowana

3600

Polecamy: „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” + wzory dokumentów online

Polecamy: „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami”

 

 

Sprawdź wynagrodzenie na swoim stanowisku po zmianach od 1 lipca 2023 r. 

Musisz dopasować wynagrodzenie do stanowiska. Nastąpiły bowiem nie tylko zmiany stawek, ale i samych stanowisk. Np. nie ma już stanowiska "kierowca samochodu dostawczego". Niekiedy zmieniono też wymogi, co do wykształcenia i stażu. 

Rozporządzenie wprowadza trzy reguły ochronne dla pracowników samorządowych

  1. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu 1 lipca 2023 r., może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
  2. Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu 1 lipca 2023 r., na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu.
  3. Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed 1 lipca 2023 r.
     

Wszystkie informacje znajdziesz w poniższych tabelach:

A. STANOWISKA W URZĘDACH GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU) I BIURACH ZWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz m.st. Warszawy, sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców,

sekretarz gminy

XVIII

XVIII

XVII

wyższe2)

4

2

Zastępca skarbnika:

- m.st. Warszawy,

- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XVII

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

3

Główny księgowy związku

XVII

według odrębnych przepisów

4

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

 

 

 

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

XV

- do 15 tys. mieszkańców

XIV

5

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

według odrębnych przepisów

6

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

XIV

według odrębnych przepisów

7

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

XIV

wyższe2)

4

Stanowiska urzędnicze

1

Komornik

XII

wyższe2)

średnie3)

-

4

2

Starszy poborca

IX

średnie3)

2

3

Poborca

VII

średnie3)

-

 

B. STANOWISKA W STAROSTWACH POWIATOWYCH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz powiatu

XVII

wyższe2)

4

2

Zastępca skarbnika powiatu w powiecie:

 

 

 

- powyżej 120 tys. mieszkańców,

XVI

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

XV

- do 60 tys. mieszkańców

XIV

3

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XV

wyższe2)

5

4

Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

według odrębnych przepisów

 

C. STANOWISKA W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XVIII

wyższe2)

4

 

D. STANOWISKA W URZĘDACH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej

XVIII

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnej

XVII

wyższe2)

5

3

Dyrektor (kierownik, naczelnik) oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XVI

wyższe2)

5

4

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XVI

jak dla stanowiska geodety województwa

5

Dyrektor (kierownik, naczelnik) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),

geolog powiatowy,

geolog wojewódzki,

Rzecznik Funduszy Europejskich

rzecznik prasowy

XV

wyższe2)

5

6

Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

jak dla stanowiska geodety województwa

7

Główny księgowy,

audytor wewnętrzny,

gminny (miejski) konserwator zabytków,

powiatowy konserwator zabytków,

powiatowo-gminny konserwator zabytków,

metropolitalny konserwator zabytków,

geodeta powiatowy,

geodeta wojewódzki

XV

według odrębnych przepisów

8

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)

XV

jak dla stanowiska geodety gminnego

9

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

XIV

jak dla stanowiska geodety województwa

10

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

inspektor ochrony danych (administrator bezpieczeństwa informacji),

geodeta gminny

XIV

według odrębnych przepisów

11

Zastępca głównego księgowego

XIV

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

12

Kierownik referatu (sekcji, zmiany i innej komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej)

XIII

wyższe2)

4

13

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca inspektora ochrony danych (administratora bezpieczeństwa informacji)

XIII

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,

kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV

wyższe2) i uprawnienia budowlane

7

2

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII

wyższe2) i uprawnienia budowlane

5

3

Radca prawny

XIII

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista do spraw legislacji

XIII

wyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

5

Główny specjalista do spraw bhp

XIII

według odrębnych przepisów

6

Główny specjalista,

główny projektant,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

główny technolog,

geodeta specjalista,

starszy inspektor,

starszy inspektor wojewódzki,

informatyk urzędu

XIII

wyższe2)

4

7

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII

wyższe2) i uprawnienia budowlane

4

średnie3) i uprawnienia budowlane

6

8

Starszy specjalista do spraw bhp

XII

według odrębnych przepisów

9

Kierownik archiwum

XII

wyższe2)

średnie3)

2

4

10

Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor powiatowy,

starszy geodeta,

starszy kartograf,

starszy księgowy,

starszy specjalista laborant,

starszy technolog,

starszy projektant,

inspektor,

inspektor wojewódzki

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

11

Starszy rewident zakładowy

XI

wyższe2)

3

12

Specjalista do spraw bhp

XI

według odrębnych przepisów

13

Starszy archiwista,

specjalista,

informatyk,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

geodeta,

inspektor powiatowy,

kartograf,

podinspektor,

projektant,

specjalista-laborant,

technolog,

rewident zakładowy

X

wyższe2)

średnie3)

-

3

14

Samodzielny referent

X

wyższe2)

średnie3)

1

4

15

Starszy inspektor do spraw bhp

X

według odrębnych przepisów

16

Starszy laborant,

starszy referent,

starszy statystyk,

księgowy,

młodszy geodeta,

młodszy kartograf

IX

wyższe2)

średnie3)

-

2

17

Inspektor do spraw bhp

IX

według odrębnych przepisów

18

Referent prawny,

referent prawno-administracyjny

VIII

wyższe2)

-

19

Kasjer,

referent

VIII

średnie3)

1

20

Archiwista,

laborant,

statystyk,

kosztorysant,

planista,

młodszy księgowy,

młodszy referent

VII

średnie3)

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy lekarz,

koordynator-trener

XVI

według odrębnych przepisów

2

Lekarz,

lekarz weterynarii,

koordynator

XV

według odrębnych przepisów

3

Psycholog,

logopeda,

pedagog,

starszy operator numerów alarmowych

XIV

według odrębnych przepisów

4

Konsultant

XIII

wyższe2)

3

5

Starszy ratownik medyczny,

operator numerów alarmowych

XIII

według odrębnych przepisów

6

Starsza pielęgniarka,

starszy dietetyk,

ratownik medyczny

XII

według odrębnych przepisów

7

Starszy ratownik wodny

XI

jak dla stanowiska ratownika wodnego

8

Pielęgniarka,

dietetyk

XI

według odrębnych przepisów

9

Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, dyspozytorni, warsztatu, stacji obsługi, świetlicy, klubu, garażu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki, punktu sprzedaży, biblioteki

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

10

Starszy majster,

starszy mistrz

X

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

4

11

Starszy bibliotekarz

IX

wyższe2)

2

12

Zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, warsztatu, stacji obsługi,

starszy dyspozytor,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

majster,

leśniczy

IX

średnie3)

3

13

Rzemieślnik specjalista

IX

średnie3)

zasadnicze4)

3

4

14

Ratownik wodny

IX

według odrębnych przepisów

15

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,

kierownik: centrali telefonicznej, powielarni, kancelarii

VIII

średnie3)

3

16

Bibliotekarz

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

17

Mistrz

VIII

średnie3) i tytuł mistrza

3

18

Szef kuchni

VIII

zasadnicze4) i tytuł mistrza

4

19

Starszy gajowy,

starszy introligator,

starszy intendent,

starszy konserwator,

starszy kucharz,

starszy magazynier,

starszy recepcjonista,

starszy rzemieślnik (starszy: betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter,

frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne),

bufetowy,

sprzedawca,

dyspozytor,

kontroler ruchu,

kancelista,

zaopatrzeniowiec

VIII

średnie3)

zasadnicze4)

2

3

20

Kierowca autobusu,

kierowca-operator maszyn specjalnych,

kierowca samochodu ciężarowego powyżej 13 ton,

motorniczy

VIII

według odrębnych przepisów

21

Starszy sanitariusz

VIII

według odrębnych przepisów

22

Sekretarka,

kontystka

VII

średnie3)

-

23

Starszy operator elektronicznych

monitorów ekranowych,

starszy telefonista,

intendent,

introligator,

kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania,

kserografista,

maszynista offsetowy,

mechanik samochodowy,

maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne),

magazynier,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

recepcjonista,

młodszy kancelista

VII

średnie3)

zasadnicze4)

-

2

24

Młodszy ratownik wodny

VII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

25

Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 13 ton, kierowca samochodu towarowo-osobowego,

instruktor strzelectwa,

sanitariusz

VII

według odrębnych przepisów

26

Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 tony,

kierowca samochodu osobowego,

kierowca ciągnika

VI

według odrębnych przepisów

27

Gajowy,

konserwator,

kucharz,

rzemieślnik (betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter, frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne)

V

zasadnicze4)

-

28

Starszy robotnik,

kanalarz,

ogrodnik,

operator elektronicznych monitorów ekranowych,

operator urządzeń powielających,

pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna),

rolnik hodowca,

robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy,

wulkanizator

IV

zasadnicze4)

-

29

Kelner

IV

zasadnicze4)

podstawowe5)

-

2

30

Starszy: dozorca, pokojowy, portier, szatniarz, woźny

III

podstawowe5)

3

31

Dozorca,

detaszer,

drwal,

dźwigowy,

goniec,

maglarz,

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły),

palacz c.o.,

palacz kotłowy,

pilot zajezdniowy,

pokojowy,

portier,

praczka,

prasowaczka,

robotnik,

szatniarz,

sprzątaczka,

sprzedawca biletów,

szwaczka,

telefonista,

woźny,

wydawca paliw

II

podstawowe5)

-

32

Pomoc kuchenna,

pomoc rzemieślnika,

pomoc palacza c.o.

I

podstawowe5)

-

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII

wyższe2)

4

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

IX

wyższe2)

średnie3)

3

VIII

średnie3)

2

VII

średnie3)

-

Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1

Szef ochrony

X

według odrębnych przepisów

2

Starszy wartownik-konwojent

IX

3

Wartownik-konwojent

VIII

4

Młodszy wartownik-konwojent

VII

II. Stanowiska w straży gminnej

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Komendant w gminach:

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

- do 100 tys. mieszkańców

XVI

XV

wyższe2)

5

2

Zastępca komendanta w gminach:

- powyżej 100 tys. mieszkańców,

- do 100 tys. mieszkańców

XV

XIV

wyższe2)

4

3

Naczelnik, kierownik

XIV

wyższe2)

4

4

Zastępca naczelnika,

zastępca kierownika

XIII

wyższe2)

3

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

2

Inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

2

5

3

Starszy specjalista

XII

średnie3)

5

4

Młodszy inspektor

XI

wyższe2)

średnie3)

-

3

5

Specjalista

XI

średnie3)

4

6

Młodszy specjalista,

starszy strażnik

X

średnie3)

3

7

Strażnik

IX

średnie3)

2

8

Młodszy strażnik

VIII

średnie3)

1

9

Aplikant

VII

średnie3)

-

III. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy

XIII

wyższe2)

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

2

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XIII

wyższe2)

rok w zakresie organizacji szkoleń

3

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XIII

wyższe2) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B16)

oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach7)

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

4

Specjalista do spraw programów

XIII

wyższe2)

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

5

Pośrednik pracy

XIII

wyższe2)

rok w zakresie pośrednictwa pracy

6

Doradca zawodowy-stażysta,

specjalista do spraw programów-stażysta,

specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta,

asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy,

pośrednik pracy-stażysta

X

wyższe2)

średnie3)

-

1

7

Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń,

specjalista do spraw analiz rynku pracy,

specjalista do spraw aktywizacji,

specjalista do spraw rejestracji

X

wyższe2)

średnie3)

1

2

8

Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VIII

średnie3)

-

IV. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Główny administrator

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska urzędnicze

1

Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznej

XIV

wyższe2)

3

2

Starszy administrator

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

3

Administrator

XI

wyższe2)

średnie3)

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Organizator pomocy społecznej

XVII

według odrębnych przepisów

2

Główny specjalista pracy socjalnej,

organizator usług społecznych,

koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej

XVI

według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator,

starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,

starszy specjalista pracy socjalnej,

starszy wychowawca,

starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

psycholog,

pedagog,

kapelan

XV

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista

XV

wyższe (kierunek studiów w zakresie np. pedagogiki, logopedii, psychologii)

5

wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6

5

Kierownik zespołu pielęgniarek,

starszy asystent rodziny,

wychowawca,

wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

starszy fizjoterapeuta,

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

specjalista pracy socjalnej

XIV

według odrębnych przepisów

6

Starszy specjalista pracy z rodziną

XIV

wyższe2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)

5

7

Starszy terapeuta,

starszy specjalista reintegracji zawodowej

XIV

wyższe2)

5

8

Konsultant

XIV

wyższe2)

3

9

Starszy terapeuta zajęciowy

XIV

wyższe2)

5

XII

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

5

10

Starszy pracownik socjalny

XIV

wyższe lub podyplomowe według odrębnych przepisów

2

XIII

średnie według odrębnych przepisów

2

11

Asystent rodziny, fizjoterapeuta,

młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce

wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

12

Specjalista pracy z rodziną

XIII

wyższe2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)

3

13

Terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

XIII

wyższe2)

-

14

Starszy technik fizjoterapii

XIII

dyplom w zawodzie

5

15

Terapeuta zajęciowy

XIII

wyższe2)

-

XI

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

-

16

Pracownik socjalny

XIII

wyższe lub podyplomowe według odrębnych przepisów

-

XII

średnie według odrębnych przepisów

-

17

Starszy dietetyk,

starsza pielęgniarka,

starsza położna

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

5

XII

średnie według odrębnych przepisów

5

18

Starszy instruktor terapii zajęciowej,

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

starszy opiekun osoby starszej,

starszy opiekun dziecięcy,

starszy technik masażysta

XII

dyplom w zawodzie

5

19

Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

starszy instruktor reintegracji zawodowej,

starszy technik

XII

średnie3)

5

20

Dietetyk,

pielęgniarka,

położna

XII

wyższe według odrębnych przepisów

-

XI

średnie według odrębnych przepisów

-

21

Starszy instruktor terapii

XI

średnie3) i kurs specjalistyczny

5

22

Starszy opiekun

XI

średnie3)

5

23

Technik,

instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

instruktor reintegracji zawodowej

XI

średnie3)

-

24

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

młodszy asystent rodziny,

opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

25

Starsza opiekunka środowiskowa,

starszy asystent osoby niepełnosprawnej

XI

dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej

5

26

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

opiekun osoby starszej,

technik fizjoterapii,

instruktor terapii zajęciowej

XI

dyplom w zawodzie

-

27

Starszy opiekun medyczny

XI

dyplom w zawodzie

5

X

certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny

5

28

Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

XI

specjalistyczne według odrębnych przepisów

IX

zasadnicze według odrębnych przepisów

29

Technik masażysta

X

dyplom w zawodzie

-

30

Opiekunka środowiskowa

X

dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej

-

31

Opiekun medyczny

X

dyplom w zawodzie

-

IX

certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny

-

32

Aspirant pracy socjalnej

IX

średnie3)

-

33

Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych

VIII

według odrębnych przepisów

34

Asystent osoby niepełnosprawnej

VIII

dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej

-

35

Opiekun

VIII

średnie3)

1

36

Instruktor terapii

VIII

średnie3) i kurs specjalistyczny

-

37

Młodszy opiekun

VII

średnie3)

-

38

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

V

podstawowe5)

1

39

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

IV

podstawowe5)

-

V. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII

według odrębnych przepisów

2

Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII

według odrębnych przepisów

VI. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik obiektów sportowych

XIII

wyższe2)

5

3

Kierownik gospodarczy

XIII

wyższe2)

średnie3)

2

6

4

Sekretarz szkoły

XII

średnie3)

5

5

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego, będącej nieletnią matką

VII

średnie3)

-

6

Pomoc nauczyciela

IV

podstawowe5)

-

VII. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań, zarząd cmentarzy komunalnych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV

wyższe2)

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik cmentarza

XIV

wyższe2)

5

2

Zastępca kierownika cmentarza

XIII

wyższe2)

średnie3)

3

5

3

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

5

4

Geodeta,

geolog

XII

wyższe2)

4

5

Operator urządzeń kremacyjnych

XI

średnie3)

5

6

Administrator budynków mieszkalnych,

administrator targowiska

VIII

zasadnicze4)

-

7

Administrator cmentarza

VI

zasadnicze4)

-

8

Ekspedytor

V

zasadnicze4)

-

9

Dozorca cmentarza,

grabarz

II

podstawowe5)

-

VIII. Zakłady oczyszczania

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny inżynier

XV

wyższe2)

5

2

Starszy dyspozytor

XIII

wyższe2)

3

3

Kontroler eksploatacji

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

4

Dyspozytor

XI

średnie3)

2

IX. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier utrzymania ruchu

XIII

wyższe2)

4

2

Dyżurny pogotowia wodnokanalizacyjnego

VI

zasadnicze4)

-

3

Odczytywacz wodomierzy-inkasent

IV

podstawowe5)

-

X. Zakłady energetyki cieplnej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik pogotowia technicznego,

kierownik ciepłowni

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik bazy,

starszy dyspozytor mocy,

starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV

wyższe2)

5

3

Kierownik kotłowni,

kierownik przepompowni

XIII

wyższe2)

4

4

Dyspozytor mocy

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

5

Weryfikator dokumentacji technicznej

IX

wyższe2)

średnie3)

2

4

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef eksploatacji

XV

wyższe2)

6

2

Gospodarz hotelu

VII

średnie3)

2

3

Cumownik

II

podstawowe5)

-

4

Kapitan statku

X

według odrębnych przepisów

5

Mechanik statku,

oficer mechanik wachtowy,

oficer elektryk

IX

według odrębnych przepisów

6

Oficer wachtowy

VIII

7

Starszy marynarz,

motorzysta

VII

8

Marynarz

III

9

Młodszy motorzysta, młodszy marynarz

II

XII. Zespoły usług projektowych

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

2

Inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

4

3

Starszy inspektor do spraw wycen

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

4

Inspektor do spraw wycen

IX

średnie3)

3

XIII. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze

1

Generalny projektant

XV

wyższe2)

5

2

Plastyk

XI

wyższe2)

3

3

Starszy asystent,

fotograf

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

4

Asystent

VIII

średnie3)

-

XIV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik pracowni

XV

wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe

6

2

Główny specjalista

XIV

wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe

5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista,

fototechnik-specjalista

IX

zasadnicze4)

2

XV. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze

1

Szef produkcji,

kierownik grupy robót

XV

wyższe2)

6

2

Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych

XV

wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe

6

3

Kierownik robót,

starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV

wyższe2)

5

4

Klasyfikator gleb-specjalista

XIII

wyższe2)

5

5

Starszy klasyfikator gleb,

inspektor fachowego poradnictwa

XI

wyższe2)

3

6

Klasyfikator gleb

X

wyższe2)

średnie3)

-

3

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista reprodukcji

XI

średnie3)

6

2

Kierownik statku kategorii III,

fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji,

starszy poligraf

X

średnie3)

4

3

Starszy fototechnik,

starszy kreślarz,

poligraf

IX

średnie3)

3

4

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX

średnie3) oraz uprawnienia specjalistyczne

3

5

Asystent

VIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

6

Fototechnik,

kreślarz

VIII

średnie3)

2

7

Mechanik maszyn na statku

VIII

zasadnicze4)

5

8

Stermotorzysta

VII

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

9

Bosman,

sternik

VI

według odrębnych przepisów

10

Starszy marynarz

V

11

Marynarz

III

12

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,

operator budowli piętrzących

V

zasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia

1

13

Starszy pomiarowy,

młodszy fototechnik

III

umiejętność wykonywania pracy

1

14

Pomiarowy

II

umiejętność wykonywania pracy

-

XVI. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Inżynier ruchu,

główny mechanik

XVI

wyższe2)

6

2

Główny inżynier

XVI

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6

3

Kierownik służby interwencyjnej,

kierownik laboratorium wojewódzkiego

XV

wyższe2)

5

4

Kierownik pracowni projektowej

XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5

5

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV

wyższe2)

średnie3)

3

5

6

Starszy projektant

XIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

6

7

Kierownik zakładu produkcyjnego,

kierownik bazy sprzętu i transportu

XII

wyższe2)

średnie3)

3

5

8

Kierownik robót,

kierownik wytwórni

XII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5

9

Projektant

XI

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

-

3

10

Starszy dyspozytor

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

11

Asystent inspektora nadzoru

X

wyższe2)

średnie3)

2

4

12

Dyspozytor

IX

wyższe2)

średnie3)

-

3

XVII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Trener klasy mistrzowskiej

XVI

jak dla stanowiska trenera

2

Trener klasy pierwszej

XV

3

Trener klasy drugiej

XIV

4

Trener

XIII

według odrębnych przepisów

5

Menedżer sportu

XVI

wyższe2)

średnie3)

3

5

6

Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m

XV

wyższe2)

średnie3)

4

6

7

Główny mechanik,

główny energetyk

XIV

wyższe2)

5

8

Specjalista dyscypliny sportu,

specjalista sportu osób niepełnosprawnych,

specjalista odnowy biologicznej,

specjalista rekreacji ruchowej

XIII

jak dla stanowisk w lp. 14

9

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII

wyższe2)

4

10

Kapitan jachtu o długości do 21 m,

kierownik stajni-trener,

kierownik maszyn jachtu,

starszy oficer jachtu

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

11

Instruktor ratownictwa wodnego

XIII

jak dla stanowiska ratownika wodnego

12

Oficer jachtu

XII

wyższe2)

średnie3)

2

4

13

Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI

średnie3)

4

14

Instruktor dyscypliny sportu,

instruktor sportu osób niepełnosprawnych,

instruktor odnowy biologicznej,

instruktor rekreacji ruchowej

XI

według odrębnych przepisów

15

Starszy bosman jachtu,

informator turystyczny,

sanitariusz weterynaryjny

IX

średnie3)

3

16

Montażysta jachtu

VIII

zasadnicze4)

2

17

Starszy masztalerz,

bosman jachtu

VII

średnie3)

2

18

Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego (lodowiska, stadionu, przystani) i inne

VI

zasadnicze4)

2

19

Dżokej,

podkuwacz

V

podstawowe5)

-

20

Kandydat dżokejski

IV

podstawowe5)

-

21

Starszy jeździec,

praktykant dżokejski

III

podstawowe5)

-

22

Jeździec

II

podstawowe5)

-

XVIII. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Główny technolog

XVI

wyższe2)

5

2

Kierownik wydziału konstrukcyjnego

XV

wyższe2)

5

3

Szef produkcji,

kierownik grupy robót

XIV

wyższe2)

4

4

Rzecznik patentowy

XIII

według odrębnych przepisów

5

Starszy konserwator sprzętu medycznego

XII

średnie3)

5

6

Konserwator sprzętu medycznego

XI

średnie3)

zasadnicze4)

3

6

7

Młodszy konserwator sprzętu medycznego

VI

zasadnicze4)

-

XIX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef produkcji,

główny technolog

XV

wyższe2)

5

2

Główny mechanik

XIV

wyższe2)

5

3

Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego

XII

średnie3)

5

4

Konserwator sprzętu ortopedycznego

XI

średnie3)

zasadnicze4)

2

3

5

Ortopeda przymiarkowy

IX

średnie3)

zasadnicze4)

-

3

6

Technik ortopeda

IX

według odrębnych przepisów

7

Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

VIII

zasadnicze4)

-

8

Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

VII

zasadnicze4)

-

9

Gorseciarz

VI

zasadnicze4)

-

XX. Izby wytrzeźwień

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy felczer

XIV

według odrębnych przepisów

2

Felczer

XIII

3

Depozytariusz

X

4

Opiekun zmiany

IX

5

Porządkowy

III

podstawowe5)

-

XXI. Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy technik weterynarii

XI

średnie3)

5

2

Wykwalifikowany opiekun zwierząt

VIII

średnie3)

3

3

Edukator przyrodniczy

VIII

średnie3)

2

4

Technik weterynarii

VII

średnie3)

-

5

Pomoc (weterynaryjna, zootechniczna)

VI

średnie3)

-

6

Opiekun zwierząt

V

podstawowe5)

3

7

Młodszy opiekun zwierząt

II

podstawowe5)

-

XXII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik produkcji,

kierownik zaplecza technicznego,

dyżurny inżynier ruchu,

główny specjalista

XIV

wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

5

2

Starszy specjalista-inspektor nadzoru

XIII

wyższe2)

3

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

5

3

Kierownik kompostowni

XII

wyższe2)

3

średnie3)

5

4

Specjalista-inspektor nadzoru

XI

wyższe2)

2

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

4

5

Mistrz ruchu

IX

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

3

6

Mistrz segregacji,

mistrz kompostowni

VIII

średnie3)

3

7

Dyżurny automatyk

VII

średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

8

Operator urządzeń energetycznych,

obchodowy urządzeń energetycznych,

dyżurny elektryk,

dyżurny chemik-obchodowy,

dyżurny ślusarz,

operator urządzeń dźwignicowych,

operator urządzeń kompostowni,

operator urządzeń segregacji,

operator urządzeń produkcji kruszyw

VII

średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

zasadnicze4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

3

9

Operator sprzętu ciężkiego

VI

zasadnicze4) oraz uprawnienia klasy III

1

10

Wagowy

VI

średnie3)

-

XXIII. Pracownicy parków krajobrazowych

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor:

- zespołu parków krajobrazowych,

- parku krajobrazowego

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora:

- zespołu parków krajobrazowych,

- parku krajobrazowego

XVII

3

Główny księgowy:

- zespołu parków krajobrazowych,

- parku krajobrazowego

XV

4

Kierownik oddziału

XV

5

Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego

XIII

6

Kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XIII

Stanowiska urzędnicze

1

Główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XIII

według odrębnych przepisów

2

Starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XI

3

Specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

IX

4

Referent do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

VII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy strażnik

VIII

według odrębnych przepisów

2

Strażnik

VI

XXIV. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor zespołu żłobków, kierownik zespołu klubów dziecięcych

XVIII

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego

XVII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy dzienny opiekun,

starsza położna,

starszy opiekun,

starszy terapeuta zajęciowy,

starszy fizjoterapeuta

XII

według odrębnych przepisów

2

Dzienny opiekun,

położna,

opiekun

XI

3

Terapeuta zajęciowy,

fizjoterapeuta,

młodszy opiekun

X

 

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7) Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Nowe stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych wprowadza ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - PDF

Poniżej treść rozporządzenia w formacie PDF [do ściągnięcia] 

 

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych - pdf

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA